Snelcursus sociale wetgeving


Essentials in personeelswetgeving
#111219
#Opleiding #HRM

Omschrijving

De Belgische sociale wetgeving is niet eenvoudig. Verschillende wetgevingen lopen soms naast en door elkaar heen, en zijn sterk onderhevig aan veranderingen. Niettemin zijn er heel wat elementen die vrij constant blijven, zodat het doenbaar is om niet-specialisten in te wijden in de basisbegrippen en -wetten van toepassing op 'werken met personeel'. Indien je rechtstreeks, en zelfs onrechtstreeks, betrokken bent bij de personeelswetgeving is het belangrijk dat je een basiskennis bezit over sociale wetgeving, want beslissingen i.v.m. de tewerkstelling van personeel hebben meestal grote gevolgen. Bedoeling is uiteindelijk problemen te voorkomen, eerder dan te genezen.

We garanderen niet dat u na deze 2 sessies expert wordt in sociale wetgeving, wel dat u met kennis van zaken de juiste beslissingen kunt nemen wanneer van toepassing.

Deze opleiding is erkend voor 6 uren permanente vorming bij ITAA.

Waarom deze opleiding?

 • Je hoeft geen voorkennis te hebben van de personeelswetgeving om deel te nemen.
 • Je zal de toepasbaarheid ervan ontdekken voor jouw bedrijf en functie.
 • Je zal in staat zijn te voorkomen dat er sociaaljuridische problemen ontstaan die het bedrijf geld zullen kosten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

KMO-managers, zaakvoerders, gedelegeerd bestuurders, directeurs, verantwoordelijke personeelsbeleid, cijferberoepers, meewerkende partners, ...

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

 • Systematische benadering van indiensttreding van personeel naar ontslag, en de periode daarna
 • Je krijgt een overzicht van de basisregels
 • Dit wordt gestaafd met situaties die in de praktijk voorvallen
 • De deelnemers leren van elkaar

Programma

1. Bij rekrutering en aanwerving van personeel

 • Let op wat je in je personeelsadvertentie vermeldt
 • Wat kan wel en wat kan niet bevraagd worden tijdens het sollicitatiegesprek?
 • Welke specifieke, al dan niet administratieve, aandachtspunten zijn nodig bij aanwerving?
 • Wat zet je inje arbeidsreglement?
 • Welke arbeidsovereenkomst stel je voor?
 • Hoe optimaliseer je de personeelskost?

2. Hoe ziet de loonberekening eruit?

 • Welke is de loonkostprijs van een werknemer?
 • Wat kost een afwezige werknemer? (ziekte en ongeval, feestdagen, individuele of collectieve vakantie, overuren, familiaal verlof, educatief verlof, klein verlet, zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof, ...)
 • Extra vergoedingen: premies, terugbetaling van kosten

3. Arbeidsduur en uw flexibiliteit hierin?

 • Wie mag wanneer hoeveel overuren maken? Wanneer mag die regel overschreden worden? Wat is de kost die er tegenover staat?
 • Hoe kun je flexibele uurroosters invoeren?
 • Wat kan/mag wanneer je de vraag krijgt naar het nemen van tijdskrediet of deeltijds werken?

4. Wat bij ontslag en daarna?

 • De werknemer neemt ontslag: wat zijn de rechten en plichten?
 • Jij als werkgever ontslaat eenwerknemer: wat zijn jouw rechten en plichten?
 • Ontslag om dringende reden (waardoor de werknemer rechten verliest): wanneer kun jeu dit toepassen?
 • Het contract met de werknemer wordt verbroken (de samenwerking stopt onmiddellijk): wanneer kan dit toegepast worden en wat kost het je?
 • Na ontslag: welke zijn de plichten van de werkgever naar betaling van vakantiegeld, betaalde feestdagen, eindejaarspremie, opzeggings- of verbrekingsvergoeding?

5. Speciale topics

 • Wet op de privacy: wat mag je controleren van de werknemer en wat niet?
 • Wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid?

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 11/05/2023 14:00 17:00
donderdag 11/05/2023 17:30 20:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be
Docent aan het woord

Door de samenvloeiing van theorie en praktijk kunnen deelnemers gerichter alle vakkennis verwerven om houten draagconstructies op te trekken.

Ronny

See you on