#040178
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Elektronica - basis

Omschrijving

In deze opleiding leer je de elementaire kennis van elektronica op een theoretische en praktische manier.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die de wereld van de elektronica willen ontdekken en er hun beroep van willen maken.

Deze module is bestemd voor cursisten:

 • die een basiskennis van elektronica nodig hebben
 • die door hun beroep in contact komen met elektronica

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

zelf instaan voor:

persoonlijke beschermingsmiddelen en klein gereedschap indien nodig. (zie eerste les)

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Je kent de elementaire theoretische en praktische principes van elektronica.

elekronica-1-1_2004-178.jpg
elekronica-1-2_2004-178.jpg

Programma

Basis elektriciteit

Weerstanden

 • Vaste lineaire weerstanden
 • niet lineaire weerstanden
 • vermogen vaste lineaire weerstanden

Spanningsdeler

 • onbelaste spanningsdeler
 • lineaire instelbare weerstanden
 • instelbare spanningsdelers
 • instelbare temperatuur- en lichtafhankelijke spanningsdelers
 • de belaste spanningsdeler

Condensatoren

 • condensatoren algemeen

Diode / LED

 • kennismaking diodes en LED's
 • diode aangesloten op DC
 • LED's aangesloten op DC en AC - LED displays
 • Diode aangesloten op AC - enkelzijdige gelijkrichting
 • Afvlakken van enkelzijdige gelijkgerichte spanning

Gelijkrichten

 • Bruggelijkrichter aangesloten op AC - dubbelzijdige gelijkrichting
 • Afvlakken van dubbelzijdige gelijkgerichte spanning

Zenerdioden - Spanningsstabilisatie

OPAMP

 • OPAMP's algemeen
 • De OPAMP als comparator

Transistor

 • Transistoren algemeen
 • de NPN-transistor als schakelaar

Digitale techniek

 • gebruik van digitale multimeter, oscilloscoop, functiegenerator