#040167
#Opleiding #Grafisch-audiovisueel

Klanktechnicus

Introductie

Deze basisopleiding heeft tot doel je een inzicht te geven in de gedragingen van geluid en de installatie van audioapparatuur.

Omschrijving

In deze opleiding wordt je de technische kennis van de opname en weergave apparatuur bijgebracht. Deze basisopleiding heeft tot doel je een inzicht te geven in de gedragingen van geluid en de installatie van audioapparatuur.

We gaan dieper in op belangrijke principes die een klanktechnicus zo typisch maakt. Na het correct installeren van de opname apparatuur, leer je het afregelen en instellen van een geluidsinstallatie en de opgenomen recordings bewerken. Er wordt zeer praktijkgericht gewerkt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit is de ideale opleiding voor technici die audioapparatuur moeten installeren, bedienen en in dienst stellen (bvb. medewerkers van audiozaken, theaters, culturele centra, enz.).

Voorkennis

Kandidaten dienen houder te zijn van het Syntra Vlaanderen-getuigschrift "basisvaardigheden podiumtechnieken" of hun voorkennis kunnen bewijzen aan de hand van een vrijstellingsproef voor aanvang van de cursus.

Verder wordt volgende aanbevolen:

 • je hebt interesse voor podiumkunsten, muziek, theater, ...
 • je bent lichamelijk geschikt zijn voor deze beroepen (veelvuldige manipulatie van zware apparatuur is inherent aan deze taken, daarom moet je als kandidaat in goede gezondheid verkeren)

Daarnaast heb je:

 • een basiskennis van Windows (van belang voor de vaktechnische programmatuur)
 • een elementaire kennis van het Engels (van belang voor de vakterminologie)

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na het met succes beëindigen van de opleiding kan je zelfstandig een normale tot middelgrote PA opstellen en bedienen. Je beheerst tevens de digitale opnametechnieken en je bent in staat de opgenomen recordings te bewerken.

klanktechnicus-1-2_2004-167.jpg
klanktechnicus-1-1_2004-167.jpg

Programma

Theorie:

 • Akoestische principes
 • Elektroakoestische principes
 • Microfoons
 • De mengtafel
 • Effectapparaten
 • Versterkers
 • Magnetisme
 • Luidsprekers
 • Digitale audio
 • Microfoontechnieken

Praktijk:

 • Bekabeling en connectoren
 • Microfoons
 • De mengtafel
 • Effectapparaten
 • Versterkers
 • Luidsprekers
 • Het geluidsplan
 • Mixen

Artistieke inhoud:

 • Instrumentherkenning
 • Mixen in 3-D
 • The Art of Mixing
 • Productie

Er wordt in de cursus steeds gerefereerd naar het podium- en studiogebeuren.

Er worden genoeg luisteroefeningen voorzien zodat het analytisch gehoor sterk wordt aangescherpt en er wordt ruime aandacht besteed aan akoestische principes.

Verder wordt er via filmfragmenten uitgebreid aangetoond hoe de leefwereld op het podium of studio in elkaar zit.

De theorie wordt steeds via voorbeelden en proefopstellingen gekoppeld aan de praktijk.