Renovatiecoördinator


Slim renoveren op een energiezuinige manier
#170087
#Opleiding #Bouw

Omschrijving

HET BEROEPSPROFIEL

De verhouding tussen nieuwbouw en renovatie is de laatste jaren danig veranderd: we geven overduidelijk steeds meer de voorkeur aan slim renoveren. De tendens richting meer renovatie is een belangrijk gevolg van de Europese, federale en regionale ambitie om het energieverbruik van woningen stevig aan te pakken. Want net uit bestaande woningen is inzake energiezuinigheid de grootste winst te halen. De renovatiecoördinator richt zijn of haar pijlen op deze nieuwe afzetmarkt: duurzame woonconsumenten die een interessante investering zien in het herwaarderen en kosten optimaal renoveren van een bestaande woning.

Het profiel van renovatiecoördinator beperkt zich vandaag niet enkel tot constructiekennis in het installatie- en bouwvak. Als adviseur zal men de verworven kennis over relevante materiaal-, elektro- en informaticatoepassingen gebruiken binnen de opbouw van een renovatieplan.

DE RENOVATIEMARKT

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun woning te renoveren of duurzamer te maken. De vraag naar echte professionals en goed opgeleide renovatiecoördinatoren blijft dan ook toenemen. Met deze opleiding willen we een theoretisch kader bieden dat het ganse bouwproces  omvat. Op basis hiervan ben je in staat om het totaalconcept van bouw- of renovatieprojecten voor ogen te houden, kan je je klant - door toepassing van gegronde vakkundigheid - overtuigen en eveneens bewust omgaan met onderaannemers.

Met deze opleiding willen we een theoretisch kader bieden dat het ganse bouwproces omvat, aangevuld met praktische cases.

Je start met het wetgevend kader rond renovaties en de visie van de overheid hierin.

Alvorens een basisinzicht te verwerven in bouwconstructies, installatietechnieken, hernieuwbare energie en elektrische installaties - met de focus op herkenning - word je ondergedompeld in de fysische aspecten (warmteleer, vocht, akoestiek en verlichting, luchtdichtheid en EPB) van de gebouwde ruimten en installaties.

Hernieuwbare energie geïntegreerd met een snelle opvolging van nieuwe bouw- en installatietechnieken + snel evoluerende materialen en grondstoffen, zijn noodzakelijk in het realiseren van "duurzame woningrenovaties" binnen de EPB wetgeving.

Deze kennis wordt gedurende de lessen "constructies" en "technieken" en aan de hand van voorbeeldcases, toegepast in de praktijk.

Je krijgt een korte historiek van de bestaande gebouwen met de hieraan gekoppelde nadelen en/of gebreken. Je zal dus geconfronteerd worden met veelvuldig voorkomende bouwproblematieken waarvoor een gepaste oplossing dient gezocht te worden.

Dit is hetzelfde voor de technieken: na een korte evolutie van de technologie ga je oplossingen bieden op technisch vlak, rekening houdend met de energetische prestaties van het bestaande gebouw. Doelstelling is het technisch aspect binnen renovatiewerk te verruimen.

Tijdens de eindproef zal je nieuwe materialen of slimme informatietechnologie (licht, verwarming, ventilatie, ...) als duurzame gebruikersoplossingen implementeren in de realisatie van een totaalproject.

Tot slot ga je je eigen bedrijfsstrategie uitschrijven, indirecte kosten verwerken in je verkoopprijs en de nodige administratie formaliteiten vervullen bij elke fase van offerte tot (op)levering. Competenties die belangrijk zijn ter voorbereiding van je eigen zaak.

Rode draad doorheen deze module is het gericht kunnen opzoeken van correcte informatie via internet of andere tools.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen werkzaam in de bouw of personen die affiniteit hebben met de bouwsector.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Bijkomende info

Vrijstelbare modules voor kenners

Voor onderstaande modules kan een vrijstelling verleend worden wanneer je geslaagd bent voor de vrijstellingsproef:

 • Introductie tot renoveren
 • Bouwfysica
 • Bouwtechnologie - constructies
 • Bouwtechnologie - technieken

Digitaal kennisplatform

In deze opleiding wordt een online cursistenplatform aangeboden vanuit de doelstelling om maatgerichte en ondersteunende kennis beschikbaar te stellen. Oefencases, studiedossiers en werktools zullen zowel project- als cursistafhankelijk worden opgeladen door het docententeam.

Begeleiding op de campus

Onze coaches zullen jou tijdens de ingeplande begeleidingssessies individueel ondersteunen in je leerproces, met als doelstelling streven naar een positief eindresultaat.

renovatiecoordinator-renovatie-1-1_2017-87.jpg
isoleren-1-3_2017-87.jpg
renovatiecoordinator-1-2_2017-87.jpg

Programma

1STE JAAR

Introductie tot renoveren [3 SESSIES]

 • Inleiding en overheidsvisie
 • Wetgevend kader
 • Renovatiewerken van opstart tot oplevering
 • Examen

Bouwfysica [8 SESSIES]

 • Warmteleer
 • Vocht
 • Akoestiek en verlichting
 • Luchtdichtheid
 • EPB energieprestatieregelgeving
 • Examen

Bouwtechnologie - constructies [10 SESSIES]

 • Planlezen en lastenboek
 • Dakconstructies
 • Muren en gevels
 • Vloeren
 • Ondergrondse constructies

Bouwtechnologie - technieken [8 SESSIES]

 • Verwarming en hernieuwbare energie
 • Ventilatie
 • Hemelwater
 • Elektrische installatie
 • Examen

Asbest eenvoudige handelingen [2 SESSIES]

2DE JAAR

Analyse en remediëring van bestaande gebouwen - constructies [10 SESSIES]

 • Het Belgische woonpatrimonium
 • Historiek van de bestaande gebouwen
 • Eindwerkbespreking
 • Infosessie/bedrijfsbezoek over de nieuwe evoluties binnen het beroep van renovatiecoördinator
 • Bouwpathologie en bouwtechnische kennis
 • Biologische aantasting van hout
 • Meten is weten
 • Analyse en remediëring van bestaande gebouwen
 • Examen

Individuele begeleiding - constructies  [1 LESUUR PER PERSOON]

Analyse en remediëring van bestaande gebouwen - technieken [8 SESSIES]

 • Het Belgische woonpatrimonium
 • Eindwerkbegeleiding
 • Infosessie/bedrijfsbezoek over de nieuwe evoluties binnen het beroep van renovatiecoördinator
 • Evolutie van de technieken
 • Analyse en remediëring van bestaande gebouwen
 • Examen

Individuele begeleiding - technieken [1 LESUUR PER PERSOON]

MODULE - Toegepaste bedrijfsvoering renovatiecoördinator [9 SESSIES]

 • Toekomstvisie - MVO - marketing
 • Algemeen bedrijfskostenplan - uurloonberekening
 • Wetgeving en administratieve formaliteiten
 • Examen

EINDPROEF

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een projectdossier dat toegelichtwordt voor een externe jury.

Begindatum Lesdata
02/10/2023 Bekijk lesdata

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift van 'Renovatiecoördinator'. Dit getuigschrift is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Docent aan het woord

We bereiden toekomstige fietshandelaars effectiever voor op duurzaam ondernemen in de sector en leren hen ook het internetondernemen aan.

Kenny

See you on