#180038
#Opleiding #HRM
NIEUW

Betere teamresultaten met jobcrafting

Introductie

Jobcrafting, in het Nederlands ook wel baanboetseren genoemd, is een manier waarop een individu zelf zijn baan herstructureert. Dit kan enerzijds doordat de werknemer zelf aanpassingen aanbrengt in zijn taken of anderzijds er aanpassingen gemaakt worden in de samenwerking.

Hierdoor wijzigt het cognitieve beeld dat de werknemer van zijn werk heeft.

Als specifiek effect kan men stellen dat het takenpakket en/of de sociale omgeving verandert. De meer algemene effecten van jobcrafting liggen in het feit dat iemand het werk als meer betekenisvol zal kunnen ervaren en zich meer zal identificeren met de werkzaamheden.

Jobcrafting bestaat uit de acties die werknemers nemen om hun werk vorm te geven en te herdefiniëren.

Jobcrafting houdt in

 • het aanpassen van de grenzen van het werk (zowel fysiek als cognitief)
 • het aanpassen van de relatie tot het werk

Mensen worden niet gezien als passieve ontvangers van informatie van hun werkomgeving, maar zijn juist actief in het interpreteren van hun werk en daarmee overeenkomstig het vormgeven hiervan.

Jobcrafting is een methode waarbij men zelf kleine wijzigingen in de job aanbrengt, die ervoor zorgen dat het werk meer energie geeft of minder energie ontneemt. Deze aanpassingen liggen in eigen handen en zijn van die aard dat ze zonder toestemming kunnen uitgevoerd worden. De aanpassingen zijn mogelijk zonder de team- of bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen of collega’s te benadelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Onze doelgroep zijn HR-medewerkers en -verantwoordelijken, leidinggevenden, en diegenen die individueel of met hun team op zoek zijn naar manieren om werkbaar werk te maken, burn-out en stress te bestrijden, inzetbaarheid te verhogen of te verlengen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Er zijn verschillende redenen waarom jobcrafting een meerwaarde betekent:

 

 • Witte raven zijn zeldzaam: een organisatie die medewerkers hun job zelf mee laten invullen rondom hun talenten en aspiraties zal makkelijker die witte raven aantrekken. Dit kan perfect passen binnen een bedrijfskader met een bepaald doel en resultaat voor ogen.
 • Zinvol werk is de sleutel tot motivatie en retentie: wanneer een medewerker geleidelijk uitgekeken raakt op zijn werk, maar niet meteen doorgroeit of carrièrestappen kan/wil zetten, dan geeft een jobcraftinggesprek het noodzakelijke inzicht om je werk terug zinvoller te maken. Interne loopbaancoaching groeit aan belang bij ad-hoc vragen van een medewerker die ontevreden is in de huidige job. Het is een alternatief van functionerings- en evaluatiegesprek: uit metaonderzoek blijken de klassieke functioneringsgesprekken 1/3 tevredenheid, 1/3 maakt niks uit en 1/3 meer ontevreden werknemers te geven. Wil je dat risico niet lopen start dan met jobcraftingsgesprekken als waardig alternatief.
 • Langer blijven werken: wanneer we naar ons eigen werk kijken dan beseffen we dat we zonder aanpassingen hetzelfde werk niet kunnen doen tot we 67 zijn. Een werkbare job verandert met de leeftijd. Zoeken naar werkbaar werk: bij burn-out preventie of projecten om mensen langer en gemotiveerder aan het werk te houden, eindeloopbaaninitiatieven voor 55+ (verplicht werkgelegenheidsplan voor 45-plussers: Sinds 2013 moet iedere organisatie met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45+ opstellen. Hiermee dient de organisatie aan te tonen dat de werkgever actief werkt aan het aantrekken of behouden van oudere werknemers. Jobcrafting past hier perfect in).
 • Maak meer verantwoordelijke teams: de leiding bepaalt de strategie en het te behalen doel, de medewerkers bepalen in overleg hoe en wie welk werk doet. Het werk beter leren verdelen zonder dat de leidinggevende moet beslissen is een ideale voorbereiding tot zelfsturing. Lukt dat niet dan start je beter niet met zelfsturende teams.
 • Regisseur zijn van je eigen werk: Medewerkers die regisseur zijn van hun leven zijn gelukkiger en presteren beter.

Motivatie voor jobcrafting.

De motivatie voor jobcrafting vloeit voort uit drie persoonlijke behoeften:

 1. Mensen doen aan jobcrafting om controle uit te kunnen oefenen op hun baan; om vervreemding van het werk tegen te gaan.
 2. Mensen zijn gemotiveerd om een positief zelfbeeld te creëren in hun werk.
 3. Jobcrafting bevredigt de basisbehoefte van mensen aan sociaal contact.

Een aantal persoonskenmerken worden in verband gebracht met het ontwikkelen van 'werkgerelateerde zelfsturing', wat een positief effect zou hebben op jobcrafting. Mensen die veerkrachtig zijn (resilient; hoog besef van coherentie, persoonlijke weerstand en een interne beheersingsoriëntatie/locus of control), ontwikkelen deze werk gerelateerde zelfsturing. Wat betekent dat ze initiatief tonen, bedachtzaam zijn en onafhankelijk oordelen in hun werk. Dit helpt hen om te gaan met stressoren als uitdagingen in plaats van vervelende psychische druk.

Programma

Natuurlijke jobcrafters passen hun werk zodanig aan dat ze het werk beter aankunnen. Maar niet iedereen durft dit of weet goed wat je nog meer kan doen als je de meest courante aanpassingen deed. Daarom dat een begeleide aanpak tot bredere en fundamentelere oplossingen komt.

In de aanpak die Dynamo sinds 2012 ontwikkelde starten ze met een visuele taakanalyse. Die geeft een inzicht in de 5L taken (leuke, lastige, 2 ledige, lege en latente taken). Met dat inzicht gaat u aan de slag via het door Dynamo ontworpen Jobcraftingspel. Dat spel integreert 20 craftingstechnieken die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en uit ervaringen in meer dan 380 trajecten. Het spel helpt om tot meer innovatieve en duurzame oplossingen te komen. Beter dan dat u ze zelf moet bedenken.

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 20/11/2019 09:30 12:30
woensdag 20/11/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be
2018-38-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Wim Thielemans is expert in de wereld van werk. Al 20 jaar herkent hij trends om de werkplek van de toekomst te creëren. Organisaties zoals Delhaize, DuPont, KBC, De Kringwinkel, Ministerie van Financiën, Securitas,... huren hem in voor zijn werkbare oplossingen. Hij introduceerde als eerste Jobcrafting en Teamcrafting in België. Zijn bestseller Slim Interviewen werd genomineerd voor beste ontwikkelboek en beste boek over recrutering. Eind dit jaar verschijnt zijn boek JobRepair bij Lannoo Campus.