Data-analist 100% online


Datagegevens analyseren, verwerken en beheren. Nu 100% online!
#160186
#Webinar #Informatica

Introductie

Bedrijven beschikken over heel veel intern gestructureerde data (bvb: financiële gegevens, producten, diensten, klantengegevens,  prospecten, interne kennis, ...) die in databases aanwezig zijn. Om voeling met de markt, met hun consument of met hun klanten te behouden, is het voor bedrijven noodzakelijk om ook strategisch externe informatie te capteren en vervolgens binnen hun bedrijfsdatabase-systemen als gestructueerde data te registeren.  

De kunst om al deze interne en externe databronnen om te zetten naar informatie die strategisch bruikbaar is, vormt een hoeksteen van de huidige en toekomstige bedrijfsvoering.  De CIO (Chief Information Officer) op managementniveau, aanvullend geflankeerd door een data-analist, zijn de twee sleutelfiguren om het toekomstig succes van nieuwe producten en diensten op een objectieve onderbouwde en systematisch wijze te helpen realiseren. Binnen deze 'first-time-right-filosofie' is de snelheid en tegelijk de nauwkeurigheid waarmee nieuwe (of aangepaste) producten of diensten in de markt worden gezet een duurzame succesfactor gebleken.

Omschrijving

De (big) data-analist zet data om naar informatie in nauwe samenwerking met CIO, waarbij vervolgens deze informatie opnieuw geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt door het managementteam. De CIO is verantwoordelijk voor de juiste duiding en context van cijfers en alle gepresenteerde informatie afkomstig uit bedrijfsdatabases.

De data-analist moet vaardig zijn in het begrijpen van grote stromen gegevens (bvb: financiële cijfers, groeicijfers, producteigenschappen, onderzoeksresultaten, tendenzen...) en deze gegevens overzichtelijk, helder en snel aan belanghebbenden kunnen presenteren.

De data-analist analyseert en verwerkt gegevens, maar is niet verantwoordelijk voor deze informatie. De eindverantwoordelijkheid van accuraatheid van de data, de methodes en de juiste duiding van de begrippen rond de data ligt bij CIO. De data-analist speelt hierbij echter een zeer belangrijke ondersteunende functie. In heel wat KMO's wordt de jobrol van CIO en data-analist namelijk door één en dezelfde persoon gerealiseerd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

CIO's, IT-managers, business-analisten, ontwikkelaars, marketeers en database administrators die meer willen leren over data-analyse.

Voorkennis

Er zijn geen strikte toelatingsvoorwaarden, maar:

 • er wordt van uitgegaan dat de cursisten een behoorlijke affiniteit hebben met wiskunde, logica en statistiek, wat onontbeerlijk is voor het volgen van deze opleiding.
 • een goede kennis van Excel is een must. Omgaan met SAS en Power BI wordt in de cursus aangeleerd.
 • een functionele kennis van het engels wordt vooropgesteld. Dit gezien alle documentatie en leerplatformen in het engels zijn opgesteld.

Methodologie

 • De opleiding gaat 100 % online door.
 • Inzake de BI-tool wordt er in deze opleiding gewerkt met MS Power BI.
data2-2-2_2016-186.jpg
data1-2-1_2016-186.jpg

Programma

 • Module 1: data structuur en data modeling (32u - 8 sessies)
 • Module 2: data-management (data preparation) (36u - 9 sessies)
 • Module 3: data-management (data advanced) (28u - 7 sessies)
 • Module 4: BI & Visualization (36 u - 9 sessies)
 • Module 5: GDPR (4u - 1 sessie)
 • Eindproef: verdediging eindwerk t.o.v. een vakjury.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Na het slagen voor de module-examens én de eindwerkverdediging ontvang je het getuigschrift 'Data-analist'. Indien je ook slaagt voor de examens én eindproef van het luik 'Succesvol Ondernemen' ontvang je het diploma 'Data-analist'. Zowel het getuigschrift als het diploma zijn erkend door de Vlaamse Regering.

Cursusmateriaal

De minimale vereisten:

 • Minimum vereiste hardwareconfiguratie van de laptop: 4 GB RAM
 • 1GB vrije HDD ruimte
 • Windows 7 of hoger
 • x64-bit processor aanbevolen
 • Admin Rechten (om het mogelijk te maken om software te kunnen installeren)

De opleiding heeft zeker een meerwaarde gehad voor mijn professionele leven. Alhoewel ik reeds actief was als data analist miste ik bepaalde kennis om mijn job volledig uit te oefenen.

Voorheen beperkte mijn rol binnen het bedrijf zich vooral door het analyseren van de correctheid van de data en het publiceren van de rapporten.

Na de opleiding kan ik nu het volledige proces op mij nemen!

De keuze voor mij om deze opleiding te volgen is dus zeker niet zonder gevolg gebleven.

Dorothy D. - afgestudeerd juni 2019

De opleiding heeft voor mij persoonlijk zeker een grote meerwaarde gehad. Het heeft me in de eerste plaats getoond wat men met data allemaal kan en misschien nog belangrijker, wat ik er allemaal mee kan.

Matthias V. - afgestudeerd juni 2018

Graag laat ik je weten dat ik mede door jullie opleiding momenteel aan de slag ben als data analist bij Jet Import. Hierbij komen vooral de opgedane vaardigheden van sql en Power BI enorm van pas.

Jeroen V. - afgestudeerd juni 2018