#170530
#Opleiding #Groenzorg

Infosessie Ecologisch Groenbeheer

Introductie

Zowel vanuit de overheid als door veranderende maatschappelijke opinies, bestaat er een toenemende vraag om tuinen en openbaar groen op een duurzame manier aan te leggen en te beheren.

In deze inleidende module gaan we na vanuit welke problemen en behoeftes de vraag naar duurzaamheid is gegroeid en hoe de huidige situatie en manier van werken in de groensector historisch tot stand is gekomen. We bekijken een aantal cijfers en voorbeelden met het oog op milieu, economie en maatschappij.

We gaan na welke concrete stappen je als groenprofessional kan zetten om duurzaam te werken en aan welke criteria je dit kan aftoetsen.

Tenslotte geven we uitleg bij de verschillende modules van dit traject en hun belang voor duurzaam groenbeheer, en beantwoorden uw vragen hieromtrent.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

tuinarchitecten en hun medewerkers

tuinaannemers en hun medewerkers

leidinggevenden en medewerkers van groendiensten.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze inleidende module

Toelatingsvoorwaarden

geen toelatingsvoorwaarden

Bijkomende info

Het inschrijvingsgeld voor deze inleidende module wordt integraal in mindering gebracht van het inschrijfrecht dat u aangerekend wordt bij inschrijving voor één van de opleidingen binnen het traject Ecologisch Groenbeheerder.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze inleidende module kan je termen zoals duurzaam, ecologisch, milieuvriendelijk uitleggen en vergelijken en je een eigen mening vormen over het maatscahppelijk belang van duurzaam handelen.

Je kan de redenen opsommen om in de groensector duurzaam te handelen en het eigen handelen evalueren op duurzaamheid aan de hand van gegeven criteria.

Je begrijpt de algemene principes van duurzaam groenbeheer en ook met welke omgevingsfactoren je rekening moet houden om te slagen in een duurzaam groenbeheer.

Kortom: je bent klaar om het traject Ecologisch Groenbeheerder aan te vatten!

Programma

A. kaderen van het begrip duurzaamheid

- redenen om duurzaam te handelen: maatschappelijke, economische en ecologische problemen

- historische evolutie van groenbeheer en de problemen daarrond

- definiëren van termen in de discussie rond duurzaamheid

B. duurzaam handelen in de groensector

- duurzaam werken: stappenplan met criteria

- duurzame aanleg & beheer:

. enkele belangrijke begrippen uit de ecologie

. belang van standplaats en omgevingsfactoren

C. opbouw van het traject 'Ecologisch Groenbeheerder' en situering van de modules

Leen Gyselinck

Sebastian Ivens