Installateur waterbehandelingssystemen


ONLINE opleiding
#170084
#Mixed Klassikaal #CV, sanitair en energie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De opleiding installateur waterbehandeling stelt de cursist in staat een adequate keuze te maken en advies te geven inzake technologische waterbehandelingssystemen. Zowel voor residentiële als bedrijfsklanten kan hij of zij de juiste apparatuur voor een gezonde, sanitaire binneninstallatie correct installeren.

Even binnenkijken in het praktijkatelier in Campus Oostende:

Introductie

De hedendaagse installateur dient van alle markten thuis te zijn. Waterbeheer is hierbij van groot belang, dat zien we aan de steeds hoger wordende factuur. De installateur waterbehandeling speelt een grote rol in het terugdringen van deze kostprijs. Hij of zij installeert toestellen op de juiste manier en adviseert klanten om de juiste keuzes van toestel te maken.

 

Omschrijving

HET BEROEPSPROFIEL

Deze opleiding focust op een nieuw doelgroepensegment dat toegevoegd kan worden aan het palmares van de installateur: de ecologische waterverbruiker. De aangeleerde kennis in waterbehandelingstechnieken, voor zowel residentiële toepassingen als industriewaters in de circulaire economie, biedt een belangrijk economisch schaalvoordeel voor de traditionele installatieberoepen. Door de verworven kennis kan een sanitair- of verwarmingsinstallateur, die de opleiding heeft gevolgd heeft, bijkomend geconsulteerd wordt voor zowel professioneel waterbehandelingsadvies alsook de implementatie van duurzame watersysteeminstallaties.

DE TECHNOLOGIE

Er wordt in de opleiding gebruik gemaakt van 'slimme meters' en digitale technologieën en dit zowel tijdens het advies-, installatie- en ingebruiknameproces van een waterbehandelingssysteem.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze gecertificeerde vakopleiding richt zich tot professionele installateurs die hun beroepsactiviteiten in de waterbehandelingsindustrie succesvol willen uitbreiden met kennis van zaken. Dit kan zowel als werknemer in een bedrijf of als zelfstandige.

Voorkennis

Voor deelname aan de opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden in de opleiding dien je aan minstens één van volgende voorwaarden te voldoen.

 • Aantoonbare ervaring: minimum 3 jaar professionele ervaring als zelfstandig of loontrekkend installateur van centrale verwarming, sanitair of koelsystemen, in de 10 jaar, voorafgaand aan de toelatingsaanvraag, te bewijzen met een officieel uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen of een duplicaat van één of meerdere arbeidsovereenkomsten.
 • SYNTRA getuigschrift of diploma:
  • Koeltechnicus
  • Aannemer-installateur sanitaire installaties
  • Aannemer-installateur centrale verwarming
 • Kwalificatiebewijs:
  • Getuigschrift Loodgieter sanitaire installaties en verwarming (Centra voor Volwassenenonderwijs)
  • Getuigschrift Sanitair installateur (VDAB en Centra voor Volwassenenonderwijs)
  • Getuigschrift Monteur CV, sanitair en ventilatie (VDAB)
  • Getuigschrift Elektrotechnisch installateur (VDAB)

Bijkomende info

FLEXIBEL LEREN

Wil je graag starten met een zaak of groeien in jouw carrière? Of wil je een opleiding makkelijk combineren met je werk of gezinsleven? Onze flexibele opleidingen houden rekening met jouw reeds verworven competenties en kwalificaties om vrijstellingen van leermodules toe te kennen. Je kan met jouw competentiecoach binnen bepaalde kaders ook eigen keuzes maken van inhoud, tempo en vorm, zodat een sterk geïndividualiseerd leertraject aansluit bij jouw persoonlijke loopbaanambities en omstandigheden.

GEDIFFERENTIEERD LEERTEMPO

Het traject voorziet in een flexibel tempo waardoor de duurtijd van de opleiding per cursist kan verschillen. De variatie in de doorlooptijd zal afhankelijk zijn van enerzijds de eerder verworven competenties van de individuele lesdeelnemer, dat wordt opgevolgd door de projectbegeleider op basis van een competentieontwikkelingsplan. Anderzijds zal de aanbevolen doorlooptijd van iedere cursist afhankelijk zijn van de complexiteit en omvang van het afstudeerproject.

DIGITAAL KENNISPLATFORM

In deze opleiding wordt een online cursistenplatform aangeboden vanuit de doelstelling om maatgerichte en ondersteunende kennis beschikbaar te stellen. Oefencases, studiedossiers en werktools zullen zowel project- als cursistafhankelijk worden opgeladen door het docententeam. Op deze wijze kan je op jouw eigen tempo activerend, probleemgestuurd en onderzoekend bijleren.

WERKPLEKLEREN BIJ WERKGEVERS

Werkplekleren betekent dat je in praktijk gaat leren bij een werkgever. Wat je voor jouw gekozen opleiding moet kennen en kunnen, ga je dus ook leren van een praktijkopleider in een bedrijf. Natuurlijk gaan we jou hierbij intensief begeleiden. En we doen dit al van bij het eerste contact met jouw opleidingscoach. Eerst bespreken we wat de bedoeling is en wat de verwachtingen zijn. Daarna bekijken we samen welk type bedrijf het beste bij jou en jouw ambities past.

BEGELEIDING OP DE CAMPUS

Onze coaches zullen de cursisten tijdens de ingeplande begeleidingssessies, oefeningen en projectcases steeds individueel ondersteunen in de resultaatgerichtheid van hun leerproces. Deelnemers kunnen in samenspraak met de begeleiders ook beslissen om het opleidingstraject trager of intensiever te doorlopen dan andere cursisten. De kwaliteit van de opleiding en het resultaat van jouw eindproject blijven bij deze keuze steeds gegarandeerd door de geïntegreerde begeleidingsaanpak.

even-binnengluren-in-het-prakt-1-3_2017-84.jpg
even-binnengluren-in-het-prakt-1-2_2017-84.jpg
even-binnengluren-in-het-prakt-1-1_2017-84.jpg

Programma

Deze opleiding kan gevolgd worden in Campus Kortrijk ter plaatse, maar kan ook online meegevolgd worden!!!

 • MODULE 1: Waterbehandeling en technieken
  • Inleiding en algemene kennis van water
  • Waterbesparing en -keuring
  • Soorten water en toepassingen
  • Toepassing op verwarming
  • Toepassing op sanitair
  • Corrosieverschijnselen
  • Waterbehandeling
  • Technische binneninstallaties
  • Lekdetectie
  • Examen
 • MODULE 2: Technische binneninstallaties in praktijk
  • Hardheid van water meten
  • Lekdetectie in praktijk
  • Probleemstellingen en adviezen
 • COACHING: Technische binneninstallaties in praktijk
 • WERKPLEK: Technische binneninstallaties in praktijk
 • EINDPROEF: Installateur waterbehandeling

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 04/10/2021 18:30 22:00
maandag 11/10/2021 18:30 22:00
maandag 18/10/2021 18:30 22:00
maandag 25/10/2021 18:30 22:00
maandag 08/11/2021 18:30 22:00
maandag 15/11/2021 18:30 22:00
maandag 22/11/2021 18:30 22:00
maandag 29/11/2021 18:30 22:00
maandag 06/12/2021 18:30 22:00
maandag 13/12/2021 18:30 22:00
maandag 20/12/2021 18:30 22:00
maandag 10/01/2022 18:30 22:00
maandag 17/01/2022 18:30 22:00
maandag 24/01/2022 18:30 22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding wordt aangeboden als mixed klassikaal. Dit betekent dat de klassikale les gestreamd wordt voor cursisten die van thuis volgen. De klasgroep bestaat dus zowel uit cursisten die de les ter plaatse volgen als cursisten die van thuis uit volgen. Maak uw keuze via locatie/tijdstip onder de prijs.

Locatie

 • Syntra West Oostende
 • Zandvoordeschorredijkstraat 73
 • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Na het volgen van de lessen en slagen voor de examens en de eindproef ontvang je het getuigschrift INSTALLATEUR WATERBEHANDELING dat erkend is door de Vlaamse Overheid. Indien je bij Syntra West ook een opleiding in bedrijfsbeheer volgt en hiervoor geslaagd bent, dan ontvang je een diploma en voldoe je meteen met alle reglementeringen om te starten met jouw eigen zaak.

2017-84-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Danny Ongenae

Na zijn studies economie/technische wetenschappen en industrieel ingenieur bouwkunde kwam Danny met beide voeten in de praktijk van het familiebedrijf sanitair en dakbedekking terecht.

Na een bijkomende studie koel- en warmtetechnieken nam Danny het bedrijf met 4 werknemers over van zijn vader. Onder leiding van Danny kende het bedrijf een groei tot 74 werknemers.

Vorig jaar werd het familiebedrijf omgedoopt tot Cozie en geïntegreerd in de Engie groep, waar Danny nu werkzaam is als commercieel directeur.