Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent


De basisopleiding voor nieuwe bewakingsagenten, inclusief Selor-examen
#070097
#Opleiding #Bewaking

Introductie

Binnen de bewakingssector gelden strenge normen op de toegang tot en de uitvoering van het beroep. Een belangrijk onderdeel hiervan is het volgen van opleiding om de nodige attesten te bekomen om in het beroep te stappen of in regel te blijven. Ook als men zijn activiteiten wil uitbreiden is in veel gevallen een opleiding verplicht.

Syntra West heeft een jarenlange traditie binnen de bewakingssector als partner in opleidingen.
Wij verzorgen zowel de standaard opleidingen, opleidingen om in regel te blijven als specialisatieopleidingen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van de verschillende onderdelen van deze opleiding en indien men slaagt voor de verschillende examens, kun je tewerkgesteld worden als bewakingsagent.

Omschrijving

De opleiding is gericht op het verstrekken van de vereiste kennis, vastgelegd bij KB, om het attest "Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent" te kunnen behalen.

Sowieso dien je ook te slagen voor het psychotechnisch onderzoek (PTO) alvorens je kunt tewerkgesteld worden in de bewakingssector. De kostprijs hiervan zit niet vervat in de opleiding bewakingsagent.

Syntra West biedt de mogelijkheid om dit psychotechnisch onderzoek voor jou te organiseren. Dit kan zowel voor als na je opleiding. Wij doen dan ook alle nodige communicatie voor jou met SELOR en brengen je op de hoogte van de resultaten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot iedereen die in de bewakingssector aan de slag wil en hiervoor zijn basisattest wil behalen. Syntra West behoudt steeds het recht personen de toegang tot de opleiding te weigeren indien zij niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 1) van maximum zes maanden oud
 • Identiteitsdocument waaruit blijkt dat de deelnemer een onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat én de hoofdverblijfplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
security-bewaking-2-2_2007-97.jpg
security-bewaking-2-1_2007-97.jpg

Programma

 • Organisatie van de bewakingssector
 • Studie van de regelgeving mbt de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de  bewakingsagent
 • Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen
 • Communicatievaardigheden
 • Conflicthantering
 • Maatschappelijke en culturele vorming
 • Observatie, risico-inschatting en rapportering
 • Ontwijkingstechnieken
 • Gepast reageren bij crisissituaties
 • Bedrijfseerstehulpverlener
 • Brand, preventie en elementaire brandbestrijding
 • Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten
 • Praktijk van de bewakingsmethodes en -technieken
 • Examens
 • Examens extern SELOR

Al onze lesgevers beschikken over de nodige vaktechnische kwalificaties en zijn erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Private Veiligheid.

Docent aan het woord

Ik probeer zoveel mogelijk aandacht te besteden aan bepaalde attitudes en zet dit om in de praktijk.

Linda

See you on