Technicus vloeibare brandstoffen


Behaal je 'Certificaat van bekwaamheid' inzake vloeibare brandstoffen
#050132
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Introductie

De opleiding bestaat uit 2 modules:

Omschrijving

Mazoutbranders krijgen jaarlijks een grondige controle, waarbij ze eventueel bijgeregeld of vervangen worden. Die service gebeurt door speciaal daartoe erkende technici, die gemachtigd zijn keuringsattesten af te leveren. Dat kunnen zelfstandige brandertechnici zijn, maar bij grote ondernemingen gebeurt dat soms ook door de eigen onderhoudsdienst. Zij moeten altijd over een certificaat van erkenning beschikken.

In deze opleiding wordt zowel het mechanische als het elektrische gedeelte van de oliebrander theoretisch en praktisch behandeld. Je onderzoekt de verschillende schakelingen aan de hand van didactische panelen. In het trainingscentrum (uniek in Vlaanderen!), goedgekeurd door het departement Leefmilieu van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, toets je je theoretische kennis aan de praktijk. Je kunt er oefenen op 14 volledig uitgeruste verwarmingsinstallaties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Installateurs centrale verwarming

Voorkennis

Je hebt een  grondige kennis elektriciteit nodig om de cursus vlot te kunnen volgen.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent minstens 18 jaar.

atelier-oostende-1-2_2005-132.jpg
atelier-oostende-1-1_2005-132.jpg
atelier-oostende-1-3_2005-132.jpg

Programma

 • De kenmerken van stookoliën
 • Toegepaste elektriciteit voor verwarmingstechnieken
 • De technologie en de uitrusting van de stookketels
 • De verschillende types van oliebranders
 • De onderdelen van een oliebrander
 • De comptabiliteit stookketel-brander
 • De regelings- en de veiligheidsapparatuur
 • De afstelling van de oliebrander
 • De reparatie en het ontstoren van stookketels en branders
 • Het reinigen van stookketels en branders
 • De verbranding van stookolie
 • De warmtetransmissie
 • De verbrandingscontrole
 • Het afvoerkanaal
 • Het nazicht en het vegen van het afvoerkanaal
 • De inrichting en de verluchting van het stooklokaal
 • De werking, het gebruik, de controle en het onderhoud van de meetapparatuur vereist voor het uitvoeren van de controleproeven op de goede werking  

Proef technicus vloeibare brandstoffen centrale verwarming: 1 sessie (4uur)

Het examen technicus vloeibare brandstoffen centrale verwarming bestaat uit:

Een schriftelijk theoretisch onderdeel

Een praktische proef

Een mondeling theoretisch deel

Een onderdeel met betrekking tot de kennis van de Vlaamse wetgeving en de daarin opgenomen terminologie.

Elk deel wordt afzonderlijk beoordeeld. Een cursist slaagt voor de proeven als hij op elk onderdeel minstens vijftig procent van de punten haalt en in het totaal minstens zestig procent van de punten haalt. Iedere kandidaat wordt onder meer gevraagd om een toepasselijk centraal stooktoestel waaraan verschillende defecten werden aangebracht te ontstoren en te regelen. De proef wordt afgesloten met de controleproeven op de goede werking en het invullen van het bijhorend reinigingsattest en het bijhorend verbrandingsattest. Een cursist slaagt voor de praktische proef als hij minstens zestig procent van de punten behaalt.

Kandidaten die zich op de proef aanbieden zonder meetapparatuur of met gebrekkig werkende apparatuur worden niet tot de praktische proef toegelaten en komen niet in aanmerking voor het certificaat of voor de verlenging van de erkenning. Dossierrecht  

Het dossierrecht waarvan de opbrengst rechtstreeks en integraal in het Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de technici op het veld wordt gestort, wordt geheven ten laste van elke technicus die een aanvraag indient. Het dossierrecht voor een (vernieuwde)erkenning als technicus vloeibare brandstof bedraagt 144 euro.

Dit dossierrecht wordt afzonderlijk gefactureerd . Syntra West zal na de moduleproeven per groep de ontvangen bedragen 'dossierrecht' van de geslaagde cursisten doorstorten naar de bevoegde diensten van  LNE

Aanvullende informatie

De prijzen zijn inclusief syllabus. .

Examens, Praktijkproeven & Getuigschrift

Wie slaagt in de proef behaalt het 'Certificaat van brandertechnicus'. Om deze erkenning van vakbekwaamheid te behouden moet je je om de vijf jaar opnieuw bijscholen.

Bij het afleggen van je examens is ons examenreglement van toepassing.

Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten? www.vormelek-formelec.be, tel 02 / 476 16 76, info@vormelek-formelec.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 16/08/2021 08:30 12:00
maandag 16/08/2021 12:30 16:00
vrijdag 20/08/2021 08:30 12:00
vrijdag 20/08/2021 12:30 16:00
maandag 23/08/2021 08:30 12:00
maandag 23/08/2021 12:30 16:00
vrijdag 27/08/2021 08:30 12:00
vrijdag 27/08/2021 12:30 16:00
maandag 30/08/2021 08:30 12:00
maandag 30/08/2021 12:30 16:00
vrijdag 03/09/2021 08:30 12:00
vrijdag 03/09/2021 12:30 16:00
maandag 06/09/2021 08:30 12:00
maandag 06/09/2021 12:30 16:00
vrijdag 10/09/2021 08:30 12:00
vrijdag 10/09/2021 12:30 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Oostende
 • Zandvoordeschorredijkstraat 73
 • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Wie slaagt in de proef behaalt het "Certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof".

Deze erkenning is van onbepaalde duur, maar de vijfjaarlijkse bijscholing blijft verplicht.

Prijsinfo

Om het certificaat van erkenning te krijgen moet de kandidaat-brandertechnicus een dossierrecht van  € 141 betalen.