Wetgeving Vlaanderen + verwarmingsaudit < of = 100 kW


Als technicus omgaan met energie en grondstoffen, zowel nu als in de toekomst
#150375
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Tijdens de inleidende module 'Wetgeving & Verwarmingsaudit  < of = 100 kW' krijg je een overzicht van de actuele wetgeving op de stookinstallaties voor het verwarmen van gebouwen.

Daarnaast wordt de verwarmingsaudit < of = 100kW, zowel voor de vloeibare als gasvormige brandstoffen, ingeoefend.

Na deze module kan je kiezen om verder te gaan richting 'technicus gasvormige brandstoffen' en/of 'technicus vloeibare brandstoffen'.

Introductie

De opwarming van de aarde door een versterkt broeikaseffect is één van de meest actuele milieuproblemen die onze samenleving voor grote uitdagingen plaatst.

Duurzame oplossingen vragen immers om een ommekeer in de stijgende uitstoot van broeikasgassen, een ommezwaai in onze manier van wonen, werken, vervoer en ontspanning.

De strijd tegen de klimaatverandering heeft eveneens te maken met hoe je, als gecertificeerd technicus, hier mee omgaat. Omgaan met energie en grondstoffen, zowel nu als in de toekomst.

Omschrijving

De wetgeving rond gasvormige en vloeibare brandstoffen is intussen gewijzigd. Een update krijgen van de actuele wetgeving is voor iedereen een must, ook voor wie al een erkenning heeft.

Het doel van deze opleiding is je een inzicht te verschaffen in de wetgeving en de verwarmingsaudit kleiner of gelijk aan 100kW.

De erkenning als technicus wordt verleend aan een persoon in het bezit van een certificaat van bekwaamheid dat uitgereikt wordt door een erkend opleidingscentrum. De volledige procedure verloopt via een erkend opleidingscentrum.

De opleidingen verlopen modulair, met als eerste module van toepassing voor beide certificaten de module 'Wetgeving Vlaanderen + Verwarmingsaudit  < of = 100 kW'.

Verplichte module voor opleidingstrajecten 'technicus gasvormige brandstoffen' en 'technicus vloeibare brandstoffen'.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Installateurs die zich wensen te specialiseren in gasvormige of vloeibare brandstoffen. Ook de installateurs die al een erkenning hebben.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor het volgen van deze module.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 19/01/2022 12:30 16:00
woensdag 26/01/2022 08:30 12:00
woensdag 26/01/2022 12:30 16:00
woensdag 02/02/2022 08:30 12:00
woensdag 02/02/2022 12:30 16:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • Syntra West Kortrijk
  • Doorniksesteenweg 220
  • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078/353 653
  • Sofie@syntrawest.be