Onderhoud en controle stookolietanks


Reglementering en beveiligingssystemen
#050131
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je kunt een stookolietank onderhouden en controleren.

Retributie:

 • Vanaf 2020 betaalt de erkende technicus de toezichtsretributie niet langer vijfjaarlijks (dus bij deelname aan het examen van de eerste opleiding of bijscholing), maar jaarlijks. Het jaarlijks te betalen bedrag bedraagt een vijfde van het vijfjaarlijks verschuldigde bedrag.
 • De inning van de retributie gebeurt door de overheid. Het Departement Omgeving bezorgt de erkende technicus elk jaar een brief met overschrijvingsformulier, betalingsmededeling en het te betalen bedrag.

Introductie

Deze opleiding baseert zich inhoudelijk op de Vlarem wetgeving met ruimere aandacht voor de actuele milieuwetgeving en milieubeheersovereenkomst aangaande het onderhoud, de controle en plaatsing op bestaande particuliere stookolietanks.

Omschrijving

Syntra West Oostende is erkend door Departement Omgeving voor de opleiding reglementering, praktijk, uitrusting en controle van stookoliereservoirs. Voor elke brandertechnicus is het belangrijk om, naast het certificaat van brandertechnicus, ook dit attest te behalen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Technici die eerder het certificaat kwalificatie voor de controle op de verbranding van brandstoffen en voor het onderhoud van installaties op vloeibare brandstoffen (brandertechnicus) behaalden.
  Je kunt deze nieuwe opleiding volgen in een afzonderlijke module, of als aanvulling van de studiesessie hernieuwing certificaat brandertechnicus.
 • Brandstofhandelaars

Programma

Reglementering i.v.m. opslag gasolie

 • indeling van de gasolieopslag
 • niet-ingedeelde inrichtingen
 • ingedeelde inrichtingen
 • boven- en ondergrondse tanks
 • groeve en/of kelder
 • inkuiping en opvanglade
 • waarschuwings- of beveiligingssystemen tegen overvulling
 • pemanent leksysteem
 • periodieke controle van de installaties
 • meldingsplicht voor ingedeelde stookolieopslag

Beveiligingssystemen

 • technologie voor de bescherming en aansluiting van een mazouttank
 • controle en druktest op reservoirs
 • dichtheidsproeven van reservoirs
 • kathodische bescherming
 • reglementering
 • administratieve documenten en attesten
 • verantwoordelijkheid van de gekwalificeerde technicus
 •  

Je sluit de opleiding af met een bekwaamheidsexamen.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 18/04/2023 18:30 22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Oostende
 • Zandvoordeschorredijkstraat 73
 • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be
Docent aan het woord

Schets, ontwerp, schilderij, glasraam, glassculptuur of houtassemblage, ... de afwerking moet onberispelijk zijn.

Leo

See you on