#170018
#Opleiding #HRM

Mentoropleiding Duaal Leren

Introductie

Als mentor leer je het vak aan aan een leerjongere in een traject van werkplekleren. De werknemer of zaakvoerder wordt via dit traject opgeleid tot mentor en kent na de opleiding de organisatie van het duaal leertraject (alternerende opleiding) en de rol en verantwoordelijkheden van de betrokkenen.

De deelnemer aan deze opleiding komt in aanmerking voor mentorkorting RSZ ten bedrage van € 800 per kwartaal.

Omschrijving

De mentor staat in voor de opleiding en begeleiding van de jongere op de werkplek. Aangezien de jongere een omvangrijk deel van de opleiding doorbrengt op de werkplek speelt de mentor een erg belangrijke rol in het leerproces. De mentor staat in voor een goed verloop van het leerproces en volgt de competentieverwerving op. De mentor is aanspreekpunt voor de jongere en voor de trajectbegeleider van de opleidings- of onderwijsverstrekker.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers of zaakvoerders die reeds een duaal leertraject aanbieden binnen de leeronderneming of dit binnenkort zullen doen.

Voorkennis

De mentor is de persoon die binnen de leeronderneming wordt aangeduid om de opleiding van de leerjongere op de werkplek waar te nemen.

Hij/zij beschikt over

a) onberispelijk gedrag is;

b) ten volle 25 jaar oud is

c) de beroepsbekwaamheid (ten minste 5 jaar beroepspraktijk hebben)

Methodologie

Tijdens de sessies zetten wij jou aan het werk. Je leert al doende enkele methodieken hoe je vaardigheden stap-voor-stap kunt aanleren aan de leerjongere en vanuit ervaringen van docent en collega's versterk je je vaardigheden als mentor.

Programma

Sessie 1: Inleiding tot duaal leren (4 uur)

A. Aanpak en programma overzicht

- Alternerende opleiding (wat en welke vormen)

- Voorstelling van betrokkenen (mentor, opleidingsverstrekker, trajectbegeleider, praktijkdocent en leerjongere)

- Verantwoordelijkheden en rollen per betrokkene

B. Het leertraject

- Het opleidingsplan opstellen

- Leerdoelstellingen en leertraject

- Permanente evaluatie

- Werkplekleren in voorbereiding van de praktijkproef

- Digitaal beeldportfolio

Sessie 2: Mentor als opleider en coach (4 uur)

C. Intakegesprek

- Motivatie en ambitie van leerjongere

- Opbouw vertrouwensrelatie met leerjongere

- Goede match tussen leerjongere en werkplek

D. Coaching

- Coaching vaardigheden

- Geven van constructieve feedback

E. Individuele instructie

- Instructies geven aan leerjongere volgens 4-stappenmodel

Sessie 3: Leerweg naar professionele loopbaan (4 uur)

F. Leertraject (in)plannen en realiseren

- Duidelijke afspraken maken

- Opleidingsplan en SMART leerdoelstellingen

- Permanente evaluatie en opvolging leertraject

Sessie 4: Evaluatie en opvolging (4 uur)

G.Het 2-minuten disciplinegesprek

H. Evaluatie

- Hoe de leerjongere evalueren? (richtlijnen - wat, wanneer, hoe)

- Motivatie van beoordeling

- Permanent evalueren

- Teamwork (evalueren in overleg en uniform met opleider)

- Feedback naar leerjongere

I. Wat na duaal leren?

- Uitstroom duaal leren

- Oriëntatie loopbaan leerjongere