Gespecialiseerd voetverzorger - Voltijdse Dagopleiding

#210029
#Opleiding #Beauty en wellness

Introductie

De Voltijdse Dagopleiding Gespecialiseerd Voetverzorger duurt één jaar (en wordt aangeboden in onze campussen Brugge en Kortrijk.

Door de opbouw van deze voltijdse opleiding behoud je het statuut van student en je ouders het recht op de groeipremie (kinderbijslag) gedurende de ganse opleiding.

 

 

VOLTIJDSE DAGOPLEIDING (gemiddeld 20u/week)

Campus Kortrijk: start op maandag 26 september 2022, les op weekdagen van 8u30-12u en 13u-16u30.

Campus Brugge: start op maandag 26 september 2022, les op weekdagen van 8u30-12u en 13u-16u30.

Tijdens de schoolvakanties is er geen les.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Je bent 18 jaar of ouder en geïnteresseerd in voetverzorging.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist om deze opleiding te starten.

Ben je een gediplomeerd schoonheidsspecialiste? Informeer naar de vrijstelling voor de module elementaire voetverzorgingstechnieken.

Heb je medische voorkennis? Informeer naar de vrijstelling voor de module anatomie.

Bijkomende info

STAND VAN ZAKEN OMTRENT NIEUW KB VOETVERZORGER:

Het beroep van voetverzorger is momenteel een beroep die valt onder FOD economie. Voorlopig is er dan ook geen wettelijk kader voorzien voor de activiteiten dat de gespecialiseerd voetverzorger mag uitvoeren. Deze dringende nood aan een wettelijk kader, heeft ervoor gezorgd dat het beroep van de voetverzorger in de toekomst hoogstwaarschijnlijk paramedisch zal worden door middel van een nieuw KB.

Hieronder kan u alvast de Stand Van Zaken omtrent het nieuwe KB terug vinden. Wil je weten wat dit voor jou betekent na het volgen van deze opleiding? Dat kan je terug vinden in alinea

1. Nieuw KB en paramedische erkenning voor gespecialiseerde voetverzorgers in ver gevorderd stadium van erkenning.

De SYNTRA opleiding is afgeleid van een beroepscompetentieprofiel (BEROEPENCLUSTER Schoonheidszorgen – Schoonheidsspecialist(e) – Schoonheidsspecialist(e) - salonbeheerder - van de SERV september 2007). Tevens werden het beroepscompetentieprofiel van Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger (SERV, april 2008) alsook het Koninklijk besluit van 21 december 2006 (zoals gewijzigd op 18 december 2007) betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging […] als uitgangspunt genomen voor het uitschrijven van de basiscompetenties van deze opleiding. De leerinhouden betreffende zelfstandig ondernemerschap werden bijgestuurd na afschaffing van de vestigingswet voor de gereglementeerde beroepen sedert 1/01/2018.

Naar aanleiding van de afschaffing van de vestigingsreglementering door de Vlaamse regering met ingang januari 2018, is de BVV de belangen van de GVV blijven verdedigen op de Federale overheidsdienst Volksgezondheid en Sociale zaken in het kader van een nieuw KB voor de paramedische erkenning van het beroep.

Het voorstel KB werd goedgekeurd door de Technische Commissie van de paramedische beroepen en de Federale Raad voor paramedische beroepen en ligt momenteel op het kabinet van Volksgezondheid ter goedkeuring.

Het is niet gekend wanneer het KB zal goedgekeurd, ondertekend en gepubliceerd worden.  We kunnen op dit moment enkel communiceren dat de aanvraag en erkenningsprocedure voor het paramedische statuut voor de GVV in een ver gevorderd stadium van erkenning zit. De ambitie is om het dossier nog af te ronden in 2022. Het ‘Advies 2021-02 betreffende de podoloog en de voet-hygiënist’ en het ‘Advies 2021-02b betreffende de professional in voetzorg’ vind je op de website van de FOD Volksgezondheid of lees je HIER.

2. Gevolgen voor het beroep indien GVV paramedisch wordt erkend.

De belangrijkste informatie over de huidige paramedische beroepen vind je op Deze website. Als het beroep van GVV paramedisch erkend wordt, dan zal het onder dezelfde wet- en regelgeving vallen.

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen

3. Gevolgen voor de opleiding indien GVV paramedisch wordt erkend.

Als er een nieuw KB betreffende het beroep van ‘professional in de voetzorg’ wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, dan staan daarin o.a. de voorwaarden beschreven om het beroep te mogen uitoefenen onder die (nieuwe?) beroepstitel. Eén van die voorwaarden is doorgaans een kwalificatiebewijs. Ook het minimaal leerprogramma van dit kwalificatiebewijs wordt omschreven zoals het aantal lesuren, de praktijk, de leerinhouden,…

Zoals vermeld is het huidige leerprogramma van de SYNTRA opleiding afgestemd op het wettelijk kader dat momenteel voorzien is in de wetgeving (zie punt 1).

Zodra het nieuw KB wordt gepubliceerd, zal SYNTRA dit nieuw kader als referentie hanteren en de opleiding inhoudelijk en vormelijk aanpassen volgens de bepalingen opgenomen in het nieuw KB. Pas nadat het KB is ondertekend en gepubliceerd zullen wij de precieze inhoud kennen, doch we kunnen nu al verwachten dat de opleiding zal uitgebreid worden met meer leerinhouden, meer praktijk en meer studiebelastingsuren.

4. Wat betekent dit voor jou?

Als het nieuw KB wordt gepubliceerd, dan zal zoals vermeld onder punt 3, de huidige SYNTRA opleiding GVV niet volstaan om automatisch erkend te worden als ‘professional in voetzorg’ en de nieuwe beroepstitel te mogen dragen. Je zal enkel beroepsactiviteiten mogen uitvoeren die behoren tot het domein van de esthetische voetzorg tenzij je voldoet aan de overgangsvoorwaarden tot het nieuwe beroep.

Voor recent afgestudeerde cursisten en cursisten in opleiding zullen overgangsmaatregelen opgenomen zijn in het KB. De voorlopige overgangsmaatregelen staan beschreven in het aanvullend advies 2021-02b betreffende de professional in de voetzorg. Je kan deze HIER nalezen. Let op, het betreft overgangsmaatregelen die momenteel nog onderwerp zijn van overleg en kunnen dus nog wijzigen!

Eens je bij SYNTRA afgestudeerd bent en je het SYNTRA kwalificatiebewijs GVV op zak hebt, zal je een voorlopige erkenning krijgen die geldig blijft gedurende 3 jaar. Binnen die periode zal je bijkomende overgangsmodules dienen te volgen en meegedaan dienen te hebben aan examens binnen deze overgangsmodules en bewijs dienen te leveren van voldoende gevolgde bijscholingen overeenkomend van minimum 8 uur per jaar gedurende deze drie jaar. Welke opleidingsorganisatie die overgangsmodules en bijscholingen zal organiseren, hoeveel lestijden de overgangsmodules zullen tellen, het lesgeld voor de overgangsmodules en andere bedenkingen zijn tot op heden nog niet gekend. Wij kunnen jullie hieromtrent niet nader informeren doch engageren ons wel om jullie correct en direct op de hoogte te houden van elke evolutie in het dossier.

Vanuit SYNTRA geven we het advies om nu reeds extra praktijkervaring op te doen, extra seminaries en congressen te volgen en je aan te sluiten bij de beroepsvereniging.

Heb je nog bijkomende vragen? Neem contact op met de SYNTRA campus waar je ingeschreven bent.

Als het nieuw KB wordt gepubliceerd, dan zal zoals vermeld onder punt 3, de huidige SYNTRA opleiding GVV niet volstaan om automatisch erkend te worden als ‘professional in voetzorg’ en de nieuwe beroepstitel te mogen dragen. Je zal enkel beroepsactiviteiten mogen uitvoeren die behoren tot het domein van de esthetische voetzorg tenzij je voldoet aan de overgangsvoorwaarden tot het nieuwe beroep.

Voor recent afgestudeerde cursisten en cursisten in opleiding zullen overgangsmaatregelen opgenomen zijn in het KB. De voorlopige overgangsmaatregelen staan beschreven in het aanvullend advies 2021-02b betreffende de professional in de voetzorg. Je kan deze HIER nalezen. Let op, het betreft overgangsmaatregelen die momenteel nog onderwerp zijn van overleg en kunnen dus nog wijzigen!

Eens je bij SYNTRA afgestudeerd bent en je het SYNTRA kwalificatiebewijs GVV op zak hebt, zal je een voorlopige erkenning krijgen die geldig blijft gedurende 3 jaar. Binnen die periode zal je bijkomende overgangsmodules dienen te volgen en meegedaan dienen te hebben aan examens binnen deze overgangsmodules en bewijs dienen te leveren van voldoende gevolgde bijscholingen overeenkomend van minimum 8 uur per jaar gedurende deze drie jaar. Welke opleidingsorganisatie die overgangsmodules en bijscholingen zal organiseren, hoeveel lestijden de overgangsmodules zullen tellen, het lesgeld voor de overgangsmodules en andere bedenkingen zijn tot op heden nog niet gekend. Wij kunnen jullie hieromtrent niet nader informeren doch engageren ons wel om jullie correct en direct op de hoogte te houden van elke evolutie in het dossier.

Vanuit SYNTRA geven we het advies om nu reeds extra praktijkervaring op te doen, extra seminaries en congressen te volgen en je aan te sluiten bij de beroepsvereniging.

Heb je nog bijkomende vragen? Neem contact op met stien.vandermeiren@syntrawest.be

VEELGESTELDE VRAGEN:

Is Gespecialiseerd Voetverzorger hetzelfde als Medische Pedicure?

Ja, inhoudelijk betekent dit hetzelfde. De term 'medisch' mag echter enkel gebruikt worden bij artsen.

Een gespecialiseerd voetverzorger doet meer dan een esthetische voetverzorging die door de schoonheidsspecialiste verstrekt wordt. De nadruk ligt bij de gespecialiseerde voetverzorger op het herstellen van het voetcomfort, de preventie en de ondersteuning van de mogelijke voetproblematiek.

SYNTRA hecht veel belang aan een kwalitatieve werking en is daarom de vaste partner van de Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde Voetverzorgers (BVV).

Moet ik modellen meebrengen naar de les?

Om de aangeleerde technieken zo goed mogelijk te kunnen inoefenen, worden de technieken op de medecursisten en nadien op meegebrachte modellen ingeoefend. De docent zal je hierover meer info geven bij het begin van het cursusjaar.

Moet ik stage lopen tijdens deze opleiding?

Binnen de opleiding Gespecialiseerd Voetverzorging wordt er extern op stage gegaan in rust- en ziekenhuizen. Een beroep kun je immers pas leren indien dit genoeg ingeoefend kan worden. Dit gebeurt telkens klassikaal en onder begeleiding van onze docenten.

Er worden drie halve dagen kijstage voorzien in een multidisciplinaire context.

Zijn er nog bijkomende kosten waarmee ik rekening moet houden?

Aanvullend op de kostprijs van de opleiding, moet je instaan voor de aankoop van een pedicureset, witte handdoeken (in diverse formaten), een witte schort en divers klein werkmateriaal. Dit materiaal gebruik je gedurende de volledige opleiding en kun je na de opleiding meteen gebruiken bij het uitoefenen van je beroep. De richtprijs hiervoor bedraagt 600 euro.

De aankoop van een eigen freestoestel is een meerwaarde maar geen verplichting, je kunt gebruik maken van een toestel van Syntra op de campus.

In functie van stage in zorginstellingen moet de cursist voldoende antistoffen tegen Hepatitis B kunnen aantonen. Indien dit niet het geval is is vaccinatie verplicht. De vaccinatie tegen Hepatitis A en B wordt toegediend tijdens een medisch onderzoek ingericht door Syntra West.

Ik beschik reeds over heel wat werkmateriaal. Ben ik verplicht om dit via Syntra aan te kopen?

Op de eerste lesdag ontvang je een lijst van alle benodigdheden via diverse groothandelaren. Indien je reeds over één of meerdere van deze zaken beschikt dien je deze uiteraard niet nogmaals aan te kopen.

Je kunt zelf kiezen waar je deze materialen aankoopt, nadat de docenten jou tijdens de eerste les specifieke toelichting en duiding hebben gegeven.

Is deze opleiding erkend door de Nederlandse stichting BRAVO?

Neen.

Methodologie

voetverzorgingpedicure-1-1_2021-29.jpg
voetverzorgingpedicure-1-2_2021-29.jpg
voetverzorgingpedicure-1-3_2021-29.jpg

Programma

De opleiding gespecialiseerd voetverzorger is opgebouwd uit verschillende modules:

 • Elementaire voetverzorgingstechnieken
 • Bijzondere voetverzorgingstechnieken
 • Huidaandoelingen en behandelmethoden
 • Nagelaandoeningen en behandelmethoden
 • Praktijksessies basis
 • Algemene anatomie en fysiologie (e-learning)
 • Interdisciplinaire voetverzorging en risicovoeten
 • Nagelregulatietechnieken
 • Orthoplastie
 • Praktijksessies gevorderd
 • Externe kijkstages
 • Eindwerk(begeleiding) en eindproef
Begindatum Lesdata
26/09/2022 Bekijk lesdata

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Als je deze opleiding met succes beëindigt, ontvang je een getuigschrift of diploma, erkend door de Vlaamse overheid.

Jouw professionele mogelijkheden zijn zeer gevarieerd. Je kunt onder meer:

 • je eigen zaak starten in hoofd- of bijberoep
 • aan de slag gaan als medewerker in een groepspraktijk (podologen, voetverzorgers, kinesisten, ...)
 • aan de slag gaan in een ziekenhuis, revalidatiecentrum en/of woon- en zorgcentrum
 • als verkoper of vertegenwoordiger werken in een gespecialiseerde zaak voor voetverzorgingsproducten

Prijsinfo

De syllabi worden digitaal ter beschikking gesteld op het online cursistenplatform. Je kunt deze uitprinten of je brengt een laptop mee naar de theorieles.

Grondstoffen zijn inbegrepen in de prijs.

Aanvullend op de kostprijs van de opleiding, moet je instaan voor de aankoop van een pedicureset, witte handdoeken (in diverse formaten), een witte schort en divers klein werkmateriaal. Dit materiaal kun je na de opleiding meteen gebruiken bij het uitoefenen van je beroep. De richtprijs hiervoor bedraagt 600 euro.

De aankoop van een eigen freestoestel is een meerwaarde maar geen verplichting, je kunt gebruik maken van een toestel van Syntra op de campus en tijdens de stages.

Daarnaast moet je binnen het traject van Gespecialiseerd Voetverzorger een inenting laten plaatsen om je te beschermen tegen hepatitis A en B. De kosten die dit meebrengt, worden integraal terugbetaald door het Fonds van Beroepsziekten. Deze items wordt tijdens de eerste lessen nader toegelicht.

Docent aan het woord

We bereiden toekomstige fietshandelaars effectiever voor op duurzaam ondernemen in de sector en leren hen ook het internetondernemen aan.

Kenny

See you on