#050584
#Club #HRM

Club Personeelsmanagers

Omschrijving

HR-verantwoordelijken zijn in hun organisaties veelbevraagde, drukbezette managers, die in de noodzaak naar permanente vorming en actualisatie een combinatie wensen van professionele contact- en discussiemogelijkheden met collega's, confrontatie van de eigen visie met die van specialisten en ervaringsuitwisseling. De SBM "Club Personeelsmanagers" voldoet reeds 30 jaar aan deze behoefte. De Club Personeelsmanagers telt momenteel 42 leden.

De sessies vinden overwegend plaats in Brugge (Weinebrugge) en een paar keer op wisselende locaties in West-Vlaanderen (Mercurehotel Roeselare, en gastlocatie).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deelname is bedoeld voor HR-directeuren én HR-business partners.

Nieuwe leden kunnen deelnemen na het bezorgen van hun c.v. aan:

SBM - Club Personeelsmanagers, t.a.v. Patrick Vanhaecke.

Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge (Sint-Michiels), tel. (050)40 30 97 of e-mail: patrick.vanhaecke@sbm.be

De beslissing wordt genomen door het voorzittersteam.

Bijkomende info

Wildcard

Elk lid beschikt over een 'netwerkkaart' waarmee hij/zij éénmaal per jaar een netwerkcollega gratis kan laten kennismaken met de Club Personeelmanagers. (behalve voor de sessie van juni).

Stuurgroep

Het programma wordt opgemaakt samen met een tiental stuurgroepleden en heeft oog voor actualiteit, specifieke vaardigheden, cognitieve kennis, wetgeving en specialisatie.

 

2005-584-1-AfbeeldingInDeKijker.jpg

Programma

Sessie 1: 17 september 2018

Wouter De Geest, CEO BASF Antwerpen. Een topmanager aan het woord!

BASF combineert economisch succes met sociale verantwoordelijkheid en milieubescherming. Daarbij zijn de medewerkers zessentieel om de doelen van hun strategie te bereiken. Hun Best Team-strategie is gebaseerd op de bedrijfsstrategie en draagt tegelijkertijd bij tot haar succes. Ze willen het beste team vormen. Om dit te bereiken, leggen ze de focus op drie strategische pijlers: uitstekende medewerkers in een uitstekende werkomgeving met uitstekende leidinggevenden. Loopbaanontwikkeling, levenslang leren, de ondersteuning en ontwikkeling van de leidinggevenden, en het omarmen van diversiteit zijn basispijlers van het human resources beleid.

Locatie: Brugge, Weinebrugge.

Sessie 2: 15 oktober 2018

Employee Benefits, pensioenplannen en hospitalisatieverzekeringen. Wat staat de bedrijven te wachten?

Sprekers: Rob Vandendooren en Saskia Defreyne, Vanbreda

Tijdens deze sessie wordt eerst een overzicht gegeven van de trends en recentste wijzigingen in het landschap van aanvullende pensioenen. Op een praktische manier zal worden toegelicht welke impact deze wijzigingen hebben voor werkgever én werknemer. Vervolgens wordt een inkijk gegeven op de impact van de huidige lage rendementen van de verzekeraar versus de rendementsgarantie die een werkgever heeft ten aanzien van zijn werknemers. Naast aanvullende pensioenen zijn verzekeringen voor geneeskundige verzorging een belangrijke employee benefit. U krijgt een overzicht van de belangrijkste trends en vaststellingen op basis van een recente benchmark.

Locatie: Brugge, Weinebrugge.

Sessie 3: 19 november 2018

Leren van elkaar. Twee opmerkelijke cases van leden: OptimaT, Bel&Bo.

Sprekers: Marianne Deseure, financieel en personeelsdirecteur OptimaT en Gino Couvreur, HR-manager Bel&Bo

OptimaT maakte de laatste jaren werk van een volledig geïntegreerd loopbaanbeleid.  Ze focussen vooral op  talenten ontdekken, opleiden en ontplooien.   OptimaT won hiermee de ADMB Award Personeelsbeleid.

De jury viel vooral voor OptimaT omdat het een compleet verhaal is, die de facetten opleiding en ontplooiing samen integreert binnen een HRM-beleid en zo de nodige kracht geeft aan de werknemers om het beste in zichzelf naar boven te halen en zich zo te integreren in een volwaardige werkomgeving

In maart 2018 werd Bel&Bo verkozen tot een Great Place to Work in de categorie grote bedrijven.

Wat maakt nu dat de medewerkers Bel&Bo als een beste workplace ervaren?  Wat speelt hier essentieel?

Gino Couvreur neemt je doorheen het traject van ondertussen 5 jaar werken aan een "great place to work".

Locatie: Roeselare, Mercurehotel.

Sessie 4: 17 december 2018

Creatief recruteren in een snel veranderende arbeidsmarkt

Spreker: Jan Denys

Jan Denys is afgestudeerd als arbeidssocioloog aan de KULeuven in 1983. Hij was werkzaam aan het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van 1984 tot 1999 als wetenschappelijk medewerker en projectmanager op het domein onderwijs en arbeidsmarkt. Sinds 1999 werkt hij voor Randstad als corporate communication & public affairs manager en als arbeidsmarktdeskundige.

Locatie: Brugge, Weinebrugge.

Sessie 5: 21 januari 2019

De rol van HR in de strategie-implementatie

Spreker: Kurt Verweire, Associate Professor Strategic Management en Partner aan Vlerick Business School

Voor onze nieuwjaarsessie hebben we een primeur:  We organiseren een gezamenlijke sessie met VHR, de Vereniging van HR Verantwoordelijke van West-Vlaanderen. Beide verenigingen bestaan al meer dan 30 jaar naast elkaar. Voor het eerst brengen we de leden samen en hiervoor kan natuurlijk enkel een topspreker volstaan: we verwelkomen Prof. Kurt Verweire, die onderzoek doet naar strategie-implementatie.

In zijn nieuwste boek, "Six Batteries of Change: Energize Your Company",  brengt hij inzichten van leadership, strategie, operations management, cultuur en people management samen in een simpel model, waarmee we als HR professionals aan de slag kunnen.  Het wordt een  eye-opener!

Locatie: Brugge, Weinebrugge.

Sessie 6: 18 februari 2019

Storytelling: presentation thinking & design

Spreker: Edouard Gruwez, Visiting Professor, IE Business School, Madrid. Managing Director To The Point At Work.

We leven in een wereld met overdaad aan communicatie en informatie. De spreker ontwikkelde een methodologie om hier efficiënter mee om te gaan in een professionele omgeving. De methode resulteert in bondiger, meer impactvolle presentaties en rapporten, maar wordt ook toegepast om strategisch verhaal (strategic narrative) te ontwerpen en teams te aligneren.   

Locatie: Brugge, Weinebrugge.

Sessie 7: 18 maart 2019

Sociale actualiteit voor HR-verantwoordelijken

Spreker: Stijn Demeestere, Laga

Locatie: Roeselare, Mercurehotel.

Sessie 8: 29 april 2019

Intervisie: Policy market.

Verzameling van policy-overeenkomsten/voordelen die de leden zelf in hun bedrijf/organisatie hebben en hun info/ervaring willen delen. Per item: bedrijfswagens, bedrijfsfietsen, computers, GSM's, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques...   

Locatie: Brugge, Weinebrugge.

Sessie 9: 20 mei 2019

Spreker: Prof. Alex Vanderstraeten, faculteit Economie en bedrijfskunde, departementshoofd vakgroep personeels- en organisatiemanagement Ugent

De HR-cockpit: De HRM cockpit is een instrument en methodologie voor het bepalen van de kritische succesfactoren op weg naar een duurzaam HRM. Door dit instrument kunnen organisaties een strategische keuze maken voor het inzetten op HRM beleid en systemen die bijdragen aan een duurzame relatie tussen medewerker en organisatie (People), met het oog op het behalen van duurzame resultaten (Performantie) en met respect voor de omgeving van de organisatie (Planet).

Locatie: Roeselare, Mercurehotel.

Sessie 10: 8 juni 2019

Afsluitend event

 

 

 

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 17/09/2018 17:30 20:30
maandag 15/10/2018 17:30 20:30
maandag 19/11/2018 17:30 20:30
maandag 17/12/2018 17:30 20:30
maandag 21/01/2019 17:30 20:30
maandag 18/02/2019 17:30 20:30
maandag 18/03/2019 17:30 20:30
maandag 29/04/2019 17:30 20:30
maandag 20/05/2019 17:30 20:30
zaterdag 08/06/2019 17:30 20:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • Weinebrugge
  • Leikendreef 1
  • 8200 Sint-Andries
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078/353 653
  • F: 050/403061
  • info@syntrawest.be

Prijsinfo

KMO: met de KMO-portefeuille recupereert u tot 40% van het deelnametarief. Voor gratis advies en begeleiding kan u contact opnemen met Nele De Witte op 078 35 36 38 of nele.dewitte@sbm.be <mailto:kevin.labens@sbm.be>