Adviseur vermogens- en successieplanning


Praktische leidraad voor het leren adviseren
#060476
#Opleiding #Financieel Beleid

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je kan de behoeften en prioriteiten van een cliënt identificeren, een inventaris van het vermogen van een cliënt opmaken en de vermogenssituatie kritisch analyseren. Je maakt gebruik van het assortiment juridische, fiscale en financiële instrumenten om een successieplanning op te maken voor de vermogende particulier.

Introductie

Campus Kortrijk: telkens les op dinsdagavond van 18u30 tot 22u00 + een 5-tal keer op woensdagavond.

Omschrijving

Meer en meer mensen houden zich bezig met de planning van hun vermogen. Ook over erfenissen en de verschillende belastingen op het vermogen willen mensen vaker vooraf een planning maken.

Vermogensplanning is een complex en steeds actueler gegeven. Vandaar dat mensen de juiste professionele begeleiding zoeken. Of je nu in de verzekeringssector, het bankwezen of als boekhouder werkt, je krijgt dergelijke praktische vragen en daar zal je correct op moeten antwoorden.

In de opleiding  KMO-adviseur vermogens- en successieplanning krijg je in 1 jaar tijd de nodige basiskennis om professionele oplossingen te bieden op alle praktische problemen.

Daarna kan je je verder specialiseren via ons aanbod vermogen en successieplanning bij SBM.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht naar:

 • medewerkers uit de financiële sector, met name verzekerings-, beleggings- en hypotheekadviseurs, financieel adviseurs
 • boekhouders en accountants
 • notariële medewerkers
 • vastgoedmakelaars

Voorkennis

Deze opleiding is een praktijkgericht traject voor medewerkers of mensen met ervaring in de bank- of verzekeringssector, in de financiële dienstverlening of in het patrimoniaal advies. (basisvoorwaarde - diploma middelbaar onderwijs).

Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs OF aantoonbare beroepservaring van minstens 5 jaar in de financiële of fiscale sector.

Toelatingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een diploma hoger onderwijs
 • OF minstens 5 jaar aantoonbare beroepservaring in de financiële of fiscale sector

Bijkomende info

Deze opleiding komt in aanmerking voor permanente vorming voor het ITAA.

In het kader van de permanente vorming voor FSMA kunnen een beperkt aantal punten Verzekeringen (A) en Bank- en beleggingen (B) verkregen worden. Dit moet aangevraagd worden bij de cursusbegeleider.

Programma

 • Huwelijksvermogensrecht (16 uur)
  • Inleiding
  • Primair huwelijksvermogensrecht
  • Secundair huwelijksvermogenrecht
  • verschillende contracten
  • wijziging huwelijkscontract
  • samenwondenden
  • echtscheiding
 • Erfrecht (36 uur)
  • wie erft wat? overlijden
  • onterving, reserve en beschikbaar deel
  • wedersamengestelde gezinnen en stiefkinderen
  • Successierecht Vlaanderen
  • Bepalingen
  • tarieven, vrijstellingen en vermindering
 • Vermogensplanning - planningstechnieken (48 uur)
  • planning via huwelijkscontract
   • wijziging huwelijkscontract / Inbreng (on)roerend goed in de huwgemeenschap / keuzebeding / tontine / beding van aanwas / ...
  • planning via testament
   • restlegaat, duolegaat, toekenning in natura,...
  • planning via vehikels
   • trust, burgerlijke maatschap, stichting, holding, ...
  • planning via schenkingen
   • schenkingstechnieken, handgift, bankgift ,...
   • schenkingsrechten, fiscale aspecten;
  • planning via verzekeringen
   • verzekeringstechniek m.b.t. levensverzekeringen;
   • Tak 21 en 23, schuldeisers.
  • Fiscale aspecten (20 uur)
   • opersonenbelasting en vennootschapsbelasting: basisprincipes, patrimoniumvennootschap: voor- en nadelen, oplossingen
   • oinbreng onroerend goed, beleggingen via vennootschappen
  • Advies en actualiteitscases (20 uur)
   • Actualiteitscases
   • Adviesvaardigenheden
  • Eindproef (1 uur)
Begindatum Lesdata
04/10/2022 Bekijk lesdata

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Dit traject leidt tot het getuigschrift KMO-adviseur voor vermogens- en successieplanning.

Het docententeam bestaat uit specialisten inzake de materie:

 • Vincent Lambrecht - Fiscaal Jurist Capital@work
 • Katrien Devaere - Notaris
 • Olivier Dekeukelaere - Advocaat-vennoot bij Cazimir Advocaten
 • andere gastsprekers
2006-476-1-OmschrijvingDocent-2.jpg

Vincent Lambrecht

Koen Debeuf