Boomverzorger - avondopleiding


Dé betaalbare professionele en praktijkgerichte opleiding voor toekomstige boomverzorgers!
#110739
#Opleiding #Groenzorg

Introductie

Het beroep van boomverzorger is de voorbije decennia grondig veranderd. Ook in dit vak evolueren technieken snel. Naast een grondige theoretische kennis over bomen moet de boomverzorger van morgen ook de nodige praktische vaardigheden bezitten om zijn werk volgens de nieuwste technieken uit te voeren.

Daarnaast is ook het maatschappelijke en milieu-belang van bomen in een tijd van snel veranderende klimaatomstandigheden sterk toegenomen, wat de relevantie van het werk van de professionele boomverzorger voor de toekomst benadrukt.

In deze ondernemersopleiding 'boomverzorger' worden je vakkennis en je inzichten over bomen op hoog niveau gebracht door professionele lesgevers (elk expert in hun vakgebied). Je krijgt daarnaast ook alle tools en kennis aangereikt om succesvol zelfstandig aan de slag te gaan. Het opleidingsprogramma steunt op de ETW-inhouden, zodat je (na een jaar praktijkervaring) ook succesvol kunt deelnemen aan het ETW-examen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Je bezit een grondige theoretische kennis over bomen en boomverzorging.
 • Je kunt alle aangeleerde handelingen uitvoeren die je tijdens de praktijklessen op onze praktijklocaties inoefende. Je hebt specifieke kennis over techniek en besteedt bijzondere aandacht aan veiligheid.
 • Je bent in staat om opdrachten zelfstandig tot een goed einde te brengen.

Omschrijving

Deze tweejarige ondernemersopleiding boomverzorger biedt naast een grondige theoretische kennis over bomen en boomverzorging ook uitgebreide praktische initiatie in verschillende vakdomeinen zoals klim- en werktechnieken, aanplanten en snoeien, vellen van bomen, enz.

Je leert ook een opdracht zelfstandig uitvoeren, vanaf voorbereidend bezoek tot organisatie en uitvoering en finaal de opmaak van een correcte factuur.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Iedereen met een passie voor bomen en die als zelfstandig boomverzorger aan de slag wil gaan.
 • Mensen die in de groensector werkzaam zijn, maar hun 'bomenkennis' verder willen bijschaven en aanvullen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent niet leerplichtig.
 • Je bent medisch geschikt. Dat betekent dat je geen last hebt van evenwichtsstoornissen en over voldoende fysieke, motorische, zintuiglijke vermogens beschikt. Je hebt geen hoogtevrees. Je vult hiervoor een medische vragenlijst naar waarheid in die je ondertekent en laat bevestigen door je behandelende arts.
 • Je bent gedreven door passie voor bomen en je beschikt over een stevige dosis motivatie, maturiteit en doorzettingsvermogen om opdrachten in moeilijke werkomstandigheden aan te kunnen.

Bijkomende info

De opgegeven prijs is het inschrijfgeld voor het volledige eerste jaar van de opleiding.

De theorielessen zullen doorgaan telkens op woensdagavond van 18u30 tot 22u00 in onze campus te Roeselare. De praktijklessen gaan door op externe locaties in West- en Oost-Vlaanderen op vrijdagen/zaterdagen, gespreid over het cursusjaar. Ongeveer 9 vrijdagen en 5 zaterdagen tussen september en eind juni.

Methodologie

Hét handelsmerk van Syntra West is praktijkgericht opleiden: gedurende het traject boomverzorger (468 uren over twee jaar) worden naast een stevige theoretische opleiding in totaal 256 uren praktijk voorzien: 16 volle dagen in het eerste jaar en 16 volle dagen in het tweede jaar.

Al onze praktijkdocenten zijn ervaren boomverzorgers en beschikken over het ETW- en/of ETT-certificaat. Onze ECS-lesgevers beschikken allen over het ECC4-certificaat.

"Boomverzorger word je vooral rond en in de boom, niet enkel op een stoel of voor een scherm!"

boomverzorger-1-3_2011-739.jpg
boomverzorger-1-1_2011-739.jpg
boomverzorger-1-2_2011-739.jpg

Programma

Bomenkennis en Boomsoortenkeuze

 • Soorten en rassen
 • Groeiwijze en kwaliteit
 • Morfologie en systematiek
 • Determineren van bomen
 • Determineren op winter- en zomerkenmerken

Ergonomie en veiligheid

 • Algemene veiligheidsaspecten
 • Vakspecifieke EHBO
 • Aangepaste lichaamshouding
 • Persoonlijke veiligheidsaspecten

Bodemkunde

 • Grondsoorten en de link naar boomsoorten
 • Waterhuishoudkunde
 • Grondontleding
 • Groeiplaatsleer
 • Bodemkaarten, bodemexcursie

Techniek van het aanplanten en verplanten, groeiplaatsverbetering

 • Plantgatvoorbereiding
 • Plantplaatsinrichting
 • Ontvangst en inkuilen
 • Transport
 • Plantklaar maken van een boom
 • Planten zelf
 • Hulpmaterialenkennis (boompalen, roosters, ...)
 • Bepalen van de plantdiepte
 • Gevolgen van het te diep planten kennen
 • Uitvoeren en coördineren van groeiplaatsverbetering in nieuwe en bestaande situaties
 • Uitvoeren en coördineren van (grote) boomverplantingen

Snoei en onderhoud van bomen

 • Nazorg jonge aanplantingen
 • Snoeien van jeugd- en onderhoudssnoei
 • Takaanzet
 • Begeleidingssnoei
 • Snoei van fruitbomen
 • Beheer van veteraanbomen

Biologie van de boom

 • Boomfysiologie (fotosynthese, ademhaling)
 • Biologie van bomen (diktegroei, houtvorming, jaarringen, de bast, het hout, ...)
 • De architectuur van een boom volgens Roloff
 • De verouderingsfasen van een boom
 • Het kennen en herkennen van de meest courante insecten en parasitaire schimmels en dit kunnen terugkoppelen naar de manier waarop de boom omgaat met aantastingen
 • Visuele boomveiligheidscontrole: lichaamstaal van de boom
 • Determineren van groeistoornissen, zowel boven- als ondergronds
 • Codit (hoe bomen omgaan met aantastingen)
 • De correlatie tussen de conditie van een boom en het vermogen te reageren op aantastingen
 • Herkennen van de belangrijkste aantastingen
 • Inschatten van de opgelopen schade

Gereedschappen

 • Handgereedschap
 • Motorzagen
 • Werken met de motorkettingzaag: ECS1, ECS2 en ECS3

Boombeleid en juridische aspecten

 • Kapreglementering
 • Erfdienstbaarheden van openbaar nut
 • Beleidsplannen

Klim- en werktechnieken

 • Klimtechnieken: basis en geavanceerd
 • Single Rope Access
 • Knooptechnieken
 • Technieken van de grondman
 • Materialen
 • Uitlooptechnieken
 • Klimmend snoeien
 • Reddend klimmen

Vellen en rooien van bomen

 • Uitvoeren volgens de Europese standaarden (ECS1, ECS2 en ECS3)  
 • coördineren van het vellen en rooien

Initiatie werkplanning & werkorganisatie

 • Analyseren onderzoeksgegevens en interpreteren van een adviesrapport
 • Bomenonderhoudsplan: beginselen en interpretatie
 • Onderhoudskosten van een bomenproject
 • Regelen inzet van arbeid en machine
 • Kostprijsberekening
 • Communiceren met de opdrachtgevers
 • Uitvoeren van de arbeidsregistratie
 • Leiding geven op de werkplek aan een bomenploeg
Begindatum Lesdata
05/09/2022 Bekijk lesdata

Locatie

 • Syntra West Roeselare
 • Oostnieuwkerksesteenweg 111
 • 8800 Roeselare
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Cursusmateriaal

Een aantal belangrijke handboeken zijn inbegrepen in de inschrijfprijs.

De overige syllabi worden enkel digitaal ter beschikking gesteld op het digitaal platform. Zo sparen we alweer een paar bomen!

Heb je graag nog een print bij de hand? Dan bieden we je de mogelijkheid om deze te bestellen tegen een minimale printkost via de printshop van Syntra . Na upload via de shop, ontvang je 6 werkdagen later al je syllabus op het door jou gekozen adres.

Je investeert, naast de inschrijfprijs van ongeveer € 3.050,00 voor de volledige opleiding van twee jaar, voor de praktijkmomenten van deze opleiding ook in een persoonlijke basisuitrusting:

 • Basisuitrusting vellen en snoeien: PBM's (+/- € 300,00)

veiligheidsbroek met zaagbescherming

veiligheidschoenen met zaagbescherming

werkhandschoenenen veiligheidsbril

veiligheidshelm met kinband, gehoor- en gelaatsbescherming

 • Basisuitrusting klimtechnieken (+/- € 1200,00)

klimgordel, helm, leeflijn, klimtouw, prusiktouw, werpzakje, werplijn, karabijnhaak, cambiumsaver, ...

Docent aan het woord

Voor mij als spildocent zijn competentiemetingen een handig instrument om cursisten beter te begeleiden.

Anneleen

See you on