#120688
#Opleiding #Fiscaliteit

De BTW-eenheid

Introductie

Een BTW-eenheid is in feite één BTW-plichtige die in de plaats komt van haar aangesloten leden.

Omschrijving

De in België gevestigde BTW-belastingplichtigen, al dan niet met of zonder recht op aftrek, kunnen deel uitmaken van de BTW-eenheid. Maar alvorens de verschillende leden een BTW-eenheid kunnen vormen moeten een aantal voorwaarden cumulatief worden vervuld: ze dienen verbonden te zijn en die verbondenheid moet financieel, economisch en organisatorisch van aard zijn.

De voordelen zijn legio:

 • uw bedrijfsstructuur verbeteren en uw kosten verminderen door gebruik te maken van shared service centres of centres of excellence
 • het risico uitschakelen dat transacties tussen ondernemingen van uw groep een onjuiste btw-behandeling krijgen
 • een positieve cashflow creëren (bv. in situaties waar één groepslid recht heeft op btw-teruggave en een ander btw verschuldigd is)
 • wat doen aan de beperkingen die opgelegd zijn aan uw recht op aftrek van voorbelasting (input-btw)
 • een einde maken aan de dubbele toepassing van beperkingen op uw recht van aftrek van voorbelasting (bv. dubbele aanrekening van autokosten binnen een btw-eenheid)
 • ...

Deze opleiding overloopt stap voor stap: hoe, in welke situaties en met wie een BTW-eenheid opgericht kan worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot financieel en fiscaal verantwoordelijken, alsook bedrijfsjuristen, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten en fiscalisten.

Bijkomende info

Programma

Inleiding

 • Het begrip BTW-eenheid
 • Keuzestelsel
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid

Het doel van de BTW-eenheid

De leden van de BTW-eenheid

 • Verbondenheidsvoorwaarden
 • Verplichte leden

Aanvang en einde van de BTW-eenheid: toetreding en uittreding

 • Vertegenwoordiger van de btw-eenheid
 • Toetreding
 • Uittreding
 • Stopzetting

Fiscaal stelsel van de BTW-eenheid

 • Interne handelingen
 • Externe handelingen

Recht op aftrek

Bijzondere bepalingen

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 07/05/2019 19:00 22:00

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be