#150405
#Opleiding #Beauty en wellness
NIEUW

Management adviseur voor non en social profitorganisaties

Introductie

Let wel: deze opleiding is te volgen via Syntra West. U kan zich enkel inschrijven via volgende link:

https://www.syntrawest.be/opleidingen/bedrijfsbeleid_ondernemerschap/bedrijfsbeleid/management_voor_non_en_social_profitorganisaties.html

Start op 10 oktober 2016 in campus Brugge.

De professionalisering en grotere commercialisering binnen non- en socialprofitorganisaties is zo geëvolueerd dat gespecialiseerde expertise niet steeds noodzakelijk binnen de vaste arbeidscontracten te vinden is. De interne of externe managementadviseur geeft binnen non- en socialprofitorganisaties advies over één of meerdere facetten van het management-beleid en/of voert hiervan diverse taken uit. Functioneel werkt hij/zij nauw samen met de directie en de hiërarchisch verantwoordelijken van de diverse afdelingen of diensten van o.a. provinciebesturen, steden- en gemeenten, ocmw's, intercommunales, ziekenhuizen en andere zorginstellingen, VZW's, culturele en sociale centra, scholen.

Omschrijving

Steeds meer managementdeskundigen specialiseren zich in de non- of socialprofit en geven specifiek managementadvies naar de non- of socialprofitorganisaties. De doelstelling van deze opleiding is de deelnemer een stevige basis in management mee te geven om aan de slag te gaan in non- en socialproftorganisaties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Diegenen die minstens een diploma hoger secundair onderwijs hebben én tewerkgesteld zijn in een non- en socialprofitorganisatie of pas afgestudeerd zijn in een aanverwante richting en de wens hebben tewerkgesteld te worden in de zorg- en gezondheidssector, het onderwijs of de socio-culturele sector.

Toelatingsvoorwaarden

Diploma HSO en tewerkgesteld zijn in een non- en socialprofitorganisatie

OF

Diploma HSO en pas afgestudeerd zijn in een studierichting die zich specifiek richt naar een toekomstige job in de non- en social profit (de zorg- en gezondheidssector, het onderwijs of de socio-culturele sector).

Methodologie

Elk onderwerp wordt behandeld door een specialist ter zake. Naast een theoretische onderbouw vormt praktijkgerichtheid de rode draad doorheen het ganse programma. Dit wordt gerealiseerd door de concrete toepassingen, praktijkvoorbeelden, gevalstudies, actieve ervaringsuitwisseling onder de deelnemers en door het deskundige team van docenten die zich kunnen beroepen op een ruime praktijkervaring binnen hun domein.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

De deelnemer zal na het einde van de opleiding een brede kijk hebben op management, specifiek voor non- en socialprofit.

Programma

 • Algemeen en strategisch management (12u)
 • Toegepaste bedrijfsvoering en consultancyskills (40u)
  • Commercieel en klantgericht denken (16u)
  • De verschillende fases van het consultingproces (4u)
  • Administratie en financiën van eigen zaak (12u)
  • Probleemoplossend handelen (8u)
 • Communicatie (44u)
  • Omgaan met mensen en communicatietechnieken (20u)
  • Externe communicatie (12u)
  • Interne communicatie (12u)
 • Human Resources Management (20u)
 • Financieel management (28u)
 • Inleiding tot de kwaliteitszorg (12u)
 • Begeleiding eindwerk (8u)

Alle docenten zijn mensen die dagdagelijks in de praktijk staan.