Opleidingstraject voor een professioneel groendak/ blauw-groendak


Groendaken - daktuinen zijn meer dan een plantje op een dak!
#150039
#Blended Learning #Groenzorg

Introductie

Duurzaamheid heeft de voorbije jaren in het bouwbedrijf, zoals ook in vele andere sectoren, aan groot belang gewonnen. Maar ook klimaat-adaptief bouwen wordt met de opwarming van het klimaat een noodzaak. Vooral in de steden en dichtbebouwde kernen wordt “meer groen” een absolute must. Een deel van de oplossing bestaat uit het aanleggen van groendaken.

Groendaken worden meer en meer toegepast bij nieuwbouw en renovatie. Niet alleen voor particulieren zijn groendaken interessant (langere levensduur van de dakbedekking, warmte- en geluidsisolatie, esthetische voordelen en extra ruimte), ook overheden zien de economische en ecologische voordelen van groendaken in: verbetering van de luchtkwaliteit, minder wateroverlast, gunstiger microklimaat en toename van de biodiversiteit.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit opleidingstraject hebben alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de installatie en het onderhoud van een groendak een goed (in)zicht op het gehele plaatje. De deelnemers zijn door de combinatie van een theoretische en praktische module in staat om onder begeleiding, maar wel zelfstandig de bouw van een groendak op zich te nemen.

Omschrijving

Steeds meer mensen én overheden tonen dus interesse in de installatie van groendaken en groen-blauwe daken en dit betekent extra werk voor tuinaannemers, hoveniers, dakwerkers, op voorwaarde uiteraard dat zij de kennis en de kunde hebben om deze groendaken professioneel aan te leggen en te onderhouden. Ook voor (tuin-)architecten vormen groendaken en groen-blauwe daken een nieuwe uitdaging die hen opportuniteiten bieden.

Het is duidelijk dat aan het concept ‘groendaken’ en ‘groen-blauwe daken’ zowel tal van theoretische als tal van praktische zaken gekoppeld zijn. In het opleidingstraject wordt dan ook bij voorkeur ingezoomd op beide aspecten. Op deze manier hebben alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de installatie en het onderhoud van groendaken en groen-blauwe daken een zeer goed inzicht op het gehele plaatje.

De ruime kennis en het feit dat de cursus openstaat voor diverse beroepsgroepen, biedt daardoor ook kansen op cross-sectorale samenwerking. De deelnemers (tuin- en algemene aannemers, tuinarchitecten, tuincentra en hun medewerkers, openbare besturen, studiebureaus, etc.) zijn door de combinatie van een theoretische en praktische module in staat om onder begeleiding, maar wel zelfstandig de bouw van groendaken en groen-blauwe daken op zich te nemen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Tuinaannemers en hun medewerkers
 • Dakwerkers en hun medewerkers
 • Openbare besturen
 • Ontwerpers
 • Architecten
 • Bouwpromotoren
 • Projectontwikkelaars

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Blended learning: twee online opleidingssessies, gevolgd door één dag klassikael leren.

groendak-2-2_2015-39.jpg
groendak-2-3_2015-39.jpg
groendak-2-1_2015-39.jpg

Programma

1. Wat zijn groendaken?

 • Uitzicht
 • Toepassingen: stedelijke en industriële toepassingen
 • Toestand in Vlaanderen: nog deels onbekend in Vlaanderen
 • Soorten: extensieve en intensieve groendaken

2. Voordelen en functies van een groendak

 • Voordelen
  • Economisch: reductie renovatie – en energiekosten
  • Ecologisch: “stads-warmte-eiland”, verhogen luchtkwaliteit, verhogen biodiversiteit en creatie micro-klimaat
 • Functies
  • Waterhuishouding: waterretentie
  • Geluidsdemping: geluidsabsorptie
  • Esthetiek: dak en gevelgroen
  • Biodiversiteit: habitat van dieren en planten

3. Ontwerp en bouw van groendaken

 • Gewicht en dakconstructies: advies architect
 • Waterkering en opbouw: EPDM en bitumen
 • Waterdichting: soorten dichtingen, watertest en inspectie
 • Wortelvastheid: wortelwerend, normen, materialen
 • Drainage: afvoer overtollig water, hellingsgraad, hellingsgraad
 • Waterretentie - wateropslag: materialen
 • Substraten: soorten en hun toepassingen

4. Beplanting

 • Gevel- en dakbegroeiing: keuze in functie van uitvoering
 • Extensieve groendaken: stekken, pluggen, matten
 • Intensieve groendaken: mogelijkheden in functies van ontwerp en gewicht

5. Problemen en oplossingen: voorbeelden uit de praktijk

6. Onderhoud van groendaken: nazicht, bemesting en bestrijding

7. Nieuwe groendaken: aanpak en aanleg

8. Hoe bestaande daken omvormen tot groendaken: aanpak en aanleg

9. Subsidiemogelijkheden

 • Vlaamse Gemeenschap
 • Gemeentelijk

10. Praktijkoefening - praktijkmodel

 • Watertest - waterafvoer
 • Opbouw verschillende lagen: substraten
 • Aanleg

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 13/04/2023 09:00 12:00
donderdag 13/04/2023 13:00 16:00
vrijdag 14/04/2023 09:00 12:00
vrijdag 14/04/2023 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be
Docent aan het woord

We bereiden toekomstige fietshandelaars effectiever voor op duurzaam ondernemen in de sector en leren hen ook het internetondernemen aan.

Kenny

See you on