#110636
#Opleiding #HRM

Goed onthaal van nieuwe medewerkers

Van harte welkom!

Introductie

Het KB van 25 april 2007 maakt een onthaalprocedure in elk bedrijf verplicht.

Omschrijving

Nieuwe werknemers op een professionele manier onthalen en introduceren legt een belangrijke basis voor hun motivatie, tevredenheid en optimaal functioneren op lange termijn. Een goed onthaal is de basis voor een gestage groei naar een steeds betere (lees: professionelere) werknemer.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personeelsverantwoordenlijken en  medewerkers die instaan voor het onthaal en de introductie van nieuwe collega's

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Procedures, werkgroepen, oefeningen

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Professionele aanpak in het opstarten van een onthaal- en introductieprocedure voor nieuwe medewerkers, de bestaande onthaal- en introductieprocedure kritisch toetsen.

Programma

DEEL 1 Waarom een onthaalbeleid

 • Onthaal nieuwe werknemers en peterschap is verplicht
 • Een psychologisch aspect
 • Een professioneel aspect
 • Vijf veel voorkomende misvattingen
 • Hoe beter de selectie, hoe minder onthaal nodig.
 • Hoe meer informatie in het begin, hoe sneller ingewerkt
 • Zo veel mogelijk nieuwe gezichten voorstellen
 • In het begin zo gemakkelijk mogelijke opdrachten geven
 • Een mentor lost alles op

DEEL 2 De organisatie van een onthaal

 • Organiseren op drie niveaus: de organisatie, de werkvloer en de job
 • Organiseren in drie tijden: vóór de aankomst, tijdens en na de inwerkingperiode
 • De rol van de Mentor, Peter, Meter
 • Voorwaarden voor een efficiënt peter/meter programma
 • Voordelen voor de nieuwe medewerker
 • Voordelen voor de peter/meter
 • Voordelen voor de organisatie
 • Taken en vaardigheden van de peter/meter
 • Valkuilen bij het peter/meterschap
 • De welkomstbrochure
 • Algemene bedenkingen
 • Inhoud
 • Vorm
 • De onthaaldag

DEEL 3 Opstarten van een onthaalbeleid

 • Doelen en doelgroepen
 • Werk met een stappenplan
 • Creëer een draagvlak
 • Richt een projectgroep op
 • Bepaal de doelen en doelgroepen
 • Leg de elementen van je programma vast
 • Stel een draaiboek op
 • Uitvoering van het programma
 • Evalueren
 • Onthaalbeleid aansluiten aan het personeelbeleid

 

DEEL 4 Bijlagen

 • Voorbeeld van een voorbereidende toetsingslijst
 • Voorbeeld van een scenario
 • Basis van een peter/meter checklist
 • Voorbeeld van een peter/meter checklist (Sociaal Huis Oostende)
 • Voorbeeld van een peter/meter evaluatieformulier
 • Voorbeeld van een vraag-antwoord onthaalbrochure
2011-636-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

André Raemdonck, gedreven peoplemanager, gepassioneerd door de meerwaarde van teamwork, appreciative inquiry en zelfsturing. Meer dan 30 jaar ervaring in beleidsfuncties met oa. onderhandelen, coaching van teams, deelnemen en leiden van vergaderingen, projectwerking, HR-topics zoals aanwerven, uitwerken functieprofielen, functioneringsgesprekken, ed. Het middenveld, organisaties, bedrijven, lokale besturen, Vlaamse overheid zijn de partners waarmee hij het meeste werkte . Terreinen waarop hij actief is, zijn arbeidsmarktbeleid, HR, management, .... Hij is ook gastdocent aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en Odisee.