#130674
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Koeltechnisch installateur - koeltechnicus: traject


Stap binnen in de wereld van de koeltechniek

Introductie

ONDERNEMERSCHAPSTRAJECT MET UITSTROOM ALS ZELFSTANDIGE

Dit traject start met de module basis bedrijfselektriciteit of koelmonteur. Wens je je in te schrijven, klik dan op één van bovenstaande linken. Kies bij cursus de locatie en geef duidelijk aan dat je het traject wenst te volgen. Er wordt gefactureerd per module.

Omschrijving

De koeltechnicus stelt koeltechnische installaties in dienst en voert preventief en correctief onderhoud uit teneinde de installatie volgens de veiligheidsregels, de regelgeving en de opgegeven specificaties te realiseren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Personen met interesse voor koeltechnieken
 • Personen die zich zelfstandig wensen te vestigen, al dan niet in bijberoep
 • Personen die zich willen opwaarderen in het bedrijf of tewerkgesteld willen worden in de sector

Voorkennis

Geen voorkennis: je kan van start gaan met de module basis bedrijfselektriciteit of koelmonteur.

Voorkennis: Je kan een vrijstellingsproef afleggen voor de module basis bedrijfselektriciteit en/of koelmonteur (theoretisch en praktisch). Bij het slagen kan je rechtstreeks instappen in de module koeltechnieken 1. Of je kan je kennis bewijzen aan de hand van een eerder verworven kwalificatiebewjis, erkend door Syntra Vlaanderen.

Bijkomende info

Zelf instaan voor persoonlijke beschermingsmiddelen en klein materiaal. Meer info tijdens de eerste les.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van het opleidingstraject kan je - rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften - volgende activiteiten zelfstandig uitvoeren: plaatsen, demonteren en monteren van alle onderdelen en componenten van klimaat-, koel- en vriesinstallaties. Je kan koelvloeistofleidingen en componenten monteren, demonteren en verbinden. Elektrische leidingen demonteren en monteren. Je kan de installatie op dichtheid controleren en corrigeren.

Je bent in staat de koelinstallatie in dienst te stellen of eindassemblage te doen. Tenslotte kan je een preventief en correctief onderhoud uitvoeren.

Programma

BASIS BEDRIJFSELEKTRICITEIT - 33 sessies

 • Schakelingen
  • elektrische grootheden en wetten
 • Monteren volgens installatieschema
  • kabels
  • verlichtinstallaties
  • installaties op zeer lage spanning
 • Aarding
 • Verdeelborden
 • Motoren
 • Sensoren

KOELMONTEUR - 33 sessies

 • Koeltechnische montage
 • Elektrische montage
 • Werken op hoogte

KOELTECHNIEKEN 1 - 33 sessies

 • Montage - demontageactiviteiten
 • Planning en organisatie - logistiek
 • Koelmiddelen
 • Planning en organisatie - veiligheid
 • Analyse en prijsvoorstel - berekening van de koelinstallatie
 • Planning en organisatie - planning
 • Opvolging
 • Onderhoudsactiviteiten
 • Storingsanalyse

KOELTECHNIEKEN 2 - 33 sessies

 • Strategie: positionering de eigen beroepsactiviteiten
 • Analyse en prijsvoorstel
 • Planning en organisatie - infrastructuur
 • Eindassemblage - indienststelling
 • Oplevering - communicatie met klant
 • Bedrijfsorganisatie - personeel
 • Bedrijfsorganisatie - administratief en financieel beleid
 • Begeleiding eindproef
 • Voorbereiding certificaat

Getuigschrift

Getuigschrift ondernemerschapstraject beroepskennis.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren freelance trainers, elk specialist in zijn vak.