Koelcertificering Categorie I


Vooropleiding koelcertificering categorie I
#100960
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Omschrijving

Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan legt de Vlaamse overheid alle technici, die werken aan koelinstallaties, een aantal kwaliteitseisen op. Voortaan moet iedereen die koeltechnische handelingen verricht over een certificaat van vakbekwaamheid beschikken.

Gezien er heel specifieke materie aan bod komt, laten we het examen voorafgaan door een 'vooropleiding'.

Na het volgen van deze vooropleiding beheers je de theoretische kennis betreffende koeltechniek en ben je op de hoogte van de wetgeving. Je beheerst de koeltechnische handelingen en je hebt het braseren onder de knie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die koeltechnische handelingen verrichten.

Voorkennis

Indien je van oordeel bent over voldoende kennis te beschikken, kun je beslissen om enkel aan het examen deel te nemen.

Aangezien het over heel specifieke materie gaat, is het volgen van deze vooropleiding aan te raden.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Veiligheidsschoenen
 • Veiligheidsbril
 • Werkkledij

TER INFO:

 • Certificaat Cat. I: Uitvoeren van onderhoud, revisies, terugwinning, lekkage controle en installatie van alle koelinstallaties met gefluoreerde koelmiddel (H(C)FK's).
 • Certificaat Cat II: Uitvoeren van onderhoud, revisie, terugwinning, lekkage controle en installatie van  koelinstallaties met gefluoreerde koelmiddel (H(C)FK's)beperkt tot 3 kg. en lekkage controles op installaties < 3 kg. op voorwaarde dat het koelcircuit niet geopend wordt.
 • Certificaat Cat. III: Terugwinning van koelmiddelen op installaties met gefluoreerd koelmiddel (H(C)FK's) < 3 kg.
 • Certificaat Cat IV: Lekkage controles op alle koelinstallaties met gefluoreerd koelmiddel H(C)FK's op voorwaarde dat het koelcircuit niet geopend wordt.
koeling-koelmiddel-certificaat-1-2_2010-960.jpg
koeling-koelmiddel-certificaat-1-1_2010-960.jpg
koeling-koelmiddel-certificaat-1-traject_2010-960.jpg

Programma

Deze opleiding bestaat uit een vooropleiding koelcertificering van 3 modules + 1 dag examen:

THEORIE KOELTECHNIEK EN WETGEVING [2 sessies = 1dag]

 • Milieu-impact door het gebruik van koelmiddelen: emissie ozonafbrekende stoffen, directe en indirecte emissie, koelmiddelen problematiek, energieverbruik
 • Koelmiddelen: gereglementeerde en toegestane koelmiddelen en oliën
 • Lekdichtheid: bepaling, beproevingstechnieken, reduceren, risico's, ...
 • Wetgeving: elementaire kennis Montreal, Kyoto, ARAB, HACCP, federale en gewestelijke wetgeving, ...

KOELTECHNISCHE HANDELINGEN [2 sessies = 1dag]

 • Onder druk brengen met inert gas
 • Verifiëren van lekdichtheid
 • Vacuümeren en controle
 • Vullen van een installatie
 • Wegen en noteren van gebruikte hoeveelheden
 • In werking stellen, afregelen en controle, goede functionering
 • Onderhoud, periodieke controle en logboek
 • Terugwinning van koelmiddelen
 • Herhaling van terugwinning met minimaal koelemiddelen verlies

BRASEREN [2 sessies = 1dag]

 • Montage volgens de actuele regelgeving
 • Braseren van verschillende componenten: koper, messing en staal
 • Plooitechnieken
 • Bevestiging- en isolatietechnieken
 • Onder druk brengen door stikstof
 • Lekproef
 • Controle kwaliteit braseren

EXAMEN [1dag]

Lesdata

Datum Startuur Einduur
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt een 'certificaat in de koeltechniek', erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Is de geldigheidsduur van het certificaat verlopen? Vernieuw dan jouw certificaat door deel te nemen aan de opleiding 'Actualisatie examen koelcertificerering'