Omgaan met personen met dementie


Omgaan met mensen met dementie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden
#170001
#Opleiding #Beauty en wellness

Introductie

Elke 7 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. Volgens de Wereld-gezondheidsorganisatie is dementie prioriteit nummer 1.

Dementie is een syndroom waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Hierdoor treden geheugenstoornissen op, in wisselende combinatie met één of meerdere van de volgende stoornissen:

  • Niet meer op bepaalde woorden kunnen komen (Afasie)
  • Geen doelbewuste handelingen meer kunnen uitvoeren (Apraxie)
  • Bepaalde objecten niet meer kunnen herkennen (Agnosie)
  • Stoornis in uitvoerende functies (niet meer kunnen abstraheren, logisch redeneren, organiseren, plannen, doelgericht handelen)

Het aantal personen met dementie in Vlaanderen blijft maar toenemen:

  • 2010: 100.000 (waarvan 2000 jonger dan 65 jaar)
  • 2020: 130.000
  • 2050: 200.000

Omschrijving

De kans dat je als kapper of voetverzorgers personen met dementie onder jouw klanten mag rekenen stijgt zienderogen.

Indien de klant tekenen vertoont van dementie, beïnvloedt dit automatisch zijn gedrag en zijn manier van reageren tijdens de behandeling.

Hoe je hier als gespecialiseerde voetverzorger of kapper mee omgaat, heeft een grote invloed op jouw afgeleverde kwaliteit. Omgaan met mensen met dementie vraagt immers om specifieke kennis en vaardigheden. In de basisopleidingen wordt deze kennis vaak niet of onvoldoende aangeboden. Aanvullende deskundigheidsbevordering helpt je als professional om goed om te gaan met en beter in te spelen op de zorgvraag van de klant met dementie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot professionals die actief zijn in de sector.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Theorie (1,5u):

Een minimale theoretische achtergrond is noodzakelijk om te begrijpen waarom een persoon met dementie op een bepaalde manier reageert. Door deze inzichten in de leefwereld van de persoon met dementie wordt alles reeds een stuk duidelijker.

Deze inzichten worden gestaafd met herkenbaar videomateriaal.

Inleefoefeningen & casusbespreking (1,5u):

Reële situaties worden geschetst en mogelijke reacties bekeken in functie van aangeleerde theorie.

Voor dit luik mag je ons vrijblijvend voor aanvang van de training concrete situaties voorleggen.

Mevr. Els Herpels is Ergotherapeut in een Woonzorgcentrum en freelance voor het expertisecentrum dementie in Kortrijk en Brugge.