#070095
#Opleiding #Bewaking

Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent - Uitgaansmilieu

Omschrijving

De opleiding is gericht op het verstrekken van de vereiste kennis, vastgelegd bij KB, om het attest van Algmeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent - Uitgaansmilieu te kunnen behalen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Bewakingsagenten die wensen te werken in cafés, bars, kansspelinrichtingen en dansgelegenheden moeten beschikken over het attest 'uitgaansmilieu'. Volgens de wet private veiligheid (2017) werd deze opleiding een instapopleiding. Voor mensen die echter reeds beschikken over het Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent, zijn vrijstellingen mogelijk.

Toelatingsvoorwaarden

Om tot deze opleiding toegelaten te kunnen worden, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Je bent minimum 18 jaar.
 • Je kunt een uitreksel van het strafregister (blanco) van maximum 6 maanden oud voorleggen.
 • Je mag je hooguit 4 keer aanmelden voor de examens.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na het slagen in deze opleiding, beschik je over de nodige attesten om de identificatiekaart te bekomen om aan de slag te kunnen als portier.

Programma

De opleiding omvat onderstaande vakken:

 • Organisatie van de bewakingssector
 • Studie van de regelgeving mbt de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent
 • Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen
 • Communicatievaardigheden
 • Conflicthantering
 • Maatschappelijke en culturele vorming
 • Observatie, risico-inschatting en rapportering
 • Ontwijkingstechnieken
 • Gepast reageren bij crisissituaties
 • Bedrijfseerstehulpverlener
 • Brand, preventie en elementaire brandbestrijding
 • Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten
 • Praktijk van de bewakingsmethodes- en technieken
 • Examens
 • Examens extern SELOR

Al onze lesgevers beschikken over de nodige vaktechnische kwalificaties en zijn erkend door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Private Veiligheid.