#190379
#Opleiding #Informatica

Data-Analist - Infosessie


Info omtrent het traject

Introductie

Omgaan met big data vergt diepgaande kennis van databases en -sets en de mogelijkheid ze te interpreteren.

Het ontbreekt heel wat organisaties vandaag nog aan de competentie om bevattelijk met big data om te gaan. Het management mist daardoor het vertrouwen om van start te gaan.

Bedrijven/Organisaties moeten eerst en vooral deze nieuwe competenties definiëren en nieuwe types medewerkers rekruteren of bestaande medewerkers laten bijscholen die hen kunnen helpen de vernieuwde data-driven organisatie op poten te zetten.

Deze infosessie / workshop kan een eerste aanzet betekenen. Tevens wordt via een klein project in Power BI de verschillende fases tastbaar gemaakt en zodoende een zicht te krijgen op de vereiste competenties om dit beroep uit te kunnen voeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen met interesse in data analyse als mogelijke oriëntering tot het volgen van het gelijknamige opleidingstraject.

Methodologie

De lessen vinden plaats in een PC-lokaal. Je hoeft bijgevolg geen eigen laptop mee te brengen.

data-1-1_2019-379.jpg

Programma

  • Concrete KMO-voorbeelden die nut / meerwaarde van data-analyse illustreren
  • Projectintegratie:
    Verschillende fases worden – op vereenvoudigde wijze – doorlopen en toegepast, met einddoel een visualisatie die bron tot reflectie is.

Per fase worden complexere items getoond, waarbij de link wordt gemaakt naar de leerdoelen van het OT traject Data-analist.