De nieuwe btw-regeling voor paramedische beroepen.


Belangrijke wijziging in de btw-regeling voor medische beroepen vanaf januari 2022
#210569
#Webinar #Fiscaliteit
NIEUW

Introductie

Vanaf 1 januari 2022 zorgt het Grondwettelijk Hof voor een evolutie inzake btw op esthetische ingrepen en de btw-vrijstelling voor paramedische beroepen door de btw-regelgeving in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijn.

Omschrijving

Dit houdt in dat alle gereglementeerde medische of paramedische beroepsbeoefenaars bij het verstrekken van medische verzorging zonder therapeutisch doel onderworpen zijn aan een btw-tarief van 21%. Voor artsen is dit reeds het geval bij het aanrekenen van esthetische prestaties. Anderzijds kunnen nu ook de leden van een niet gereglementeerd paramedisch beroep ook genieten van de btw-vrijstelling.

Het Grondwettelijk Hof heeft in 2019 eveneens bepaald in een uitsluiting van de btw-vrijstelling voor diensten, leveringen van goederen die nauw samenhangen met medische prestaties van ziekenhuizen. Zo zullen ziekenhuizen op de verhuur van televisie op patiëntenkamers, schoonheidsbehandelingen en parking  21% btw moeten aanrekenen vanaf 2022. Wat voor hen eveneens een aanpassing vergt.

Deze regel geldt uiteraard niet voor de kleine onderneming.

In deze webinar gaan we dieper in op de gevolgen voor uw klanten in de medische en paramedische sector van deze wijziging in de btw-wetgeving.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscale profielen en consultancy voor de medische sector.

Programma

 • Historiek in de btw-wetgeving art 44§1,1 en art 134 van de btw-richtlijn
 • Welke beroepen worden bedoeld?
 • Zijn er uitzonderingen?
 • De wetsaanpassingen en de gevolgen voor:
  • De beoefenaars van de gereglementeerde medische en paramedische beroepen
  • De beoefenaars van de niet-gereglementeerde medische en paramedische beroepen
  • De ziekenhuizen
  • Wie zullen gedeeltelijke belastingplichtigen worden

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.