Hondengedragsdeskundige


Probleemgedrag herkennen en opsporen en hoe aanpakken
#120115
#Opleiding #Dierenzorg

Introductie

OPGELET - DEZE OPLEIDING IS MOMENTEEL VOLZET! JE KAN JE INSCHRIJVEN OP DE WACHTLIJST (RECHTS BOVENAAN DEZE PAGINA), ONZE MEDEWERKERS CONTACTEREN U INDIEN ER EEN PLAATS VRIJKOMT.

Deze éénjarige opleiding richt zich voornamelijk tot diegene die reeds met "hondengedrag  en hondeninstructies" bezig zijn en hun kennis willen uitdiepen en specialiseren.

Omschrijving

Als hondengedragsdeskundige kan je bij honden probleemgedrag herkennen en opsporen. Je komt door de analyse van de probleemsituatie tot een oplossingsmethode. Je kan deze methode op een correcte en deontologische manier in de praktijk toepassen waardoor het probleemgedrag zich niet meer stelt of op zijn minst vermindert of aanvaardbaar wordt. Je bent in staat om hondeneigenaars tips te geven opdat gedragsproblemen voorkomen kunnen worden.

Zie ook toelatingsvoorwaarden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • hondeninstructeurs
 • dierenartsen
 • specialisten hondengedrag
 • up date hondengedragsdeskundige

Toelatingsvoorwaarden

 • In het bezit zijn van een erkend getuigschrift zelfstandig hondeninstructeur en minstens drie jaar ervaring als hondeninstructeur aansluitend op de inschrijving voor de (Syntra) cursus hondeninstructeur (volledige opleiding)
  of drie jaar bewezen ervaring als gebrevetteerd hondeninstructeur in een  hondenschool of andere instelling waar algemene africhting en gehoorzaamheidstraining gegeven wordt.
 • Bewijsstukken van de club of attest als zelfstandige bij inschrijving toevoegen aub.
 • Elke deelnemer bezorgt samen met het inschrijvingsformulier een motivatiebrief (waarom je de opleiding wenst te volgen, met welke doelstellingen en verwachtingen).
 • Elke cursist wordt - ongeveer 14 dagen voor startdatum - uitgenodigd voor een intakegesprek.

Bijkomende info

Regelmatige inenting tegen tetanus wordt aangeraden.

gedrag-1-1_2012-115.jpg

Programma

Het traject hondengedragsdeskundige wordt als bovenbouw op de opleiding hondeninstructeur georganiseerd. De cursisten volgen eerst de 2-jarige modulaire opleiding  tot hondeninstructeur.

1. Probleemgedrag  

 • definities
 • soorten probleemgedrag
 • oorzaken   

2. Oorzaken en diverse behandelingsmethoden   

 • Erfelijk materiaal
  • periode fokker
  • inprenting en socialisatiefase
  • gedragssystemen
  • relatie gebonden materie baas-hond
  • leerprocessen en technieken
  • voeding
  • communicatie hond, mens
 • Fysieke gerelateerde materie
 • Behandelingsmethoden
  • leerprocessen
  • technieken

3. Analyse en Intakegesprek  

 • Hoe een goed intakegesprek afnemen
  • welke basisgegevens zijn nodig over de hond, eigenaar, gezinssituatie, probleem, analyseren, adviseren en rapporteren
  • opstellen van een vragenformulier  

4. Assessment   

 • Theorie, communicatie hond <-> mens
 • Assessment: honden met niet-uitgesproken probleemgedrag en met uitgesproken probleemgedrag
 • Ontwikkelen van een gedragstest en toepassen teneinde een combinatie geleider - hond te beoordelen
 • Bepalen van bestaande gedragstesten (TST, MAG-test, Campbell-test)
 • Gedragstest in praktijk - Opmaak van een deskundig verslag   

5. Individuele cases   

 • Bespreking opdrachten, aanpak, individuele cases en follow-up, van pups en jonge honden: angst, agressie, dominantie, ...
 • Bespreking verloop, behandelingsplan en bespreking van de resultaten