#160356
#Opleiding #Beauty en wellness

Werken met klankschalen - Zorg

Omschrijving

Na het afronding van het eerste deel 'Werken met klankschalen - basis', focussen we in deze vervolgopleiding naar de specifieke toepassingen voor de zorgsector.

Naast de 'klassieke' massagevormen, krijgt klankschaaltherapie ook binnen de zorg eindelijk een verdiende plaats. Meer en meer organisaties worden zich bewust van de kracht van klankschalen. Deze opleiding is vanuit deze noodzaak ontstaan.

Klankschalen werken immers tweeledig: enerzijds is er de klank, ze zorgt voor mentale ontspanning.

Anderzijds zijn er de trillingen, waarmee fysieke ontspanning gepaard gaat.

Juist deze combinatie, maakt van klankschaaltherapie een perfect alternatief om binnen zorginstellingen te gebruiken. De zachte methode heeft een diepe uitwerking.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze training richt zich naar diverse profielen die professioneel binnen de zorg actief zijn, zoals animatoren, ergotherapeuten, zorgkundigen, verpleegkundigen, ...

Voorwaarde om deel te kunnen nemen is dat de eerste module  'Werken met klankschalen - basis' werd gevolgd.

Maximaal 8 cursisten worden toegelaten.

Voorkennis

Voorkennis is vereist. Je kan instappen na het afronden van de massage-opleiding 'Werken met klankschalen - basis'

Methodologie

De opleiding steunt op een theoretische onderbouw, maar wordt telkens aan de praktijk gelinkt door praktische oefeningen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Je kent specifieke klankschalen die binnen de zorg inzetbaar zijn, en kan de juiste methodieken toepassen op jouw specifieke doelgroep. Tijdens de workshop krijg je de mogelijkheid om met een 100-tal klankschalen te oefenen.

ontspanningmeditatiesenioren-1-2_2016-356.jpg
ontspanningmeditatiesenioren-1-1_2016-356.jpg

Programma

Deze praktijkgerichte opleiding maakt de cursist wegwijs in de fascinerende wereld van ontspanning door middel van klank die ingezet kan worden binnen de zorgsector

Niet enkel ontspanning, maar ook activerende doelen kunnen nagestreefd worden. Individueel of eventueel gezamenlijk met meerdere bewoners tegelijkertijd, zodat een mooi samenspel kan ontstaan.

Verder is het verzachten van pijnbeleving en het begeleiden in de laatste levensfase mogelijk.

Er wordt heel wat tijd besteed aan diverse technieken om een klankschaal te 'bespelen'.

We staan ook stil bij de manier waarop we onze cliënt benaderen.

Er wordt niet verwacht dat de cursist al eigen materiaal heeft. Beschik je wel al over je eigen klankschaal, breng die dan gerust mee.

2016-356-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Andy Vanbeveren, professioneel klankschaaltherapeut en uitbater van relaxatiecentrum Boventoon (http://boventoon.be/)

Hij volgde les in oa Nederland, Engeland en Nepal.