Koelcertificering: actualisatie


Update je kennis
#120211
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Omschrijving

Het certificaat in de koeltechniek is 5 jaar geldig. Dit betekent dat veel koeltechnici een actualisatie-examen dienen af te leggen.

De geldigheid van je certificaat wordt automatisch verlengd voor een periode van vijf jaar als je in de periode van 12 maanden vóór de vervaldatum van het lopende certificaat minstens 60 % van de punten behaalt voor het actualisatie-examen. Indien je hiervoor slaagt ontvang je een certificaat dat 6 jaar geldig is. De uitreikingsdatum is de datum van de examenzitting.

Indien je met een vervallen certificaat deelneemt aan het actualisatie-examen en je slaagt, dan wordt een certificaat uitgereikt voor een termijn van 5 jaar. De uitreikingsdatum is de datum van de examenzitting. De geldigheidstermijn van het nieuwe certificaat wordt dus niet aansluitend op je vorige certificaat verlengd.

Deze opleiding is gericht naar houders van het 'Certificaat in de koeltechniek categorie I'. Dit certificaat moet om de 5 jaar hernieuwd worden als je de koeltechnische handelingen wil blijven uitvoeren. Dit is wettelijk bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2007) inzake de certificering van koeltechnische bedrijven aangevuld met het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2009) over de certificering koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici. Dit Besluit integreert de bepalingen van de Verordening 30-2008 van de Europese Commissie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Houders van het 'Certificaat in de koeltechniek categorie I' en die hun certificering willen verlengen.

Erkenning door Vormelek.

Toelatingsvoorwaarden

Personen die houder zijn van het 'Certificaat in de koeltechniek categorie I' en waarvan het certificaat maximum 12 maanden geldig is. De houder dient het certificaat voor te leggen aan het examen-centrum wil hij/zij kunnen deelnemen aan het actualisatie-examen.

Indien het certificaat van een koeltechnicus vervallen is, dan mag hij/zij alsnog deelnemen aan een actualisatie-examen. Het gemotiveerd aanvragen via LNE is niet meer nodig.

Bijkomende info

TOELICHTING CERTIFICERING CATEGORIE I, II, III en IV

Certificaat Cat. I:

Uitvoeren van onderhoud, revisies, terugwinning, lekkage controle en installatie van alle koelinstallaties met gefluoreerde koelmiddel (H(C)FK's).

Certificaat Cat II:

Uitvoeren van onderhoud, revisie, terugwinning, lekkage controle en installatie van  koelinstallaties met gefluoreerde koelmiddel (H(C)FK's)beperkt tot 3 kg. en lekkage controles op installaties < 3 kg. op voorwaarde dat het koelcircuit niet geopend wordt.

Certificaat Cat. III:

Terugwinning van koelmiddelen op installaties met gefluoreerd koelmiddel (H(C)FK's) < 3 kg.

Certificaat Cat IV:

Lekkage controles op alle koelinstallaties met gefluoreerd koelmiddel H(C)FK's op voorwaarde dat het koelcircuit niet geopend wordt.

vormelek-1-3_2012-211.jpg
stempel-certified-1-1_2012-211.jpg
pyramide-1-1-2_2012-211.jpg
traject-1-traject_2012-211.jpg

Programma

 • Theoretisch onderdeel inzake koeltechniek:
  • Milieu-impact ten gevolge van het gebruik van koelmiddelen
  • Koelmiddelen
  • Lekdichtheid
 • Kennis van de Vlaamse regering en Nederlandstalige terminologie rond koelmiddelenproblematiek:
  • Relevante milieuwetgeving (gewestelijk, federaal, internationaal)
 • Koeltechnische handelingen:
  • De ingebruikname
  • Het onderhoud
  • De installatiecontrole
  • De periodieke controle
  • De terugwinning van koelmiddelen

PC TEST

Vragen worden ter beschikking gesteld door LNE:

https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/20150213_examenvragen_koeltechniek_actualisatie-examen.pdf

GETUIGSCHRIFT:

Indien je hiervoor geslaagd bent ontvang je een 'Certificaat in de koeltechniek categorie I'.