#150640
#Opleiding #Beauty en wellness

Kwaliteit en veiligheid in de kinderopvang NIEUW

Introductie

Tegen 1 april 2016 moeten kinderdagverblijven met meer dan 18 plaatsen klaar zijn met het kwaliteitshandboek en de risicoanalyse voor hun opvang.

Er is een duidelijk signaal om werk te maken van een goed kwaliteitsbeleid, en eveneens alles in het werk te stellen om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te garanderen.

Omschrijving

Tijdens deze opleiding leer je hoe je op een praktische manier een kwaliteitshandboek kan opstellen op maat van uw opvang. In tweede instantie wordt er stil gestaan bij het opstellen van de risicoanalyse.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Uitbaters en medewerkers van kinderdagverblijven.

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist

Toelatingsvoorwaarden

Actief zijn in een kinderdagverblijf

Methodologie

Praktische toepassingen op de wetgeving

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kan je een kwaliteitshandboek en een risicoanalyse opstellen voor je eigen kinderopvang.

Programma

1. Kwaliteit

- Kwaliteit in kinderopvang

- Het kwaliteitsbeleid

- Het kwaliteitshanboek opstellen op maat van uw opvang

- verplicht wettelijk kader.

- praktische invulling van de deelrubrieken.

- procedures & formulieren

- Mogelijkheden tot verbetering

2. Veiligheid

- Veiligheid van de kinderen in de opvang

- Gezondheid in je opvang (preventie)

- Veiligheidsaspecten nader bekeken (checklists)

- Een risicoanalyse opstellen op maat van uw opvang.

- Het actieplan & de beheersing van gevaren

Dries Simoen, Hygiëneconsulent en Quality Technician, zaakvoerder Simoenconsult