Data-Analist (zaterdag training)


Het analyseren en verwerken van data
#180516
#Webinar #Informatica

Introductie

De éénjarige opleiding tot Data-Analist start op 10 september 2022 en gaat volledig online door. De online klassikale lessen gaan telkens door op zaterdagochtend (van 9u tot 12u30), aangevuld met thuiswerk en - studie. Tijdens schoolvakanties en feestdagen worden geen lessen ingericht.

Omschrijving

Bedrijven beschikken over heel veel intern gestructureerde data (bvb: financiële gegevens, producten, diensten, klantengegevens,  prospecten, interne kennis,…) die in databases aanwezig zijn. Om voeling met de markt, met hun consument of met hun klanten te behouden, is het voor bedrijven noodzakelijk om ook strategisch externe informatie te capteren en vervolgens binnen hun bedrijfsdatabase-systemen als gestructueerde data te registeren.  

De kunst om al deze interne en externe databronnen om te zetten naar informatie die strategisch bruikbaar is, vormt een hoeksteen van de huidige en toekomstige bedrijfsvoering.  De CIO (Chief Information Officer) op managementniveau, aanvullend geflankeerd door een data-analist, zijn de twee sleutelfiguren om het toekomstig succes van nieuwe producten en diensten op een objectieve onderbouwde en systematisch wijze te helpen realiseren. Binnen deze 'first-time-right-filosofie' is de snelheid en tegelijk de nauwkeurigheid waarmee nieuwe (of aangepaste) producten of diensten in de markt worden gezet een duurzame succesfactor gebleken.

De (big) data-analist zet data om naar informatie in nauwe samenwerking met CIO, waarbij vervolgens deze informatie opnieuw geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt door het managementteam. De CIO is verantwoordelijk voor de juiste duiding en context van cijfers en alle gepresenteerde informatie afkomstig uit bedrijfsdatabases.

De data-analist moet vaardig zijn in het begrijpen van grote stromen gegevens (bvb: financiële cijfers, groeicijfers, producteigenschappen, onderzoeksresultaten, tendenzen…) en deze gegevens overzichtelijk, helder en snel aan belanghebbenden kunnen presenteren.

De data-analist analyseert en verwerkt gegevens, maar is niet verantwoordelijk voor deze informatie. De eindverantwoordelijkheid van accuraatheid van de data, de methodes en de juiste duiding van de begrippen rond de data ligt bij CIO. De data-analist speelt hierbij echter een zeer belangrijke ondersteunende functie. In heel wat KMO's wordt de jobrol van CIO en data-analist namelijk door één en dezelfde persoon gerealiseerd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

CIO's, IT-managers, business-analisten, ontwikkelaars, marketeers en database administrators die meer willen leren over data-analyse

Voorkennis

Er is geen strikte voorkennis vereist, maar:

 • er wordt van uitgegaan dat de cursisten een behoorlijke affiniteit hebben met wiskunde, logica en statistiek, wat onontbeerlijk is voor het volgen van deze opleiding.
 • een goede kennis van Excel is een must. Omgaan met SAS en Power BI wordt in de cursus aangeleerd.
 • een functionele kennis van het engels wordt vooropgesteld. Dit gezien alle documentatie en leerplatformen in het engels zijn opgesteld.

Methodologie

 • De les gaat 100% online door.
 • Inzake de BI-tool wordt er in deze opleiding gewerkt met SAS Analytics.

Door de keuze van SAS krijgt de cursist ook de mogelijkheid om gratis en aan te sluiten op het SCYP-programma van SAS. Hierdoor kun je als cursist het SAS Certification ontvangen, als een boost voor je carrière.

Programma

 • Module 1: data structuur en data modeling (32u - 8 sessies)
 • Module 2: data-management (data preparation) (36u - 9 sessies)
 • Module 3: data-management (data advanced) (28u - 7 sessies)
 • Module 4: BI & Visualization (36 u - 9 sessies)
 • Module 5: GDPR (4u - 1 sessie)
 • Eindproef

Examen

De cursisten dienen een uitgewerkte analyse en rapportering te maken met een zelfgekozen toepassing op een gegeven dataset en met duidelijke richtlijnen (d.i. een duidelijke probleemstelling en/of vraag die beantwoord dient te worden op basis van een grondige analyse van de dataset).

Gezien de aard van de oefening zal de dataset vermoedelijk van een publieke bron afkomstig zijn, zodat de cursist er zonder problemen aan kan.

Er kan ook geopteerd worden om met eigen bedrijfsgegevens te werken. In dat geval dient er expliciete goedkeuring verkregen worden van de bedrijfsleider en wordt een DNA opgemaakt.

Voorbeelden van probleemstellingen zijn:

 • Evolutie van de faillissementen doorheen het jaar (gebaseerd op KBO-gegevens)
 • Demografische analyse van bepaalde landen (gebaseerd op VN-gegevens)
 • Analyse eigen loopgedrag (FitBit data)
 • Analyse voetbal data (invloed van weer, ...)

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Na het slagen voor de module-examens én de eindwerkverdediging ontvang je het getuigschrift 'Data-analist'. Indien je ook slaagt voor de examens én eindproef van het luik 'Succesvol Ondernemen' ontvang je het diploma 'Data-analist'. Zowel het getuigschrift als het diploma zijn erkend door de Vlaamse Regering.

Cursusmateriaal

De minimale vereisten van de laptop/pc:

 • Minimum vereiste hardwareconfiguratie: 4 GB RAM
 • 1GB vrije HDD ruimte
 • Windows 7 of hoger
 • x64-bit processor aanbevolen
 • Admin Rechten (om het mogelijk te maken om software te kunnen installeren)