#180165
#Opleiding #Digitaal technisch tekenen
NIEUW

BIM-betontekenaar

Introductie

Vanaf september 2018 wordt het bestaande opleidingstraject tot Technisch Tekenaar inhoudelijk herwerkt en opgedeeld in drie verschillende functiedomeinen. Na een gemeenschappelijk basisjaar (BIM 2D tekenaar) wordt in het tweede jaar gefinaliseerd naar verschillende functiespecialisaties:

Omschrijving

Een betontekenaar houdt zich bezig met het tekenen van betonconstructies. In bijna alle soorten gebouwen wordt beton gebruikt. Een betontekenaar krijgt informatie over een bepaald bouwproject doorgespeeld en dient bij de onderdelen van het project waar beton bij wordt gebruikt de specifieke betonspecificaties te leveren. Deze specificaties hebben betrekking over de hoeveel en het soort beton, over de wapening van het beton en de precieze uitvoering bij het storten van het beton. Een betontekenaar maakt deze specificaties door het werken met gespecialiseerde tekensoftware (TEKLA).

Naast het maken van de betonbouwtekeningen fungeert de betontekenaar vaak ook als specialistische gesprekspartner voor de opdrachtgever van het bouwproject. Dit gebeurd bij de beginfase van het bouwproject als de opdrachtgever nog in de ontwerpfase zit. Een betontekenaar is doorgaands werkzaam bij een ingenieursbureau, aannemer of bij een prefab producent.
De opleiding start op maandag 10 september te campus Brugge. Lessen worden telkens op maandag- en woensdagavond ingericht tussen 18u30 en 22u.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Enkel diegenen die in het verleden met succes het volledige traject Digitaal Technisch Tekenaar hebben doorlopen worden toegelaten tot de finaliteit BIM Beton Tekenaar.

De opleiding BIM betontekenaar is een unieke aanvulling op de opleidingen Digitaal technisch tekenaar en Technisch Tekenaar staalbouw. De markt vraagt geen

generalisten, maar specialisten per soort van constructie, ook inzake beton.

Toelatingsvoorwaarden

In het bezit zijn van een getuigschrift Technisch Tekenaar.

beton-tekenaar-1-1_2018-165.jpg

Programma

BOUWTECHNIEK BETONBOUW  -  44 U

  • Productkennis / Eigenschappen Beton / betonsoorten en - elementen
  • Specifieke verbindingstechnieken en constructiemogelijkheden

BIM TEKLA STRUCTURES BETON - 132U  

  • Verbreding Basiskennis Modelleren & Tekenen
  • Gevorderd Modelleren & Tekenen
  • Tekla Structures configureren
  • Building Information Modeling (BIM)
  • Examen             

PRAKTIJK TEKENEN BETONBOUW  -  88U

  • Tekla Structures: 3D model                                                                                               

Examen

De opdracht bestaat uit het uitwerken van een totaalproject, zowel in Autocad als in Tekla. Deze opdracht wordt gedurende de opleiding in deelopdrachten uitgewerkt. Tijdens de eindproef presenteert de cursist het geheel.