Data-analist


Datagegevens analyseren, verwerken en beheren. Nu 100% online!
#160186
#Webinar #Informatica

Introductie

Bedrijven beschikken over heel veel intern gestructureerde data (bvb: financiële gegevens, producten, diensten, klantengegevens,  prospecten, interne kennis, ...) die in databases aanwezig zijn. Om voeling met de markt, met hun consument of met hun klanten te behouden, is het voor bedrijven noodzakelijk om ook strategisch externe informatie te capteren en vervolgens binnen hun bedrijfsdatabase-systemen als gestructueerde data te registeren.  

De kunst om al deze interne en externe databronnen om te zetten naar informatie die strategisch bruikbaar is, vormt een hoeksteen van de huidige en toekomstige bedrijfsvoering.  De CIO (Chief Information Officer) op managementniveau, aanvullend geflankeerd door een data-analist, zijn de twee sleutelfiguren om het toekomstig succes van nieuwe producten en diensten op een objectieve onderbouwde en systematisch wijze te helpen realiseren. Binnen deze 'first-time-right-filosofie' is de snelheid en tegelijk de nauwkeurigheid waarmee nieuwe (of aangepaste) producten of diensten in de markt worden gezet een duurzame succesfactor gebleken.

Omschrijving

De (big) data-analist zet data om naar informatie in nauwe samenwerking met CIO, waarbij vervolgens deze informatie opnieuw geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt door het managementteam. De CIO is verantwoordelijk voor de juiste duiding en context van cijfers en alle gepresenteerde informatie afkomstig uit bedrijfsdatabases.

De data-analist moet vaardig zijn in het begrijpen van grote stromen gegevens (bvb: financiële cijfers, groeicijfers, producteigenschappen, onderzoeksresultaten, tendenzen...) en deze gegevens overzichtelijk, helder en snel aan belanghebbenden kunnen presenteren.

De data-analist analyseert en verwerkt gegevens, maar is niet verantwoordelijk voor deze informatie. De eindverantwoordelijkheid van accuraatheid van de data, de methodes en de juiste duiding van de begrippen rond de data ligt bij CIO. De data-analist speelt hierbij echter een zeer belangrijke ondersteunende functie. In heel wat KMO's wordt de jobrol van CIO en data-analist namelijk door één en dezelfde persoon gerealiseerd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

CIO's, IT-managers, business-analisten, ontwikkelaars, marketeers en database administrators die meer willen leren over data-analyse.

Voorkennis

Er zijn geen strikte toelatingsvoorwaarden, maar:

 • er wordt van uitgegaan dat de cursisten een behoorlijke affiniteit hebben met wiskunde, logica en statistiek, wat onontbeerlijk is voor het volgen van deze opleiding.
 • een goede kennis van Excel is een must. Omgaan met SAS en Power BI wordt in de cursus aangeleerd.
 • een functionele kennis van het engels wordt vooropgesteld. Dit gezien alle documentatie en leerplatformen in het engels zijn opgesteld.

Bijkomende info

Je volgt een traject met ordebepaalde modules, het curriculum legt de volgorde van de modules op.  Dit betekent concreet dat je moet geslaagd zijn voor de examens van de modules van een lagere orde vooraleer kan deelgenomen worden aan de modules met een hogere orde.  Bovendien kan je slechts deelnemen aan een examen zodra je voldoende aanwezig was. Aanwezigheid in de lessen is dus van groot belang.

De eerste module is vrij theoretisch. Daarna gaan we praktisch aan de slag met SQL, SAS en Power BI. Programeren in R en/of Python is niet opgenomen in de leerdoelen.

Methodologie

Belangrijk om weten:

 • Deelnemers dienen zelf een laptop mee te brengen naar de opleiding
  Minimum vereiste hardwareconfiguratie van de laptop: 4 GB RAM - 1GB vrije HDD ruimte - Windows 7 of hoger - x64-bit processor aanbevolen
  + Admin Rechten (Om het mogelijk te maken om software te kunnen installeren)

 • Inzake de keuze van BI-tool wordt er per campus met een ander pakket gewerkt.
  • In campus Kortrijk : SAS Analytics

   Door de keuze van SAS krijgt de cursist ook de mogelijkheid om gratis en aan te sluiten op het SCYP-programma van SAS .
   Hierdoor kun je als cursist het SAS Certification ontvangen, als een boost voor je carrière.

  • In campus Brugge (maandagavond): MS Power BI
data2-2-2_2016-186.jpg
data1-2-1_2016-186.jpg

Programma

Module 1: data structuur en data modeling (36 uren)

 • Het beroep van data-analist: jobrollen ,verantwoordelijkheden en toepassingsmogelijkheden
 • Herkennen van behoeftes en belangen van verschillende bedrijfsafdelingen,
 • GDPR (General Data Protection Regulation)
 • (Enhanced) Entity Relationship Diagram (ERD & EERD)
 • Data modeling
  • Ontwerpen en aanmaken van tabellen
  • Werken met datatypes
  • Relaties, indexen en Unieke ID
  • Ontwerpen: normalisatieniveaus
  • Aanmaken van tabellen
 • Datanormalisatie
 • Datakwaliteit
 • Data WareHouse (DWH) en Business Intelligence
 • Toepassen van ETL (Extract, Transfer , Load) en ECTL (Extract, Clean, Transfer, Load)
 • Beroepservaringen en korte praktijkoefeningen

Module 2: data-management (60 uren)

 • Inleiding en definities: wat is een databank, data, soorten datatypes?
 • SQL
  • Select Query
  • Joins
  • Group by
  • Subqueries
  • Standaard functies
 • BI-Tools
  • Software installeren en basisstructuur van de verschillende toepassingen
  • creëren van rapporten dmv filters, groeperingen en sorteren.
  • Formats aanmaken en gebruiken
  • Data sets in- en uitlezen, aanpassen
  • Excel en CSV-bestanden importeren
  • Data manipulatie
  • Data join & summary reports

Opgelet! De keuze van BI-tool verschilt per moedercampus:
In campus Brugge (reeks 1) wordt MS Power BI behandeld.

In campus Kortrijk ( reeks 2) wordt SAS uitgerold.

Module 3: analyse en visualisaties (36 uren)

 • Visual Analytics
 • Data Analyse
 • Power BI

Eindproef

Deelnemers dienen tijdens de opleiding een eindexamen te maken waarbij de opdracht in samenspraak met de docent wordt besproken tijdens het begin van het cursusjaar. Op het eind van de opleiding dient elke deelnemer zijn eindwerk te presenteren voor een vakjury.

De opleiding heeft zeker een meerwaarde gehad voor mijn professionele leven. Alhoewel ik reeds actief was als data analist miste ik bepaalde kennis om mijn job volledig uit te oefenen.

Voorheen beperkte mijn rol binnen het bedrijf zich vooral door het analyseren van de correctheid van de data en het publiceren van de rapporten.

Na de opleiding kan ik nu het volledige proces op mij nemen!

De keuze voor mij om deze opleiding te volgen is dus zeker niet zonder gevolg gebleven.

Dorothy D. - afgestudeerd juni 2019

De opleiding heeft voor mij persoonlijk zeker een grote meerwaarde gehad. Het heeft me in de eerste plaats getoond wat men met data allemaal kan en misschien nog belangrijker, wat ik er allemaal mee kan.

Matthias V. - afgestudeerd juni 2018

Graag laat ik je weten dat ik mede door jullie opleiding momenteel aan de slag ben als data analist bij Jet Import. Hierbij komen vooral de opgedane vaardigheden van sql en Power BI enorm van pas.

Jeroen V. - afgestudeerd juni 2018