Preventieadviseur niveau 2: basismodule


Wees de waakhond van het veiligheids - en preventiebeleid!
#190447
#Opleiding #Bouw

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding met succes te hebben gevolgd, zal je het diploma Preventieadviseur niveau 2 ontvangen waarmee je aan de slag kan om het preventiebeleid in je bedrijf vorm te geven.

Introductie

Meer en meer zijn werkgevers ervan overtuigd dat een doorgedreven en gefundeerd preventiebeleid hun bedrijf ten goede komt.

Omschrijving

Als goed manager beseft iedere werkgever dat een degelijk preventiebeleid moet gecoördineerd worden door een aangestelde die weet wat een risico is en die beschikt over de kennis om maatregelen tegen die risico's te integreren in het welzijnsbeleid.

Ook de wetgeving voorziet de plicht om in ieder bedrijf een preventieadviseur aan te stellen.

Als preventieadviseur ondersteun je het veiligheidsbeleid van uw organisatie. Je fungeert als raadgever, coördinator m.b.t het welzijnsbeleid. Je bent de adviseur voor de werkgever, maar ook voor de medewerkers. Je bent een waardige gesprekspartner van de werkgever, het management, de werknemers en hun afgevaardigden, de verzekeringsmaatschappijen, de overheidsdiensten en alle ondersteunende externe diensten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Wanneer of hoe kies je voor de opleiding preventieadviseur niveau 2?

1. Afhankelijk van de categorie waartoe jouw organisatie behoort

Er zijn verschillende niveaus van preventieadviseur:

 • Niveau 3: basis
 • Niveau 2
 • Niveau 1: veiligheid + specialisaties in welzijn

Organisaties worden ingedeeld in categorieën. Afhankelijk van tot welke categorie jouw organisatie behoort, moet de Interne Dienst voor Preventie anders georganiseerd zijn.

De structuur van de interne dienst voor preventie is afhankelijk van:

 • Aantal werknemers van de organisatie
 • De risico's aanwezig in uw organisatie

In functie hiervan worden organisaties ingedeeld in verschillende klassen: groep D, groep C, groep B of groep A.

Beknopte toelichting*

 • Telt de organisatie minder dan 20 werknemers, dan is dikwijls de zaakvoerder/werkgever de preventieadviseur. Dan behoort de organisatie tot groep D.
 • Neemt een werknemer de taken op zich, dan behoort de organisatie tot groep C. In dat geval dient de werknemer minstens over een basiskennis te beschikken: preventieadviseur niveau 3
 • Behoort de organisatie tot niveau B, dan is er minstens een preventieadviseur niveau 2 nodig
 • Behoort de organisatie tot niveau A, dan is er een preventieadviseur niveau 1 nodig

Zowel in bedrijven die behoren tot categorie A of B kunnen er adjunct-preventieadviseurs nodig zijn, die dan eventueel over een lager niveau beschikken.

*Om precies te weten tot welke categorie jouw bedrijf behoort, neem je het best contact op met Toezicht Welzijn op het Werk.

2. Wat is jouw persoonlijke achtergrond? Volgende factoren spelen een rol:

 • Je ambities: voor welke organisaties wil je werken of werk je nu?
 • Je opleidingsniveau of werkervaring op vlak van welzijnsbeleid binnen een interne dienst of externe dienst voor preventie (voor  niveau 2 zijn er toelatingsvoorwaarden van toepassing, zie verder)

Voorkennis

Zie toelatingsvoorwaarden.

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding bestaat uit een multidisciplinaire basismodule en een multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 2. De multidisciplinaire basismodule is voor preventieadviseur niveau 2 en preventieadviseur niveau 1 dezelfde. De specialisatiemodule is verschillend. De basisopleiding niveau 3 geldt niet als multidisciplinaire basismodule.

Je bent pas preventieadviseur niveau 2 als je zowel de multidisciplinaire basismodule als de multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 2 gevolgd hebt.

De bij ons gevolgde basismodule geeft ook toegang tot elders ingerichte specialisaties niveau 1.

Toelatingsvoorwaarden

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen (KB van 17 mei 2007 en gewijzigd bij KB van 29 januari 2013), zijn er 2 mogelijkheden:

 • OFWEL houder zijn van het getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen (kopie van getuigschrift moet gevoegd worden bij de inschrijving als bewijs)
 • OFWEL houder zijn van een getuigschrift basiscursus tot preventieadviseur (niveau 3 van  minstens 40 uren) EN vervolgens een attest als bewijs van minstens 5 jaar nuttige en praktische ervaring in een interne of externe dienst (kopie van getuigschrift basiscursus en bewijs van ervaring moeten gevoegd worden bij de inschrijving als bewijs)

Dus, indien je niet beschikt over een getuigschrift van hoger secundair onderwijs, moet je eerst de opleiding preventieadviseur niveau 3 met succes volgen en moet je vervolgens 5 jaar ervaring kunnen bewijzen. De periode van 5 jaar ervaring start pas nadat de opleiding preventieadviseur niveau 3 met succes werd gevolgd.

Bijkomende info

Aanpak Syntra West opleidingen

De opleiding staat onder toezicht van een werkgroep en een stuurgroep. Iedere opleidingsreeks wordt nauw opgevolgd door de werkgroep. Zij zorgen ervoor dat alle zorgen, twijfels en vragen nauwgezet opgevolgd worden. Je medecursisten zullen alvast je eerste netwerk vormen binnen de wereld van preventieadviseurs.

Methodologie

Duur

De totale opleiding wordt gevormd door de multidisciplinaire basismodule (120u = 40 lessen) gevolgd door de multidisciplinaire specialisatiemodule. (90u = 30 lessen). De lesdata worden gespreid over verschillende weken waarbij er normaal gezien geen lessen doorgaan in schoolvakanties. De opleiding duurt ongeveer 1 jaar.

Je kan pas deelnemen aan de multidisciplinaire specialisatiemodule als je geslaagd bent voor de multidisciplinaire basismodule. (meer info rond evaluaties vind je verderop).

Na het succesvol voltooien van deze opleiding ontvang je het diploma preventieadviseur niveau 2.

Evaluatie

De evaluatie van deze opleiding wordt op 3 momenten gehouden:

 • Na de multidisciplinaire basismodule: examen parate kennis onder de vorm van meerkeuzevragen.
 • Na de multidisciplinaire specialisatiemodule: examen parate kennis onder de vorm van meerkeuzevragen.
 • Eindevaluatie: mondeling examen parate kennis en eindwerk met verdediging.

Voor de uitwerking van het eindwerk kan je rekenen op een promotor die jou individueel ondersteunt.

Wanneer?

Per cursusjaar worden verschillende reeksen georganiseerd.
Specifieke data zie bovenaan.

Programma

In deze opleiding spitsen we ons toe op enerzijds technische kennis, maar evenzeer ook op de sociale vaardigheden en organisatorische competenties die nodig zijn voor de functie van preventieadviseur.

 • Multidisciplinaire basisvorming (120 uur)
  • Inleiding tot preventie
  • Algemeen wettelijk kader
  • Anatomie, fysiologie en psychologie
  • Juridische en economische aspecten
  • Risicoanalysetechnieken, arbeidsanalyse, studie werkomstandigheden
  • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • Fysieke, psychosociale en mentale belasting
  • Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten
  • Arbeidsmiddelen, brandpreventie, elektrische risico's
  • Structuur in het preventiebeleid
  • Taken, verantwoordelijkheden, statuut en deontologie van de verschillende actoren
  • Gegevensverzameling
 • Multidisciplinaire specialisatie (90 uur)
  • Strategieën voor risico's, evaluatie en beheer
  • Logistieke aspecten: beheer van de preventiedienst, aankoop en indienststelling
  • Mechanische en elektrische risico's
  • Gevaarlijke stoffen
  • Noodplanning
  • Veiligheid in de procesindustrie
  • Brand, brandpreventie en explosiegevaar
  • Mechanishe transportmiddelen
  • De Europese machinerichtlijn
  • Lawaai en trillingen
  • Veiligheid bij bouwwerken en werven
  • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
  • Veiligheid van gebouwen

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Prijsinfo

Prijs

 • Multidisciplinaire basismodule: excl. BTW € 1700 (of € 1400 voor non-profit & particulieren)
 • Multidisciplinaire specialisatiemodule: excl. BTW € 1200 (of € 1000 voor non-profit & particulieren)

Je betaalt in 2 delen

De volledige opleiding Preventieadviseur niveau 2 bestaat uit de multidisciplinaire basismodule gevolgd door de multidisciplinaire specialisatiemodule. Je betaalt het inschrijvingsgeld dan ook in 2 delen. Je betaalt pas voor de specialisatiemodule nadat je geslaagd bent voor het examen van de basismodule. Alle syllabi zijn in de prijs inbegrepen.

KMO-portefeuille

Voor werkgevers komt de opleiding in aanmerking voor korting via KMO-portefeuille.

Je wordt meteen lid van Prebes

Als cursist preventieadviseur niveau 2 bieden we je 2 jaar gratis lidmaatschap aan bij Prebes West-Vlaanderen (de vereniging van preventieadviseurs).

Extra

Je ontvangt het boek 'Welzijn op het werk' in de loop van het cursusjaar.