#070554
#Opleiding #HRM

Loopbaanonderbrekingen

Omschrijving

Er zijn vanaf 2019 opnieuw opvallende wijzigingen van de themaverloven en het tijdskrediet. Werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt ook weer wat strenger geregeld. In deze opleiding krijgt u een overzicht en gaan we in op de nieuwigheden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Payroll- of PR-verantwoordelijken
 • Medewerkers van een payroll- of personeelsdienst

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • Je kent de rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers.
 • Je kent de regelgeving, beantwoordt vlot vragen van werknemers en past de wetgeving correct toe.

Programma

1. Tijdskrediet

  · Vormen van tijdskrediet en voorwaarden
  · Tewerkstellingsvoorwaarde voorafgaand aan deeltijds tijdskrediet
  · Overstappen van de ene naar de andere vorm van tijdskrediet
  · Als werkgever werknemersrechten verzoenen met de werkorganisatie
  · Uitsluiting, uitstel, 5%-drempel en flexibele opname
  · Wettelijke waarborgen van de werknemer tijdens het tijdskrediet:
  · Ontslagregeling tijdens tijdskrediet
  · Formaliteiten (aanvraag)
  · RVA-uitkeringen en Vlaamse aanmoedigingspremies voor werknemers met tijdskrediet
  · Aanvullende vergoedingen van de werkgever bij tijdskrediet
  · Cumuleerbare activiteiten tijdens tijdskrediet
  · Tijdskrediet en socialezekerheidsrechten

  2. Themaverloven

   · Ouderschapsverlof: vormen en voorwaarden
   · Zorgverlof (bijstand aan een ernstig ziek gezins- of familielid): vormen en voorwaarden
   · Palliatief verlof: vormen en voorwaarden
   · Ontslagregeling tijdens themaverlof
   · Formaliteiten (aanvraag)
   · Themaverlof en socialezekerheidsrechten

   3. Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

    · Voorwaarden voor toetreding tot werkloosheid met bedrijfstoeslag: ontslag, CAO, leeftijd, loopbaan
    · Overzicht mogelijke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag
    · Inkomen van de werkloze met bedrijfstoeslag:
    · RVA-uitkering en bedrijfstoeslag berekend
    · Sociale inhoudingen en bijdragen op het inkomen van werkloosheid met bedrijfstoeslag
    · Vervangingsverplichting bij werkloosheid met bedrijfstoeslag en vrijstellingsmogelijkheden
    · Welke activiteiten mag een werkloze met bedrijfstoeslag uitoefenen? Werkhervatting?
    · ...

Wouter Provoost, legal consultant