#050019
#Opleiding #Groenzorg

Boomverzorger

Introductie

Bomen zijn zeer dikwijls dé blikvangers bij de aanleg van plantsoenen, tuinen en parken. Dat geldt zowel voor private tuinen, stadsparken, recreatieve domeinen als voor 'groenschermen' in industrieparken.

Bomen goed verzorgen is nodig, als je ze wilt behouden voor de toekomst. Om bomen gezond, mooi en veilig te houden heb je heel wat kennis nodig. De cursus boomverzorger heeft de bedoeling om praktijkmensen uit de 'groene sector' die kennis, nieuwe inzichten en technieken bij te brengen. Boomverzorging is een ruim begrip dat handelt over het verzorgen van bomen, beginnend met de juiste soortkeuze over aanplanting tot het vellen van dode of hinderende bomen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Iedereen die als zelfstandig boomverzorger aan de slag wil gaan.
 • Mensen die in de groensector werkzaam zijn, maar hun 'bomenkennis' verder willen bijschaven en aanvullen.
 • Tuinaannemers, tuinverzorgers en groenwerkers.

Voorkennis

 • Je bent niet leerplichtig.
 • Je bent medisch geschikt. Dat betekent dat je geen last hebt van evenwichtsstoornissen en over voldoende fysieke, motorische, zintuiglijke vermogens beschikt. Je vult hiervoor een medische vragenlijst naar waarheid in die je ondertekent en laat bevestigen door je behandelende arts.
 • Je hebt geen hoogtevrees en hebt voldoende motivatie, maturiteit en doorzettingsvermogen om opdrachten in moeilijke werkomstandigheden aan te kunnen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Je kunt alle aangeleerde handelingen uitvoeren die je tijdens de praktijklessen op het oefenterrein inoefende. Je hebt specifieke kennis over techniek en besteedt bijzondere aandacht aan veiligheid.

Programma

Bomenkennis

 • soorten en rassen
 • morfologie en systematie
 • bomen determineren
 • boomfysiologie
 • de biologie van bomen

Groeistoornissen

 • groeigegevens vastlegge;
 • blad- en grondmonsters nemen
 • belangrijkste aantastinge;
 • opgelopen schade inschatten

Bodemkunde

 • grondsoorten
 • waterhuishoudkunde en groeiplaatsleer

Gegevensbeheer

 • boomonderzoek vaststellen en regelen
 • inventarisatiegegevens van bomen
 • gegevensbestanden beheren

Opmaak beheer- en werkplan

 • bomenonderhoudsplan opstellen
 • onderhoudskosten bomenproject
 • kostprijsberekening

Gereedschappen

 • handgereedschap
 • motorzagen

Veiligheidsaspecten

 • persoonlijke beschermingsmiddelen

Boombeleid en juridische aspecten

 • kapreglementering
 • erfdienstbaarheden van openbaar nut
 • beleidsplannen.

Klim- en werktechnieken

 • klimuitrusting en -technieken
 • knoop-, uitloop- en vangtechnieken
 • klimsporen
 • werksimulaties