Uitbater van honden- en kattenpension


De technisch en wetgevende aspecten om een optimale bediening van de klant en zijn huisdier te verzekeren
#100552
#Opleiding #Dierenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Je leert alles over de bouw en het functioneren van hond en kat: o.a. ziekteleer, eerste hulp bij ongevallen, geslachtscyclussen van de hond en de kat, erfelijkheidsleer, opvoeding en gedrag.
 • Praktische inrichting van het dierenpension en de van kracht zijnde wetgeving.
 • De hond en kat in functie van het pension.
 • Uitbating en inrichting van een honden- of kattenpension.
 • Opmaak van een plan voor eigen honden- en kattenpension.

Introductie

LET OP! Dit is de 4de module van de opleiding Uitbater van een honden- en kattenpension.

Je dient modules 1, 2 en 3 succesvol afgerond te hebben alvorens te kunnen starten met module 4.

We starten half september met modules 1 en 2 (Basis elementaire kynologie en elementaire verzorging van de hond). Deze modules kunnen in campus Brugge of Kortrijk gevolgd worden.

 •  Elementaire kynologie: 16 lesmomenten tussen september en december
 • Elementaire verzorging: 12 lesmomenten tussen januari en mei

De lessen in Brugge gaan door op maandagnamiddag of maandagavond. De lessen in Kortrijk gaan door op dinsdagavond.

Module 3 is 'De Kat' en gaat enkel door in campus Brugge in de periode mei tot juni.

Voor dit traject dient men de eerste 3 modules tegelijkertijd te reserveren (beperkt aantal beschikbare plaatsen).

Na het afronden van en het slagen voor deze eerste 3 modules, kun je inschrijven voor deze 4de module die ongeveer 1 jaar duurt (september tot juni).

In totaal ben je dus 2 jaar bezig met dit traject in onze avondopleiding.

Omschrijving

Een uitbater van een dierenpension biedt diensten aan voor het tijdelijk huisvesten van huisdieren op een manier conform de wetgeving op dierenwelzijn. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de beheerder van de instelling en de verantwoordelijke, die elk hun eigen verplichtingen dienen te kennen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Je hebt voldaan aan de leerplicht. In de toekomst wil je een eigen honden- en/of kattenpension opstarten en je hebt een grote voorliefde voor dieren.
 • Je staat al in het beroep en je wilt de optimale kwaliteit van je werk bekomen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig. Met honden en katten kunnen omgaan is een pluspunt.

Heb je voorkennis? Dan is het mogelijk om voor Modules 1 en 2 een vrijstellingsproef te doen. Contacteer ons voor meer info!

Een basis computerkennis en tekstverwerking is nuttig, aangezien je in deze opleiding enkele verslagen van bedrijfsbezoeken en een eindwerk zultl moeten maken.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent geslaagd voor de modules 1, 2 en 3 van de vooropleiding (Elementaire kynologie & elementaire verzorging, de kat).

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend door de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid.

hond-pension-1-2_2010-552.jpg
kat-pension-1-1_2010-552.jpg

Programma

Deze 4 modules dienen in onderstaande volgorde gevolgd te worden. (1 sessie = 1 lesavond of lesnamiddag)

1  Basismodule elementaire kynologie (16 sessies)

 • Gedrag van de hond
 • Anatomie en fysiologie
 • Kynologie

2  Basismodule elementaire verzorging van de hond (12 sessies)

 • Voeding van de hond
 • Dagelijkse verzorging
 • Preventie en hygiëne
 • Zoönoses, identificatie en EHBO

3  Kat (8 sessies)

 • Gedrag en rassenkunde
 • Anatomie en fysiologie van de kat
 • Dagelijkse verzorging van de kat in de praktijk
 • Voeding

4  Uitbater van een honden- en kattenpension (25 sessies)

 • De hond in functie van het pension
 • De kat in functie van het pension
 • De praktijk van de uitbating en inrichting van een honden- en kattenpension
 • Wetgeving over de uitbating en inrichting van een honden- en kattenpension