Hernieuwing Erkend technicus verwarmingsauditor pn>100kw


Hernieuwen certificaat Verwarmingsaudit van verwarmingsketels >100kW
#170377
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Indien u slaagt, wordt uw erkenning technicus verwarmingsauditor pn>100kw met 5 jaar verlengd.

Dossierrecht:
Het dossierrecht waarvan de opbrengst rechtstreeks en integraal in het Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de technici op het veld wordt gestort, wordt geheven ten laste van elke technicus die een aanvraag indient. Het dossierrecht voor een erkenning als technicus verwarmingsauditor bedraagt 144 euro en komt bovenop het inschrijvingsgeld van de cursus.

Dit dossierrecht wordt afzonderlijk gefactureerd. Syntra West zal na de moduleproeven per groep de ontvangen bedragen 'dossierrecht' van de geslaagde cursisten doorstorten naar de bevoegde diensten van  LNE.

Introductie

Het certificaat voor verwarmingsaudit > 100kW dient 5-jaarlijks hernieuwd te worden.

De opleiding kan max 1 jaar voor de vervaldatum reeds gevolgd worden, de nieuwe erkenningsperiode (5 jaar) start pas na het verstrijken van de voorgaande.

Omschrijving

Hernieuwing van het erkenningsnummer Verwarmingsaudit van verwarmingsketels >100kW

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Erkend technicus verwarmingsaudit >100 kW (VA nummer) waarvan het nummer binnen het jaar vervalt
 • Beschikken over:
  • een persoonlijke laptop met administratorrechten
  • een eID lezer
  • een eigen e-mailadres
  • kennis gebruik internet
  • laatste versie Javasoftware

Toelatingsvoorwaarden

Over een erkenningsnummer verwarmingsaudit >100 kW beschikken dat binnen het jaar vervalt.

Programma

 • de reglementering
 • de inhoud van de software
 • de componenten van een cv-installatie
 • de productie-eenheden
 • de hydraulica
 • de productie van sanitair warm water
 • de regelingen
 • de algemene componenten
 • de verluchting van stookplaatsen
 • de isolatie van leidingen
 • de componenten in een gebouw
 • de ventilatie en invloed op de verluchting van de stookplaats
 • de premies en fiscale maatregelen
 • het bezoek aan twee stookplaatsen
 • oefeningen op laptop

Proef

De opleiding wordt gevolgd door de proef tot vaststelling van de kwalificatie van technicus verwarmingsaudit (installaties met totaal geïnstalleerd nominaal vermogen groter dan 100 kW, of installaties bestaande uit meerdere ketels).

Deze proef gebeurt op twee door de deelnemer zelf gekozen externe locaties. Het opgemaakte dossier verwarmingsaudit is een belangrijk onderdeel van de eindproef.