Restauratievakman van papier


Gedegen vakkennis en technische vaardigheden
#050059
#Opleiding #Grafisch-audiovisueel

Introductie

De opleiding Handboekbinder gaat om de twee jaar van start.

We voorzien een nieuw instapmoment vanaf september '23.

De lessen gaan door op zaterdagvoor- en namiddag telkens van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00.

Er gaan 5 lessen door enkel op zaterdagnamiddag van 13u00 tot 18u00. Tijdens deze lesweek gaat er ook les door vrijdag van 13u00 tot 16u30 en 17u30 tot 21u00.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding en het slagen in de eindproef kan je alle technieken toepassen in de papierrestauratie en ontvang je het getuigschrift "restauratievakman van papier".

Omschrijving

De restauratievakman van papier onderzoekt, stelt rapporten op, adviseert, conserveert en/of restaureert papier.

Het cliënteel bestaat overwegend uit bibliotheken, musea, archieven, inlijsters en particulieren.

Het doel van de opleiding is restauratievaklui op te leiden met een gedegen vakkennis en technische vaardigheden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die zich wensen te herorienteren in de richting van conservatie van papier of hierin  als zelfstandige aan de slag wensen te gaan.

Je hebt een passie voor documenten en kunst op papier. Je beschikt over eigen documenten en prenten om ermee te oefenen of te restaureren.

Voorkennis

 • je hebt een basiskennis PC-gebruik (Word, Excel, ...)
 • je beschikt over een grondige kennis Engels
 • je hebt een creatieve en kritische geest

Bijkomende info

Hou rekening met de aankoop van een basispakket: potloden - aquarel - gommen - lat (50cm) - winkelhaak - stofjas - teflon vouwbeen - 2 scalpels - spatels - pincet - breekmes - loupe.

Prenten en documenten om te restaureren.

Methodologie

restauratie-papier-vakman-core-1-1_2005-59.jpg
restauratie-papier-vakman-core-1-4_2005-59.jpg

Programma

In de module Papierkennis leer je de basistechnieken van papierrestauratie, die ook de boekrestaurateurs nodig hebben.

In de volgende modules verschuift het accent naar specifiekere papiersituaties en artefacten.

In de lessen ligt het accent op het systematisch opbouwen van de praktijk en handvaardigheid. Er wordt belang gehecht aan de ontwikkeling van een professionele en ethische attitude.

Jaar 1

Module papierkennis (168 uur)

 • Inhoud
 • Grafische technieken
 • Chemie
 • Methodologie van conserveren en restaureren, dossieropmaak
 • Papier: geschiedenis identificatie en productie
 • Pathologie van papier
 • Vervolledigen van papier

Praktijkbehandeling van papier ( 84uur)

Jaar 2

Module chemische behandeling van papier (124 uur)

 • Inhoud
 • Schimmel en biologische aantasting
 • Desinfecteren
 • Ontzuren
 • Droogreinigen
 • Vlekken en verkleuringen verwijderen
 • Lijmen en bindmiddelen

Module Praktijk behandeling van papier (36 uur)

Module praktijk conserveren en restaureren kunst op papier (96 uur)

Eindproef (4 uur)

Docent aan het woord

Door de intensieve samenwerking met andere deskundigen, kunnen deelnemers rekenen op hedendaagse en boeiende lesonderwerpen.

Marcus

See you on