Adviseur vermogens- en successieplanning


Praktische leidraad voor het leren adviseren inzake vermogens- en successieplanning!
#060476
#Opleiding #Financieel Beleid
KNELPUNTOPLEIDING

Introductie

 • De geboorte van een kind
 • Het overlijden van een familielid
 • Trouwen met je partner
 • Een eigen zaak opstarten

Het zijn gebeurtenissen die een grote impact hebben op je leven, maar ook op je vermogen. In de opleiding adviseur vermogen en successieplanning kan je het vermogen van je klanten in kaart brengen en hen gepast advies geven rond planning.

Iedere gebeurtenis in je leven brengt juridische, fiscale en financiële gevolgen met zich mee. Het beheer, de continuïteit en de overdracht van uw vermogen wordt opgevolgd door de adviseur vermogen en successieplanning.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je kan de behoeften en prioriteiten van een cliënt identificeren, een inventaris van het vermogen van een cliënt opmaken en de vermogenssituatie kritisch analyseren. Je maakt gebruik van het assortiment juridische, fiscale en financiële instrumenten om een successieplanning op te maken voor de vermogende particulier.

Omschrijving

Meer en meer mensen houden zich bezig met de planning van hun vermogen. Ook over erfenissen en de verschillende belastingen op het vermogen willen mensen vaker vooraf een planning maken.

Vermogensplanning is een complex en steeds actueler gegeven. Vandaar dat mensen de juiste professionele begeleiding zoeken. Of je nu in de verzekeringssector, het bankwezen of als boekhouder werkt, je krijgt dergelijke praktische vragen en daar zal je correct op moeten antwoorden.

In de opleiding  KMO-adviseur vermogens- en successieplanning krijg je in 1 jaar tijd de nodige basiskennis om professionele oplossingen te bieden op alle praktische problemen.

Daarna kan je je verder specialiseren via ons aanbod vermogen en successieplanning bij SBM.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht naar:

 • medewerkers uit de financiële sector, met name verzekerings-, beleggings- en hypotheekadviseurs, financieel adviseurs
 • boekhouders/accountants
 • notariële medewerkers
 • vastgoedmakelaars

Voorkennis

Deze opleiding is een praktijkgericht traject voor medewerkers of mensen met ervaring in de bank- of verzekeringssector, in de financiële dienstverlening of in het patrimoniaal advies. (basisvoorwaarde - diploma middelbaar onderwijs).

Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs

OF

aantoonbare beroepservaring van minstens 5 jaar in de financiële of fiscale sector.

Toelatingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een diploma hoger onderwijs

OF

 • minstens 5 jaar aantoonbare beroepservaring in de financiële of fiscale sector

Bijkomende info

Deze opleiding komt in aanmerking voor permanente vorming voor het ITAA.

In het kader van de permanente vorming voor FSMA kunnen een beperkt aantal punten Verzekeringen (A) en Bank- en beleggingen (B) verkregen worden. Dit moet aangevraagd worden bij de cursusbegeleider.

Methodologie

Deze lessen worden gegeven door docenten die dagelijks in de praktijk staan. In het begin van het jaar wordt er redelijk wat theorie gezien, dat wordt dan later omgezet in concrete casussen waarmee je zelf aan de slag kan.

Standaard worden de lessen gegeven op dinsdagavond van 18u30 tot 22u. Bijkomend kunnen er ongeveer 15 lessen gepland worden op woensdagavond van 18u30 tot 22u. In die weken zijn er dan twee avonden per week les.

Programma

 • Huwelijksvermogensrecht (16 uur)
  • Inleiding
  • Primair huwelijksvermogensrecht
  • Secundair huwelijksvermogenrecht
  • Verschillende contracten
  • Wijziging huwelijkscontract
  • Samenwondenden
  • Echtscheiding
 • Erfrecht (36 uur)
  • Wie erft wat? overlijden
  • Onterving, reserve en beschikbaar deel
  • Wedersamengestelde gezinnen en stiefkinderen
  • Successierecht Vlaanderen
  • Bepalingen
  • Tarieven, vrijstellingen en vermindering
 • Vermogensplanning - planningstechnieken (48 uur)

Planning via huwelijkscontract

   • wijziging huwelijkscontract / Inbreng (on)roerend goed in de huwgemeenschap / keuzebeding / tontine / beding van aanwas / ...
 • Planning via testament
    • restlegaat, duolegaat, toekenning in natura, ...
 • Planning via vehikels
    • trust, burgerlijke maatschap, stichting, holding, ...
 • Planning via schenkingen
    • schenkingstechnieken, handgift, bankgif ,...
    • schenkingsrechten, fiscale aspecten
 • Planning via verzekeringen
    • verzekeringstechniek m.b.t. levensverzekeringen
    • Tak 21 en 23, schuldeisers
  • Fiscale aspecten (20 uur)
   • Personenbelasting en vennootschapsbelasting: basisprincipes, patrimoniumvennootschap: voor- en nadelen, oplossingen
   • Inbreng onroerend goed, beleggingen via vennootschappen
  • Advies en actualiteitscases (20 uur)
   • Actualiteitscases
   • Adviesvaardigenheden
  • Eindproef (1 uur)

  Lesdata

  Datum Startuur Einduur

  Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

  Locatie

  • Syntra West Kortrijk
  • Doorniksesteenweg 220
  • 8500 Kortrijk
  Bekijk op Google Maps

  Contact

  • T: 078/353 653
  • Sofie@syntrawest.be

  Getuigschrift

  Dit traject leidt tot het getuigschrift KMO-adviseur voor vermogens- en successieplanning.

  Het docententeam bestaat uit specialisten inzake de materie:

  • Vincent Lambrecht - Fiscaal Jurist Capital@work
  • Katrien Devaere - Notaris
  • Olivier Dekeukelaere - Advocaat-vennoot bij Cazimir Advocaten
  • andere gastsprekers
  2006-476-1-OmschrijvingDocent-2.jpg

  Vincent Lambrecht

  Koen Debeuf

  Docent aan het woord

  Door de samenvloeiing van theorie en praktijk kunnen deelnemers gerichter alle vakkennis verwerven om houten draagconstructies op te trekken.

  Ronny

  See you on