Business controller


De business controller als ultieme schakel tussen finance en de business
#070448
#Webinar #Financieel Beleid

Introductie

De rol van de controller als businesspartner impliceert een ruime kijk op de organisatie.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Je kent jouw taken als controller
 • Je weet wat er van je verwacht wordt om een goede businesspartner te zijn
 • Je gebruikt efficiënt de aangereikte tools en kent de meest recente trends

Omschrijving

In deze opleiding komen de verschillende domeinen waarin de hedendaagse controller actief is uitvoerig aan bod. Hierbij wordt zowel gefocust op de financiële thema's (werkkapitaal, kostprijs, variantieanalyse, investeringsanalyse, waardebepaling, budgettering, ...) als op aspecten zoals strategie, ERP, ...  

Je krijgt heel wat tools aangereikt en leert de meest recente trends.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • financieel verantwoordelijken, financieel directeurs, interne boekhouders of controllers
 • kaderleden van een boekhoudkundig of financieel departement
 • verantwoordelijken voor budgettering, rapportering, beheerscontrole en financiële planning
 • intern of extern auditors
 • algemeen directeurs

Voorkennis

Je kent de basis van financieel management.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 18 uren permanente vorming ITAA.

ATTESTEN

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve jouw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld 'opmerkingen'.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.

Methodologie

Een gezonde mix van theorie met praktijkvoorbeelden.

stoomcursuscontroller-2-4_2007-448.jpg

Programma

Opmaken van periodieke rapportages en management rapporteringen

 • meest klassieke taak van een controller

Opmaken van een budget en/of business plan

 • hoe stel je als controller een budget en/of business plan op?
 • Financiële parameters berekenen en interpreteren (Net present value (NPV), Return on investment (ROI), Investeringsanalyses

Bewaken van doelstellingen en strategieën aan de hand van een Scorecard, boordtabellen, Key Performance Indicators (KPI's)

 • bredere systemen voor het meten en evalueren van prestaties, zoals de balanced scorecard
 • KPI'S definiëren ifv bedrijfsstrategie:
  • Aantal dagen klanten en leverancierskrediet (liquiditeitsratio's)
  • orderportefeuille van een onderneming
  • uitstaande leningen en bankgaranties (solvabiliteit)
  • evolutie grondstofprijzen en contractmodaliteiten (b.v. indexeringsclausules)
  • stockrotatie, etc.

Opstellen van een transparant en beheersbaar kostprijssysteem

 • Het kennen van de werkelijke kostprijs van je producten is van strategisch belang, zowel naar prijszetting als naar het opbouwen van de verkoopsstrategie

Het kiezen, integreren en /of opzetten van een performant ERP-systeem

 • belang van ontwerp of aanpassing van het ERP systeem
 • samenwerking tussen Controller en IT manager voor een compleet en consistent geheel van beheersingsinstrumenten
 • automatisatie interne controle maatregelen:
  • Keuze passen ERP-systeem van cruciaal belang
  • impact op de boekhouding, rapportering of het kostprijssysteem.
  • Koppeling informatiesystemen o.a. consolidatie programma's (Hyperion), reporting tools (Cognos, Business Objects, ...)

Aan de hand van modellen wordt besproken waar je als controller overal een invloed kunt hebben of bij betrokken worden: financieringen, Payback analyses, relevante ratio's.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 20/04/2023 18:30 21:30
donderdag 27/04/2023 18:30 21:30
donderdag 04/05/2023 18:30 21:30
donderdag 11/05/2023 18:30 21:30
donderdag 25/05/2023 18:30 21:30
donderdag 01/06/2023 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Het docentteam bestaat uit:

Johan Theuninck is Handelsingenieur en heeft een ruime praktijkervaring opgedaan als Business Controller binnen SITA (dochter van Suez Environment). Hij is tevens zaakvoerder van ERT - adviesbureau bedrijfsmanagement, en hogeschooldocent van vakken als cost accounting en management accounting.

Wim De Wulf is Lic. TEW (+ aggregaat), Master na Master in Cost Management and Performance Measurement en volgde een bachelor aan de Fiscale Hogeschool. Momenteel is hij actief als Finance & Administration (F&A) migration manager/advisor, gespecialiseerd in de herstructurering van financiële departementen inzake organisatie, reporting, IT tools (ERP - BI, ...), analyses in het kader van M&A en ondersteuning bij (de implementatie van) migratie- strategieën.. Voorheen was hij bij diverse bedrijven in uiteenlopende sectoren o.m. actief als CFO, controller, management accountant. Hij combineert zijn financiële ervaring met de strategische en tactische doelen van organisaties.

Elyne De Smet is Master Handelswetenschappen Finance and Risk. Als product specialist life leerde ze de beleggingswereld kennen. Als project consultant ondersteunt ze financiële instellingen bij de implementatie van operationeel management, risk management en levensverzekeringen.

"Aan de hand van een zeer goed gedocumenteerde werkmap met relevante vakliteratuur, werden op een praktijkgerichte manier een aantal concepten rond strategie, kostprijszetting, financiële parameters in business cass, ERP-implementatie en budgettering belicht. Het werkterrein van de controller behelst vaak een breed spectrum. Deze opleiding stelt de cursist in staat om de grenzen van de finance afdeling te overschrijden en organisaties doelgerichter te doen werken."

Stijn Stes, Controller Unipartners

Docent aan het woord

We bereiden toekomstige fietshandelaars effectiever voor op duurzaam ondernemen in de sector en leren hen ook het internetondernemen aan.

Kenny

See you on