#180311
#Opleiding #Groenzorg
NIEUW

Veilig en milieubewust omgaan met gewasbeschermingsmiddelen

Introductie

Bij het gebruik van pesticiden is het onontbeerlijk de grootst mogelijke zorg te dragen voor de veiligheid van mens én milieu. Welke de te nemen maatregelen allemaal zijn, en wat de wet voorschrijft wordt aangeleerd of opgefrist in deze cursus.

Omschrijving

Welke veiligheidsmaatregelen nemen we om de gezondheid van de mens maximaal te waarborgen, en de impact op het milieu tot een minimum te beperken:

 • bij de bereiding van de spuitvloeistof
 • tijdens het spuiten met gewasbeschermingsmiddelen
 • na het spuiten

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Tuinaannemers en hun medewerkers
 • Iedereen die met gewasbeschermingsmiddelen werkt.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Theoretische uiteenzetting gevolgd door praktijkoefeningen

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding zal u met kennis van zaken op een oordeelkundige manier met gewasbeschermingsmiddelen kunnen werken.

Programma

 • Wettelijke bepalingen rond gebruik en opslag van gewasbeschermingsmiddelen
 • Gevaren voor mens en milieu
 • Bufferzones
 • PBM's (Persoonlijke beschermingsmiddelen)
 • Maatregelen bij de bereiding van de spuitvloeistof
 • Aandachtspunten tijdens het spuiten
 • Behandeling van spuitresten
 • Spoelen en opbergen van het spuittoestel
 • Behandeling van lege verpakkingen en vervallen middelen