Kostprijsberekening in de bouw


Een goede, correcte kostprijsberekening is veel meer dan een optelsom!
#060421
#Opleiding #Financieel Beleid

Introductie

Een van de voornaamste elementen bij het binnenhalen van werken is de prijszetting. Deze opleiding van Syntra West helpt je de kostprijs correct te bepalen zodat je offerte correct is voor je klant en jouzelf.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Tijdens deze opleiding leert je aan de hand van concrete en praktische oefeningen de elementen in de kostprijsberekening van bouwopdrachten onderscheiden.

Bovendien wordt veel aandacht besteed aan de knipperlichten in het proces van kostprijsberekening, zoals stilstaan bij gespreid risico, marktonderzoek, persoonlijk vermogen, etc.

Deze aspecten kaderen in de competenties van ondernemers, namelijk het leren resultaatgericht en klantgericht werken, zonder de zelfcontrole te verliezen. Ook de competenties 'besef van rendement' en 'plannen en organiseren' worden benadrukt.

Tijdens de opleiding wordt de kostprijsberekening ook in dit ruimere kader belicht.

Omschrijving

En toch is dit niet zo evident. Heel wat elementen zitten vervat in de berekening van kostprijzen. Daarom is een degelijke kostprijsberekening uitermate belangrijk. Bovendien kan een te hoge aanbiedingsprijs jouw klant afschrikken waardoor de werken niet worden toegekend. Een te lage aanbiedingsprijs betekent dan vaak weer werken met verlies.

Daarnaast speelt het criterium kostencalculatie ook vaak mee als besparingselement in bedrijven. Toekomstgerichte beslissingen houden vaak een kostenwijziging in.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor:

 • aannemers in de bouw en hun directe medewerkers en meewerkende partners
 • personen die met planning en leidinggeven bezig zijn
 • studiebureaus die bouwopdrachten moeten realiseren

Voorkennis

Het is handig om enige praktijkkennis te hebben van het opmaken van de kostprijs voor een bouwactiviteit.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor permanente vorming: 12 uur ITAA

ATTESTEN

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in jouw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve jouw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld 'opmerkingen'.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

kostprijsberekening-bouw-2-1_2006-421.jpg

Programma

 • Doel van de kostprijsberekening
 • Kostenberekening bij aanbieding
  • Begrip kostprijs, winst en risico
  • Samenstelling kostprijs en aanbiedingsprijs
 • Specifieke en algemene bouwplaatskosten, directe en indirecte kosten
  • Machine uurkost
  • Materiaalverlies
  • Productieve uren, uurbegroting en rendementen
  • Bouwmaterialen
  • Loonkost + sociale lasten
  • Gewaardeerd loon van de zaakvoerder
  • Kosten van onderaannemers
  • Vervoerskosten / brandstof / kostprijs per KM
  • Afschrijvingen auto
  • Belastingen
 • Opstellen van het budget
 • Oefeningen - berekening van aanbiedingsprijs en kosten
  • Verkoopsprijs + marge berekenen
  • Bedrijfseconomische vooropgestelde resultaten
  • Rendement berekenen
  • Uurbegroting
  • Offerteprijs voor manuren
 • Prijsherziening
 • Opmaken vorderingsstaten
 • Nacalculatie
 • ...

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 06/03/2023 19:00 22:00
maandag 13/03/2023 19:00 22:00
maandag 20/03/2023 19:00 22:00
maandag 27/03/2023 19:00 22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be
Docent aan het woord

Ik probeer zoveel mogelijk aandacht te besteden aan bepaalde attitudes en zet dit om in de praktijk.

Linda

See you on