C# programmeur


Projectmanagement (Scrum/Agile) en programmeren in C#
#180144
#Opleiding #Informatica

Introductie

C# (uitspraak: C sharp) is een door Microsoft ontworpen programmeertaal. C# is een objectgeoriënteerde taal, die wat betreft methodiek en opbouw lijkt op Java, maar qua programmeeromgeving meer weg heeft van Delphi en Visual Basic. De taal wordt onder meer gebruikt voor serverapplicaties (gecombineerd met ASP.NET), desktopapplicaties, tablets en smartphones (gecombineerd met Xamarin).

Omschrijving

De opleiding tot C# programmeur neemt twee jaar in beslag op basis van maximum 2 lesavonden per week, aangevuld met thuiswerk en -studie.
Vanaf september 2021 start dit opleidingstraject terug in campus Kortrijk en Brugge

Tijdens schoolvakanties en feestdagen worden geen lessen ingericht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Je kan vanaf 18 jaar instappen in dit opleidingstraject. Iedereen die een professionele aan de slag wil als C# programmeur is welkom in deze opleiding.

Voorkennis

Voorkennis programmeren is geen vereiste. In deze opleiding wordt gestart vanaf nul.
Je bezit wel een degelijke basiskennis Engels, analytisch denkvermogen en wiskundig inzicht.

Qua attitude verwachten we dat je:

 • zowel autonoom kunt werken als in team
 • een hands-on mentaliteit hebt
 • open staat voor feedback
 • probleemoplossend leert denken

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een diploma Hoger Secundair Onderwijs bij voorkeur in een algemene of technische richting. Heb je dit niet, dan kan je ook toegelaten worden na het schrijven van een motivatiebrief.

Methodologie

Je volgt een traject met ordebepaalde modules, het curriculum legt de volgorde van de modules op. Dit betekent concreet dat je moet geslaagd zijn voor de examens van de modules van een lagere orde vooraleer kan deelgenomen worden aan de examens van modules met een hogere orde. Aanwezigheid in de lessen is dus van groot belang.

Naast groepsessies, zijn ook onderdelen in zelfstudie via e-leren opgenomen, individuele coaching en groepswerken.

Breng je eigen laptop mee naar de lessen.
Minimale systeemvereisten laptop:

 • Pc:
  • OS: Windows 7 SP1; Windows 10
  • CPU: 2 Ghz of sneller. Dual-core aanbevolen
  • RAM: 8 GB RAm of meer
  • HD: SSD aanbevolen; min 150 GB vrije ruimte
  • Administratorrechten zodat je software kan installeren

Per nieuwe module neemt de competentiegroei gradueel toe. Deelnemen aan een vervolg-module kan pas indien je via evaluatie hebt bewezen dat je over de vereiste kennis en vaardigheid beschikt uit de voorgaande module.

VRIJSTELLINGSMOGELIJKHEDEN
Op basis van eerder verworven kwalificaties is het mogelijk om een vrijstelling te krijgen voor bepaalde modules.

Hieronder alvast enkel mogelijkheden. Deze lijst is niet-exhaustief. Ook andere bewijsbare competenties kunnen in aanmerking komen:

 • Module Leren Programmeren
  Vrijgesteld op basis van deze kwalificaties: Bachelor IT optie programmeren, Master IT, OT Front-End Developer, OT Back-end Developer, OT Java Developer, OT Full Stack Developer, ...
 • Module Databanken:
  Vrijgesteld op basis van deze kwalificaties: Bachelor IT optie programmerer, Master IT, OT SQL server database expert, OT Data-analist, ...
 • Agile Projectmanagement
  • Alle bachelor en master IT opleidingen, waar op basis van het curriculum uit blijkt dat er minstens 20 uren projectmanagement (Prince 2 of Scrum) opgenomen was.
  • Officieel Prince2 of Scrum certificaat, behaald ten laatste 5 jaar geleden
  • Getuigschrift OT Analist-programmeur, OT C# developer, OT Java developer, OT Frontend developer, OT Backend developer, OT Full Stack developer
 • IT Markt / Business skills

Getuigschriften vanaf 2018-2019 voor volgende opleidingen:

C# developer, Java developer, Frontend developer, Backend developer, Full Stack developer

c-programmmeur-1-1_2018-144.jpg

Programma

Eerste jaar

 • Leren programmeren (16 lessen)
  • Logica
  • Voeling krijgen met opbouw van programmeertaal
  • Opdracht en examen
 • Databanken (12 sessies)
  • Normalisatie
  • Querries
  • SQL
  • Opdracht en examen
 • Coaching/*Slagen voor de modules 'leren programmeren' en 'databanken' is een vereiste voordat het traject verdergezet mag worden */

 • C# programmeren deel 1 (37 sessies)
  • C#  fundamentals & opdrachten
  • Projectmatig  werken  -principes  projectmatigwerken  en  scrum
  • GDPR  / Presenrtatietechnieken
  • Coaching eindproject & examen

 • Scrum toegepast ifv eindproject

 • Management-skills
  • IT Markt
  • Presentatietechnieken
  • GDPR

Tweede jaar

 • C# Programmeren deel 2 - Gevorderd (63 sessies)
  • ADO.net / Entity Framework
  • ASP.net MVC
  • ASP.NET Web API
  • REST
  • Security
  • Thuisopdrachten
 • Begeleiding eindproef klassikaal & individueel (coaching)
 • Eindproefverdediging