Opleiding tot loopbaancoach


De basisprincipes en -vaardigheden
#160479
#Opleiding #HRM

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Je leert de theoretische basis en vaardigheden van gespreksvoering waarin luisteren en reflecteren de belangrijkste componenten vormen
 • Je verwerft inzicht in de verbinding tussen de individuele behoeften en de afdeling- en/of organisatiebehoeften en leert kijken naar win-win in deze
 • De opleiding legt de link met competentiemanagement
 • Je leert bewust communiceren en krijgt een dosis oefeningen en handvaten die je kunt gebruiken in het bedrijf of de organisatie, in het team, in een gesprek
 • Je leert een loopbaancoaching op maat van de coach

Als je een door de VDAB erkend loopbaancoach wilt worden, doorloop je hiervoor met de VDAB een procedure. Tijdens de lessen krijg je uitleg over hoe dat werkt. Als je deze procedure niet wilt starten, dan kun je je -na het volgen van deze opleiding- aanbieden bij een erkend loopbaancentrum.

Introductie

 • Deze opleiding geeft je de nodige inhoudelijke instrumenten om als loopbaancoach aan de slag te gaan
 • Je leert manieren om over jezelf te reflecteren en zo tot meer zelfinzicht te komen, te gebruiken ten aanzien van de persoon die je begeleidt
 • Je evolueert naar een 'reflectieve professional', leert een typisch verloop van begeleidingsproces, en dit in verbinding met persoonlijke ontwikkeling, teamdynamieken, organisatiebewustzijn en -cultuur
 • Loopbaancoaching kan opgestart worden op vraag van een individuele werknemer, maar kan ook ingezet worden binnen een organisatie mbt interne loopbaanvragen. Ook hiervoor krijg je de nodige tools mee
 • Je hebt al wat ervaring en je wilt zich graag vernieuwen of bijschaven en zoekt tools en coachingtechnieken die je kunt gebruiken
 • Je bent leidinggevende en je wilt graag leren hoe je een antwoord kunt bieden op loopbaanvragen?

Omschrijving

Diverse thema’s voor een loopbaanbegeleiding:

 • Het werk werkbaarder maken. Het geeft antwoord op vragen als: "in mijn huidige werksituatie heb ik te hoge werkdruk, stress, signalen van burn-out, …"
 • Relaties in de werkcontext: "in mijn huidige werksituatie heb ik het moeilijk met (een) collega(‘s), teamleider, …"
 • Jobdoelwit: "ik wil weten welk werk en/of statuut (werknemer, zelfstandige, …) écht bij mij past en ik wil mij heroriënteren op de arbeidsmarkt"
 • Zingeving: "ik wil meer voldoening, plezier, of uitdaging in mijn werk"
 • Kwaliteiten-reflectie: "ik wil weten wat mijn sterke en zwakke punten zijn en hoe hiermee best om te gaan"
 • Motieven-reflectie: "ik wil weten wat voor mij het belangrijkst is in mijn werk (waarden, interesses en drijfveren)"
 • Balans werk-privé: "ik wil een beter evenwicht tussen mijn beroeps- en privéleven"
 • Arbeidsmarkt-verkenning: "ik wil een zicht op de arbeidsmarkt"
 • Leiderschap: "ik heb vragen rond promotie, demotie, leiderschap, …"
 • Groei en uitdaging: "ik wil ontdekken hoe ik mijn talenten/competenties beter kan inzetten"

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is inspirerend voor zowel interne als externe loopbaancoaches, de loopbaancompetenties en visie hieromtrent, duurzaam loopbaanbeleid, ...

 • HR-verantwoordelijken en business partners
 • HR-medewerkers of -adviseurs
 • leidinggevenden
 • interne loopbaanbegeleiders in wording
 • externe loopbaanbegeleiders

Methodologie

Theorie wordt geoefend via verschillende methodieken en technieken zodat de toepassing in de praktijk zo realistisch mogelijk ervaren wordt. Er wordt tegelijkertijd een arsenaal aan technieken meegegeven die je kunt inzetten als loopbaanbegeleider.

Programma

1. De context van loopbaancoaching

 • Kennismaking + verwachtingen scherp stellen
 • Procedure om erkend te worden via VDAB als loopbaancentrum
 • Aansluiten bij een erkend loopbaancentrum
 • Context van loopbaanbegeleiding
 • Voor wie - door wie?
 • Wat is loopbaanbegeleiding wel en niet?
 • Waar vindt de loopbaanbegeleiding plaats?
 • Wanneer?
 • Welke loopbaanvragen kun je verwachten? Wat zijn loopbaancompetenties?
 • Je leert een gefundeerde keuze maken uit de technieken en instrumenten die door een loopbaanprofessional gebruikt kunnen worden
 • Je leert de loopbaanvraag verhelderen

2. Het individu als deel van het geheel

 • Kijken naar de persoon (zijn, kunnen en willen):
  • Persoonlijkheid
  • Kennis, competenties, attitudes, talenten, kwaliteiten, waarden
  • Loopbaan
  • Huidige functie: inhoud, arbeidsvoorwaarden, werkcontext, arbeidsregime, ...
 • Kijken naar het team:
  • Teamrollen (Belbin)
  • Contactmogelijkheden
  • Sociale steun (netwerkanalyse)
  • Teammaturiteit & teamontwikkeling
  • Aansturing van het team
 • Kijken naar het bedrijf / organisatie:
  • Bedrijfs / organisatiekenmerken (sector, grootte, regio, ...)
  • Bedrijfs / organisatiewaarden
  • Bedrijfs / organisatiecultuur
 • HRM-modellen en HRM binnen het eigen bedrijf /de eigen organisatie
 • Verbinden van persoon en bedrijf / organisatie
 • In welke mate zijn noden en verwachtingen van de werknemer en het bedrijf /de organisatie in evenwicht? Welk resultaat heeft de vergelijking voor de individuele medewerker? En hoe kan een bedrijf / organisatie daar op inspelen, zonder de eigen doelstellingen uit het oog te verliezen
 • Hoe past loopbaanadvisering bij de bedrijfs / organisatiestrategie?
 • Bevorderen van mobiliteit  en employabiliteit (in het bedrijf / de organisatie en daarbuiten)
 • Voorwaarden voor succes bij loopbaanbegeleiding

3. Van Visie naar doel

 • De logische niveaus van Diltz op en neer (context - gedrag - competenties - overtuigingen - waarden - identiteit - missie): hoe is het nu - hoe mag het zijn
 • Enkele technieken om visies scherp te krijgen
 • De 3 B's (bannen - behouden - bereiken)
 • Van visie naar doel (SMART + 3M+DAT = mensen, middelen, mandaten, doelen, acties, toetsstenen)
 • Werken met een POP

4. Jij als coach

 • Wat is coachen?
 • Coachende vaardigheden + eigen inschatting
 • De rollen van een loopbaancoach: expert, coach, docent
 • Je hebt de basiscompetenties van een loopbaanprofessional onder de knie: vertrouwen wekken, sensitiviteit, luisteren, analyseren, gespreksvaardigheden, resultaatgericht werken, faciliteren, activeren, omgaan met weerstand, beïnvloeden, nazorg
 • Je herkent en kunt omgaan met de belangrijkste psychologische aspecten van mensen in loopbaanbegeleiding
 • Eigen waarden en normen en de invloed daarvan op jouw advieshouding en begeleidingsstijl
 • Problem focused en solution building benadering
 • Intervisie en supervisie m.b.t. eigen ingebrachte thema's

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 09/03/2022 14:00 17:00
woensdag 09/03/2022 17:30 20:30
woensdag 16/03/2022 14:00 17:00
woensdag 16/03/2022 17:30 20:30
woensdag 23/03/2022 14:00 17:00
woensdag 23/03/2022 17:30 20:30
woensdag 30/03/2022 14:00 17:00
woensdag 30/03/2022 17:30 20:30
woensdag 27/04/2022 14:00 17:00
woensdag 27/04/2022 17:30 20:30
woensdag 25/05/2022 14:00 15:30
woensdag 22/06/2022 14:00 15:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Roeselare
 • Oostnieuwkerksesteenweg 111
 • 8800 Roeselare
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Dominique Nagels is HR Businesspartner en zacht werken coach. Dominique studeerde af als bedrijfspsychologe en werkte daarna voor organisaties als GRH management, Deloitte, CPM en Arabel.

Praktijkervaringen in productieomgevingen, logistiek en transport hebben haar geleerd wat mensen nodig hebben om verbindend te communiceren, rendabel te werken en zich goed te voelen op de werkplek. Ze heeft veel gewerkt met hoogopgeleiden professionals vooral management en directie maar ook met medewerkers op de werkvloer en ontwikkelde een visie en een aanpak voor interne en externe loopbaanbegeleiding. Ze ontwikkelt methodieken om mensen loopbaanperspectieven te geven en hen uit hun comfortzone te halen. Vanuit haar betrokkenheid en passie om mensen iets bij te brengen op functioneel, emotioneel en maatschappelijk vlak behaalt ze dan ook haar erkenning als loopbaanbegeleider.

Dominique gelooft dat mensen meer kunnen bereiken dan ze zelf beseffen. Dat maakt dat ze mensen graag helpt te ontdekken wat ze écht willen in hun loopbaan om hen vervolgens te helpen om hun loopbaanwensen te realiseren op een zachte lees ook ontspannen manier. Ook ondersteunt ze werkgevers door hun medewerkers te motiveren om regie en verantwoordelijkheid te nemen in hun loopbaan. Door tijdige loopbaanontwikkeling kunnen talenten ontwikkelen en voorkomt ze uitval en disfunctioneren.