Expert learning & development


Speel een cruciale rol in de vorming van talent! Op locatie of via interactieve webinar
#130426
#Opleiding #HRM

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Een visie uitwerken rond L&D
 • De stap zetten van performance probleem naar leeroplossing
 • Evidence-informed leertrajecten ontwikkelen op basis van bevindingen uit de cognitieve wetenschappen
 • De oplossing van een probleem beoordelen en evalueren om hieruit lessen te trekken of om de inspanningen een andere richting uit te sturen
 • Kennis van menselijk gedrag en prestaties, mentale processen, psychologische onderzoeksmethodes bij het leren en aanleren
 • De juiste technologie inzetten voor de juiste leerdoeleinden

Introductie

 • Zin om mee te bouwen aan de ontwikkeling van talent?
 • Wil je een specialist worden in vorm en inhoud geven aan het opleidingsbeleid?

Dan is deze training Expert learning & development zeker iets voor jou. Je identificeert en analyseert opleidingsnoden, begeleidt de uitvoering van opleidingsacties en evalueert de effecten van opleidingsinvesteringen.

Omschrijving

Als moderne L&D expert blijf je voortdurend op de hoogte van de evoluties binnen je sector, de evolutie van technische systemen en pedagogische methoden. Als Expert learning & development vorm je immers een cruciale rol binnen je organisatie: je voorziet performance uitdagingen van een passende leeroplossing door je nauw contact met diverse lagen in je organisatie (directie, leidinggevenden, medewerkers, trainers, ...) en je onderhoudt bovendien uiteenlopende contacten met externe stakeholders (opleidingscentra, sectororganisaties, subsidieverlenende agentschappen, scholen en universiteiten, ...).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • HR-managers en HR-verantwoordelijken
 • stafmedewerkers
 • medewerkers met kaderfuncties
 • trainingsmanagers
 • lijnmanagers
 • beginnende vormingsverantwoordelijken die zich wensen toe te leggen op expertise m.b.t. vorming, training en opleiding

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

Programma

1. Situering en strategisch kader (2 sessies)

Docent: Wouter De Block

 • Plaats van de expert learning & development in de personeelsdienst en link met andere personeelsprocessen
 • De basis van competentiemanagement
 • Opleiding binnen de fasen van aanwerving en carrièreontwikkeling
  • Introductie nieuwe medewerker
  • Coaching
  • Development en assessment center
  • Opleiding van specifieke doelgroepen (oudere werknemers, ...)
  • Training/opleidingsactiviteiten als incentive

2. Planning en organisatie van opleidingen en leertrajecten (2 sessies)

Docent: Freddy Carrette

 • Kenmerken van kwalitatieve opleidingstrajecten (bv. transfer naar werkplek, situationele context in de leercontext brengen, ...)
 • Detecteren van opleidings(leer)behoeften (organisatieniveau, teamniveau, individueel, ...)
 • Opstellen van leerdoelen, POP (Persoonlijk Ontwikkelplan), TOP (Team Ontwikkelplan)
 • Een opleiding organiseren
 • Make or buy?
 • Selecteren van externe opleidingsverstrekkers
 • De opleiding intern 'verkopen'
 • Evaluatie van opleidingen: het LTEM model van Will Thalheimer

3. Algemene didactiek en leermethoden (2 sessies)

Docent: Stijn Van Peteghem

 • Lesprogramma's opstellen
 • Verschillende leervormen en hun doelmatigheid (bv. on-the-job, e-learning, blended learning etc.)
 • LeerstijleN - Decisive Dozen van Will Thalheimer en door de 5 Moments of Need van Mosher & Gottfredson

4. Trainingen en leertrajecten blenden (1 sessie)

Docent: Mathias Vermeulen

 • Wat is blended learning?
 • •Welke verschillende vormen bestaan er en hoe gaat u aan de slag?
 • Enkele technologische (r)evoluties die een impact hebben op blended leren, zoals mobile, gamification en xAPI
 • Blenden: de perfecte mix
 • Content curation
 • Tools om te blenden: video, audio, social en e-learning

5. L&D trends en tools (2 sessies)

Docent: Mathias Vermeulen

 • L&D trends: mobile learning, augmented reality, MOOCs en SPOCs, gamification, game-based learning en 70:20:10
 • Trends integreren in het L&D-beleid
 • De huidige generatie LMS’en
 • De nieuwe generatie xAPI-gedreven Learning Record Stores
 • Makkelijk te implementeren voorbeelden en best practices
 • L&D tools: polling- en feedback tools, curating tools, back channels en L&D-versterkende toepassingen

6. Opleidingsadministratie, reglementering, hulpbronnen en subsidiekanalen (1 sessie)

Docent: Freddy Carrette

 • Opleidingsbronnen en kanalen (waar vind ik opleidingen?)
 • Subsidiekanalen (KMO-portefeuille, sectorfondsen, ...)
 • Sociaal-juridische basiskennis (educatief verlof, sociale balans, ...)
 • Scholingsbeding
 • Mentoring

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 05/10/2021 18:30 21:30
dinsdag 12/10/2021 18:30 21:30
dinsdag 26/10/2021 18:30 21:30
dinsdag 09/11/2021 18:30 21:30
dinsdag 16/11/2021 18:30 21:30
dinsdag 23/11/2021 18:30 21:30
dinsdag 30/11/2021 18:30 21:30
dinsdag 07/12/2021 18:30 21:30
dinsdag 14/12/2021 18:30 21:30
dinsdag 21/12/2021 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be
2013-426-3-OmschrijvingDocent-2.jpg

Wouter De Block is HR-expert. Hij werkte jarenlang als HR-manager binnen verschillende organisaties. Momenteel is hij topmanager bij de NMBS en verantwoordelijk voor ongeveer 2.700 treinmanagers en hun staf.

2013-426-3-OmschrijvingDocent-3.jpg

Freddy Carrette studeerde in 1990 af als maatschappelijk assistent, optie personeelswerk (KVMW, Gent) en volgde nadien een kaderopleiding agogische bijscholing orthopedagogie. Zijn carrière start in 1991 als stafmedewerker HR in het AZ Sint Lucas ziekenhuis te Brugge, om in 1998 over te schakelen naar de retail dienstensector als HR Director, waarvan de laatste jaren ook internationaal.

2013-426-3-OmschrijvingDocent-1.jpg

Stijn Van Peteghem (zaakvoerder TalentCo) heeft een jarenlange ervaring in diverse profit en non-profitorganisaties en in het opleiden en coachen van bedrijven, groepen en individuele medewerkers op het gebied van communicatie, leiderschap, faciliteren van teams en diverse HR-processen. Hij is gepassioneerd door de mens en zijn werkomgeving en hoe deze op elkaar afgestemd kunnen worden. Kenmerkend voor hem is zijn pragmatische aanpak gericht op de concrete problematiek van bedrijf, groep of deelnemer. Zijn jarenlange ervaring binnen zowel KMO's als grote internationale ondernemingen is hierbij een groot voordeel.