Technicus gasvormige brandstoffen: GII


Onderhoud van ventilatorgasbranders, aangeblazen gasbranders
#070078
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Introductie

Deze opleiding vloeit voort uit het besluit van de Vlaamse Regering in verband met het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, van 8 december 2006, verschenen in het Staatsblad van 27 april 2007.

Deze regelgeving vertaalt zich in het feit dat ook de verwarmingsinstallaties op gas tweejaarlijks aan een onderhoud moeten onderworpen worden. Deze inspecties zullen leiden tot een snellere vervanging van verouderde energieverspillende installaties door ketels met lagere emissieniveaus en betere energieprestaties. Alleen erkende technici gasvormige brandstoffen mogen deze onderhoudsbeurt uitvoeren. Om de vijf jaar moet elke installateur deze erkenning vernieuwen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Wie slaagt in de moduleproef behaalt het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof module GII.

Omschrijving

De opleiding van een technicus gasvormige brandstof is modulair opgevat. Ze bestaat uit 4 modules: twee basismodules (Wetgeving & verwarmingsaudit en Normen & veiligheidseisen) en twee uitbreidingsmodules (module GI en GII). Elke module bespreekt een categorie van gastoestellen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Gekwalificeerde technici gasvormige brandstof: GI.

Voorkennis

 • Je bent geslaagd voor module GI.
 • Je doet voorafgaand een instaptest elektriciteit.
  • Bij het slagen van de instaptest kun je aan een proef deelnemen, die de kwalificatie vaststelt van technicus gasvormige brandstof niveau GII.

Toelatingsvoorwaarden

Bij de start van deze opleiding dien je in het bezit te zijn van een erkenning als Technicus gasvormige brandstoffen GI.

Methodologie

ventilatorgasbrander-1-4_2007-78.jpg

Programma

 • Technologie
 • aangeblazen gasbranders: bouw en werking
 • gaskleppen en servomotoren
 • Branderautomaten en toegepaste elektriciteit
 • ionisatiebeveiliging en UV-beveiliging
 • bescherming van de fasen en aarding
 • Gasverbranding
 • techniek van de gasverbranding
 • low NOX-techniek
 • CO-vorming
 • Onderhoud, nazicht en ontstoring van het gastoestel
 • onderhoud en nazicht van de verschillende onderdelen
 • storingen opsporen en verhelpen
 • brander afstellen
 • bepaling van het gasdebiet en druk meten
 • controle van het toestel na onderhoud en ontstoring
 • controle van de veiligheden
 • controleproeven uitvoeren
 • bepaling van het verbrandingsrendement
 • trek meten
 • verschillende attesten invullen en reglementering
 • rol van de erkende technicus gasvormige brandstof niveau GII

Proef

Je biedt je op de proef aan met je meetapparatuur. Zonder of met gebrekkig werkende apparatuur, krijg je geen toelating tot de praktische proef en kom je niet in aanmerking voor het certificaat.

Een theoretisch en een praktisch luik zijn de twee bestanddelen van dit examen. De schriftelijke proef peilt naar jouw technologische kennis van de ventilatorgasbranders, de branderautomaten en de toegepaste elektriciteit aangevuld met de principes van de gasverbranding (CO-vorming). In het praktijkgedeelte moet je een brander kunnen afstellen, de veiligheden controleren en de luchttoevoer meten. Tot slot moet je de verschillende attesten correct kunnen invullen.

Aanvullende informatie

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: http://www.constructiv.be/nl-BE/

Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten? www.vormelek-formelec.be, tel 02 /476 16 76, info@vormelek-formelec.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 08/02/2023 18:30 22:00
donderdag 16/02/2023 18:30 22:00
donderdag 02/03/2023 18:30 22:00
donderdag 09/03/2023 18:30 22:00
donderdag 16/03/2023 18:30 22:00
donderdag 23/03/2023 18:30 22:00
donderdag 30/03/2023 18:30 22:00
donderdag 20/04/2023 18:30 22:00
woensdag 26/04/2023 18:30 22:00
woensdag 03/05/2023 18:30 22:00
woensdag 10/05/2023 18:30 22:00
donderdag 25/05/2023 18:30 22:00
donderdag 01/06/2023 18:30 22:00
donderdag 08/06/2023 18:30 22:00
donderdag 29/06/2023 18:30 22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Oostende
 • Zandvoordeschorredijkstraat 73
 • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Wie slaagt in de moduleproef behaalt het Certificaat Bekwaamheidsattest gasvormige brandstoffen GII, erkend door Departement Omgeving.

Docent aan het woord

De opleiding dispatcher bieden we aan via afstandsleren en contactlessen.

Dirk

See you on