Zorgverlener met therapiehond


Patiënten nog beter begeleiden met behulp van een viervoeter
#220148
#Opleiding #Dierenzorg
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De opleiding Zorgverlener met therapiehond heeft als doel een zorgverlener aan te leren hoe een hond als therapeutisch hulpmiddel kan ingeschakeld worden in de therapieën waarmee de zorgverlener al ervaring heeft.

De cursist kan na de opleiding:

 • een hond selecteren die geschikt is voor de therapie waarmee je al werkt of die je voor ogen hebt
 • een hond trainen in functie van de beoogde therapie en doelgroepen

Introductie

Animal Assisted Intervention (AAI) of Animal Assisted Therapy (AAT) is de laatste jaren erg in opmars. Denk onder andere aan zorgboerderijen, waar omgang met dieren wordt ingezet als uiterst effectieve therapievorm voor diverse patiënten.

Zorgverlener met therapiehond is een beroep dat als zelfstandige in hoofd- of bijberoep kan worden uitgeoefend. In de meeste gevallen werkt deze persoon reeds op zelfstandige basis in de zorgsector als kinesist, logopedist, ergotherapeut, psychotherapeut, orthopedagoog, verpleegkundige, …

Zij hebben reeds contact met hun cliënten en willen hen nog beter begeleiden door middel van het contact met het dier.

Omschrijving

Uniek in deze opleiding is dat er vertrokken wordt vanuit de specifieke zorgcontext.

De cursist is na deze opleiding in staat om de therapiehond te begeleiden en hij kan de geschiktheid bepalen van therapiehonden als extra mogelijkheid bij het behandelen van fysieke, motorische, sociale, pedagogische, emotionele, cognitieve problemen.

De zorgverlener met therapiehond stippelt het zorgplan uit en schakelt daarbij de hond in als 'co-therapeut'. De hond wordt een wezenlijk deel van de behandeling.

De opleiding combineert de zorgcontext waarmee de cursist reeds vertrouwd is, met een gedegen kennis over begeleiding en opleiding van honden voor de specifieke vooropgestelde therapie. Elke cursist moet in staat zijn de specifieke begeleiding te geven waar de hond voor opgeleid wordt. Een goede gedragskennis is van het grootste belang alsook een goede kennis betreffende de specifieke handeling naar de cliënt toe. Hij kent ook het mogelijke gedrag en reacties van de cliënt en kan daar gepast mee omgaan. Hij kan ook de controle over de hond bewaren in alle omstandigheden.

Therapiehonden bieden een meerwaarde in zeer diverse omstandigheden: individuele begeleiding van kinderen met angsten, gedragsproblemen, tekort aan mentale weerbaarheid, verbetering van de kwaliteit van het leven van mensen met dementie en andere cognitieve beperkingen, verbeteren van motorische beperkingen, het bevorderen van bewegingstherapie en zelfstandigheid bij revaliderende patiënten, het verruimen van communicatiemogelijkheden, …

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Zorgverleners (zie onder voor toelatingsvoorwaarden) die aan de slag willen gaan met een therapiehond.

Voorkennis

Voor deze opleidiing is geen voorkennis vereist, maar gelden wel strenge toelatingsvoorwaarden! Zie verder op deze website.

Toelatingsvoorwaarden

Enkel cursisten die aan de volgende 4 toelatingsvoorwaarden voldoen, worden toegelaten in de opleidingZorgverlener met therapiehond:

1. Een – door de Vlaamse overheid erkende - opleiding gevolgd hebben in de welzijnszorg EN/OF een werkervaring hebben van 3 jaren in de welzijnszorg (attest werkgever). Volgende diploma’s/getuigschriften komen in aanmerking:

Psycholoog, orthopedagoog, maatschappelijk werker, ergotherapeut, kinesitherapeut, opvoeder, psychomotorisch therapeut, logopedist, sociaal verpleegkundige, psychiatrisch verpleegkundige, zorgkundige (bejaardenhelper), leerkracht normaal of bijzonder onderwijs.

Breng een kopie van het getuigschrift welzijnszorg EN/OF attest werkgever mee naar het intakegesprek.

EN

2. Een motivatie schrijven waarom je de opleiding wenst te volgen (ten laatste 1 week voor het intakegesprek in te dienen).

Volgende vragen zou je hierin minstens moeten beantwoorden:

 • Welke beroep oefen je uit (soort therapie/met welke patiënten of type mensen) bijv. ergotherapeut die werkt in een instituut met verstandelijk gehandicapten.
 • Voor welke doelen zou je een hond willen inschakelen in je eigen beroepsactiviteiten? Als je een werknemer bent: heb je dit al besproken met jouw werkgever?
 • Wat hoop je met het volgen van deze opleiding in de toekomst te bereiken?
 • Heb je al praktijkervaringen met honden? Zo ja, beschrijf de context, bijv. eigen hond.
 • Heb je al een opleiding met honden bij SYNTRA of een andere opleidingsinstelling gevolgd? Bijv. de opleiding hondeninstructeur, hondengedragsdeskundige? Zo ja, welke opleiding, bij welke instelling en wanneer ben je afgestudeerd?

?Voeg een kopie van je getuigschrift toe aan je motivatiebrief.

EN

3. Geslaagd zijn voor het intakegesprek

In een gesprek met 2 docenten wordt de op voorhand ingediende motivatie besproken.

Het gesprek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

EN

4. Een verklaring inclusief een deontologische code onderschrijven

De tekst wordt vóór het intakegesprek meegegeven. Het is de bedoeling dat je ze tijdens het gesprek ondertekent en afgeeft.

aat-1-1_2022-148.jpg

Programma

JAAR 1

Module 1: Beroepsoriëntatie zorgverlener met therapiehond (16u)

Module 2: Gedragsstudie van de therapiehond (44u)

Module 3: Elementaire opvoeding van honden in de praktijk (24u)

Module 4: Begeleiding aankoop therapiehond (28u)

Module 5: Verzorging en kynologie van de hond (24u)

JAAR 2

Module 6: Training van de therapiehond - theorie (44u)

Module 7: Training van de therapiehond - praktijk (32u)

Module 8: Opstellen behandelingsplan met therapiehond (36u)

Module 9: Opstellen draaiboek therapie (20u)

 

 

Aan het einde van de opleiding zul je aan de hand van een eindwerk dat je voorstelt aan een jury het getuigschrift van de opleiding bekomen.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be

Cursusmateriaal

In het inschrijvingsgeld zitten alle lessen inbegrepen, met toegang tot het digitale platform waar cursusmateriaal, interactief forum etc. beschikbaar zijn voor de cursisten.

Het cursusmateriaal wordt niet uitgeprint voorzien door Syntra West.

Grondstoffen

In het inschrijvingsgeld zitten alle lessen inbegrepen, met toegang tot het digitale platform waar cursusmateriaal, interactief forum, etc. beschikbaar zijn voor de cursisten.

Het cursusmateriaal wordt niet uitgeprint voorzien door Syntra West.

Een hond hebben is geen toelatingsvoorwaarde voor de opleiding, maar men verwacht vanaf het 2de jaar wel dat je eigenaar wordt van een therapiehond.

Prijsinfo

De prijs vermeld op de website is de prijs voor het eerste cursusjaar (2022-2023).

Voor het vervolgjaar van de opleiding kunnen andere tarieven gelden. Contacteer ons gerust voor meer info.