#070105
#Opleiding #Bewaking

Bewakingsagent - bijscholingsattest

Omschrijving

Deze opleiding komt in aanmerking voor de verplichte bijscholing waaraan houders van het bekwaamheidsattest bewakingsagent onderworpen zijn, minimum om de vijf jaar.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedere bewakingsagent in het bezit van een identificatiekaart.

Voorkennis

Je bent in het bezit zijn van een geldige identificatiekaart, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Toelatingsvoorwaarden

Om deze bijscholing te kunnen volgen moet je het psychotechnisch onderzoek ondergaan bij Selor. Daarnaast moet je je algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent kunnen voorleggen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

De leerstof gaat over de in de afgelopen vijf jaar ontstane of vernieuwde regelgeving met betrekking tot de bevoegdheden en verplichtingen van de bewakingsagenten.

Op deze manier blijven de bewakingsagenten op de hoogte van de regelgeving omtrent de bewaking en krijgen ze weet van de recente ontwikkelingen op wettelijk vlak.

Programma

De opleiding bestaat uit 8 lesuren, waarin de wijzigingen en vernieuwingen in de regelgeving m.b.t. de bevoegdheden en de verplichtingen van bewakingsagenten besproken worden.

De opleiding voorziet geen examens, maar een aanwezigheid van 100%  is vereist om het bijscholingsattest te ontvangen.

Al onze lesgevers beschikken over de nodige vaktechnische kwalificaties en zijn erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Private Veiligheid.